ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

ΕΠΟΧΕΣ


3η ΔραστηριότηταΘεματική ενότητα:

Εποχές.


Τίτλος:

“ Ο καιρός σε κάθε εποχή”.


Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:

Μελέτη περιβάλλοντος-Γλώσσα- αισθητική αγωγή.
 

Τάξεις στις οποίες μπορεί να  απευθύνεται:

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα απευθύνεται σε παιδιά 
προσχολικής  ηλικίας (Νήπια-Προνήπια).


Πρότερες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές:

Έχουμε μιλήσει για τις εποχές, τι χαρακτηρίζει την κάθε εποχή (ρούχα, φύση κ.α). Τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με το πρόγραμμα ζωγραφικής του υπολογιστή .


Σκοπός και στόχοι:


Σκοπός:

Να  απεικονίσουν τις εποχές περιγράφοντας  τα   χαρακτηριστικά
τους, ως προς τα καιρικά φαινόμενα.


Στόχοι:

1.Να περιγράφουν αυτό που κάνουν.
2.Να ζωγραφίσουν  χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ζωγραφικής
   του  υπολογιστή.
3.Να αποκτήσουν θετική στάση ως προς  τη χρήση των νέων
   τεχνολογιών.


Λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν :

Στην σημερινή δραστηριότητα θα χρησιμοποιηθεί από το μενού του υπολογιστή το πρόγραμμα ζωγραφικής καθώς και ο εκτυπωτής.


Εκτιμώμενη διάρκεια:   

Η δραστηριότητα θα έχει διάρκεια μιας διδακτικής ώρας.


Οργάνωση τάξης & απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή:

Η δραστηριότητα θα διεξαχθεί μέσα στην τάξη, στην οποία έχει γίνει η  κατάλληλη διαρρύθμιση του χώρου (γωνιά υπολογιστή) .Η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή αφορά σε έναν υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, έναν σαρωτή (scanner) καθώς κι έναν εκτυπωτή. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων.


Περιγραφή και αιτιολόγηση δραστηριότητας:

Η δραστηριότητα είναι συμβατή με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του   
Νηπιαγωγείου και του (ΔΕΠΠΣ, 2003) το οποίο προτείνει τις λεγόμενες θεματικές προσεγγίσεις που  έχοντας ως κεντρικό άξονά το  θέμα «εποχές», εξακτινώνεται και ταυτόχρονα αλληλεπιδρά με τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων περιβάλλοντος, της Γλώσσας , και της τεχνολογίας προάγοντας κατά αυτόν τον τρόπο την ολόπλευρη σωματική, συναισθηματική, νοητική  και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Γίνεται  συζήτηση στην παρεούλα γύρω από τις εποχές και ποια είναι τα συνήθη καιρικά φαινόμενα που χαρακτηρίζουν την κάθε  εποχή πχ.  χιόνι-χειμώνας. Χωρίζονται τα παιδιά σε δύο ομάδες και κάθε ομάδα αναλαμβάνει να ζωγραφίσει δύο εποχές. Ανοίγουμε τον υπολογιστή και τα παιδιά αρχίζουν να ζωγραφίζουν περιγράφοντας τι ακριβώς κάνουν και ποια μέσα ζωγραφικής χρησιμοποιούν για παράδειγμα με το μολύβι ζωγραφίζω τον ήλιο κλπ. Όταν τελειώνουν το έργο το αποθηκεύουμε και στην συνέχεια το εκτυπώνουμε.
   

Αξιολόγηση
Τα παιδιά συνεργάστηκαν, περιέγραφαν και σε γενικές γραμμές τα πήγαν καλά. Ήταν ενθουσιασμένα και χρησιμοποίησαν όλα τα είδη ζωγραφικής που τους έδινε το πρόγραμμα φτιάχνοντας μια σύνθετη ζωγραφιά της κάθε εποχής. Στην όλη δραστηριότητα το ποιο εποικοδομητικό ήταν η συνεργασία ανάμεσα στις ομάδες αλλά και οι συζητήσεις που έκαναν μεταξύ τους για αυτό που ζωγράφισαν.


Επέκταση της δραστηριότητας

Μπορεί να επεκταθούμε και σε χαρακτηριστικά γνωρίσματα της κάθε εποχής ,να συγκεντρώσουμε το υλικό κατασκευάζοντας ένα λεύκωμα.
Να δημιουργήσουμε ένα βίντεο για τις εποχές .


Βιβλιογραφία:

1.Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ.  για το Νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 303 και 304/13-3-2003, τχ.β, τόμοι Α΄ και Β΄ καθώς και οδηγός Νηπιαγωγού σελ97-101,215-221,298-301).
2.Εποχές ο κύκλος του χρόνου της Τασούλας Ξηρομερίτου εκδόσεις Λαμία 2004.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου