ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Θέμα : Εργασιακά δικαιώματα Εκπαιδευτικών Π.Ε.(ΔΟΕ)


Συνάδελφοι,
Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., επικαιροποιεί τις αποφάσεις του για τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και σας καλεί να ενημερώσετε γι’ αυτό τους συναδέλφους των σχολείων σας. 
 
Συγκεκριμένα:
 
1.  Ωράριο Εκπαιδευτικών 
 
·         Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι απαραβίαστο και καθορίζεται από το Ν. 2517/97. (24 ώρες για όσους έχουν ως 10 χρόνια υπηρεσίας, 23 ώρες από 10 -Ι5 χρόνια, 22 ώρες από 15-20 χρόνια και 21 ώρες από 20 και πάνω).
·         Ο Ν. 1566/85 κάνει σαφή διάκριση μεταξύ εργασιακού και διδακτικού ωραρίου, ορίζοντας με σαφήνεια ότι οποιαδήποτε απασχόληση στην τάξη εντάσσεται σε διδακτικό ωράριο. Κατά συνέπεια σε καμία περίπτωση δεν ευσταθεί ότι μπορεί συνάδελφος να «απασχολήσει» παιδιά στην τάξη στα πλαίσια του εργασιακού του ωραρίου.
·         Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού προσωπικού, ιδιαίτερα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς είτε κατά τη διάρκειά της, οι σύλλογοι διδασκόντων οφείλουν να διαμορφώσουν μεταβατικά προγράμματα που θα εκτείνονται όσο επιτρέπει το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στο σχολείο (π.χ. αν λείπει ειδικότητα θα σχολάνε στο 5ωρο κλπ). Το ίδιο θα συμβεί και στα σχολεία με νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα, όπου οι σύλλογοι διδασκόντων σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να προχωρήσουν σε πλήρη ανάπτυξη του προγράμματος με 7ωρα σε όλες τις τάξεις εφόσον λείπουν εκπαιδευτικοί. Σε περίπτωση «πιέσεων» από τη διοίκηση θα πρέπει οι συνάδελφοι του σχολείου να επιμένουν στη μη παραβίαση του διδακτικού τους ωραρίου και να ενημερώνονται αμέσως ο Σύλλογος και η ΔΟΕ.
·         Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ' ανώτατο 30 ώρες. Με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν του έχει ανατεθεί συγκεκριμένο έργο (όχι όμως διδακτικό) (άρθρο 13 παρ.8 π.χ. συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων, κλπ τήρηση βιβλίων του Σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών), ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων. Κάθε άλλη απασχόληση είναι παράνομη.
·         Οι εγκύκλιοι της Διεύθυνσης Σπουδών που αναφέρονται σε «απασχόληση» των μαθητών είναι προδήλως παράνομες, αφού είναι αντίθετες με το Ν. 1566/85. Οι συνάδελφοι καλούνται, εφόσον συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο, να αρνούνται την προφορική ανάθεση υποχρεωτικής υπερωρίας. Ιδιαίτερα αρνητικοί πρέπει να είναι, όταν τους ζητείται να καλύπτουν ώρες εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που δεν έχουν καν τοποθετηθεί στα σχολεία (π.χ. Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής) τη στιγμή που χιλιάδες εκπαιδευτικοί παραμένουν αδιόριστοι.
·         Κανείς εκπαιδευτικός δεν μπορεί να υποχρεωθεί να κάνει μάθημα διαφορετικό από την ειδικότητά του.
·         Σε περίπτωση μακροχρόνιας απουσίας εκπαιδευτικού ειδικότητας είναι φανερό ότι πρέπει άμεσα να έρχεται στο σχολείο αναπληρωτής και σε καμία περίπτωση να μην αναλαμβάνουν με υπερωρία οι συνάδελφοι. Η ΔΟΕ σ’ αυτές τις περιπτώσεις ζητά την αναμόρφωση του προγράμματος έως ότου έρθει αναπληρωτής. Επίσης, σε οποιαδήποτε περίπτωση υποχρεωτικής ανάθεσης από το ΠΥΣΠΕ, τότε καλύπτεται ο συνάδελφος με στάσεις εργασίας.
·                     Κανείς δεν υποχρεούται στα κενά του να «απασχολεί» με οποιοδήποτε τρόπο τμήματα, πέραν του υποχρεωτικού του διδακτικού ωραρίου. Για τις περιπτώσεις ολιγοήμερης απουσίας (μία ως δύο μέρες) εκπαιδευτικού να αποφασίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων για την αναπλήρωση, με τρόπο τέτοιο που να μην ανατίθεται καμία διδακτική ώρα πέραν του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου σε κανένα συνάδελφο. Κάθε απασχόληση σε τμήμα θεωρείται διδακτικό ωράριο.  Οι συνάδελφοι να μην εφαρμόζουν καμιά προφορική εντολή για κάλυψη ωραρίου πέραν του διδακτικού τους, και αν συμβεί αυτό, να ζητούν γραπτή εντολή, ώστε να μπορούν να προσβάλουν τη συγκεκριμένη παράνομη ανάθεση με κάθε τρόπο (συνδικαλιστικό, νομικό) και να μην την εφαρμόσουν («…η αντικατάσταση εκπαιδευτικού που λείπει ή η κάλυψη κενού ή η απασχόληση των μαθητών με οποιονδήποτε τρόπο, σαφώς συνιστά παροχή διδακτικού έργου, όπως εξάλλου έχει κριθεί και από την νομολογία των Δικαστηρίων. Υπό την έννοια αυτή, η ανάθεση απασχόλησης των μαθητών ή η αντικατάσταση εκπαιδευτικού ή η κάλυψη κενού θα πρέπει να εντάσσεται στα πλαίσια του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, η υπέρβαση του οποίου σε κάθε περίπτωση προβλέπεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και με συγκεκριμένες διατυπώσεις …» Μαρία Τσίπρα , Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών, Αθήνα 14-11-2013.

2.  Υποχρεωτικές υπερωρίες 
 
Ο μόνος υπεύθυνος για την ανάθεση υπερωριών (σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου) είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων. Σε άλλη περίπτωση μόνο με σύμφωνη γνώμη του ΠΥΣΠΕ μπορούν να ανατεθούν υπερωρίες εγγράφως και οριζόμενες συγκεκριμένα.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. είναι αντίθετο με την ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών και καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων να μην αναθέτουν υποχρεωτικές υπερωρίες σε συναδέλφους. Καλούμε, επίσης, και τους αιρετούς των ΠΥΣΠΕ να μη συνηγορούν, σε καμιά περίπτωση, σε ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών.
Αν παρ’ όλα αυτά ο Δ/ντής Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΠΕ, αναθέσει υποχρεωτικές υπερωρίες το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. κηρύσσει συνεχείς στάσεις εργασίας για τη συνδικαλιστική κάλυψη των συναδέλφων. Οι στάσεις εργασίας σε «υποχρεωτική» υπερωρία, αφού δεν εντάσσονται στο υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο, δεν περικόπτονται από το μισθό του εκπαιδευτικού. «…Εξυπακούεται δε ότι αν οι στάσεις εργασίας γίνονται μέσα στο κανονικό διδακτικό ωράριο θα αφαιρεθούν αντίστοιχες αποδοχές από τοι κανονικό αυτό ωράριο. Αν οι στάσεις εργασίας γίνονται κατά το χρόνο του υπερωριακού διδακτικού ωραρίου είναι προφανές πως δε θα αφαιρεθούν αποδοχές του κανονικού ωραρίου, που αυτό έτσι κι αλλιώς προσφέρθηκε, απλώς δε θα πληρωθούν οι αποδοχές που θα έπαιρνε ο εκπαιδευτικός από την υπερωριακή εργασία», Γ. Δραγασάκης, Ωράριο Διδασκαλίας και Στάσεις Εργασίας, Αθήνα 25-6-2004, ΔΟΕ αρ. πρωτ. 1164, 28-6-04.

3.  Ολοήμερο Σχολείο
 
                Το Δ. Σ. της ΔΟΕ θεωρεί αυτονόητο τον υπολογισμό των ωρών σίτισης του ολοήμερου σχολείου στο διδακτικό ωράριο όλων των συναδέλφων που εργάζονται στα ολοήμερα, όπως συμβαίνει, και στα πιλοτικά, καθώς επίσης και το χωρισμό των τμημάτων, με βάση τις ηλικιακές ανάγκες των μαθητών και με ανώτερο όριο τους 25 μαθητές ανά τμήμα. Οι συνάδελφοι να μην εκτελούν χρέη τραπεζοκόμου και να απαιτούν την πρόσληψη μόνιμου βοηθητικού προσωπικού.
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού από το Ολοήμερο Σχολείο θεωρεί απαραίτητο να καλύπτεται άμεσα η θέση από αναπληρωτή. Σε άλλη περίπτωση να γίνεται αναμόρφωση του προγράμματος.

4. Αξιολόγηση και Α.Ε.Ε.
 
           Ο Κλάδος με τις αποφάσεις του έχει εκφράσει την αντίθεσή του στην εφαρμογή της αξιολόγησης – χειραγώγησης των ποσοστώσεων και των απολύσεων καθώς και της Α.Ε.Ε. που είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτή.
 Ζητάμε  την κατάργηση του Ν.3848/2010, του Ν.4024/2011 και του Π.Δ. 152/2013 και καλούμε τους εκπαιδευτικούς και τους συλλόγους διδασκόντων, με βάση τις αποφάσεις του Κλάδου και του Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ,  να αρνηθούν:
             -  Να γίνουν αξιολογητές.
             - Την κατάθεση φακέλου ατομικής αξιολόγησης. Ο «εθελοντικός» χαρακτήρας που επιχειρεί να προσδώσει στη διαδικασία η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ δεν πρέπει να ξεγελάσει κανέναν. Θα πρέπει, επίσης, να γίνει συνείδηση ότι οι αυταπάτες περί μισθολογικής εξέλιξης, που έντεχνα καλλιεργούνται, είναι κενές περιεχομένου. Η μισθολογική μας καθήλωση οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην πολιτική των μνημονίων κι όχι στη μη εφαρμογή της αξιολόγησης.
- Τη  συμμετοχή σε πρόγραμμα Α.Ε.Ε.  της σχολικής μονάδας. (Υπενθυμίζουμε ότι η στάση του κλάδου σε όλη την περσινή χρονιά ακύρωσε, επί της ουσίας, τη διαδικασία της ΑΕΕ όπως αυτή επιβλήθηκε μέσα από τις αυταρχικές αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ)

5.  Νηπιαγωγεία
 
Το θέμα των νηπιαγωγείων και των νηπιαγωγών και τα προβλήματα που προκύπτουν από τη πίεση του Υπουργείου Παιδείας να θεσπίσει ¨πρωινή ζώνη¨, συνιστά ωμή παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Οι συναδέλφισσες νηπιαγωγοί θα πρέπει να εφαρμόσουν το πάγιο ωρολόγιο πρόγραμμα για τα Νηπιαγωγεία και να μην αποδεχθούν την καταστρατήγηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και την αύξηση του ωραρίου τους. Με απόφασή του το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τους καλύπτει κηρύσσοντας συνεχείς στάσεις εργασίας στην περίπτωση επιβολής αύξησης του ωραρίου τους από τη διοίκηση (πρωινή ζώνη 07:00 – 08:00, επιμήκυνση ωραρίου στα κλασικά και ολοήμερα τμήματα).
Δεν αποδεχόμαστε τη μη εγγραφή των προνηπίων στα δημόσια νηπιαγωγεία και διεκδικούμε μαζί με τους γονείς τη δημιουργία επιπλέον τμημάτων ώστε να ΜΗΝ ΦΕΥΓΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ – νήπιο και προνήπιο – από το δημόσιο νηπιαγωγείο.
Σε περίπτωση απουσίας νηπιαγωγού, αν δεν αναπληρωθεί, δεν ενοποιούνται τα τμήματα αν ο αριθμός των νηπίων υπερβαίνει τα 25. Ενημερώνεται άμεσα ο τοπικός Σύλλογος προκειμένου να παρέμβει.
Για το ζήτημα των νηπιαγωγείων και των εργασιακών προβλημάτων των νηπιαγωγών το Δ. Σ. της ΔΟΕ έχει τοποθετηθεί αναλυτικά με σχετικές του αποφάσεις στο παρελθόν. Αυτό που πρέπει να γίνει όμως κατανοητό, είναι ότι τα εργασιακά δικαιώματα των νηπιαγωγών μας αφορούν όλους γιατί οποιαδήποτε μεταβολή σε αυτά θα μεταβάλλει γενικότερα και προς το χειρότερο τις εργασιακές κατακτήσεις όλων μας.

6Κατανομή τάξεων
 
Η κατανομή των τάξεων γίνεται από το Σύλλογο Διδασκόντων του κάθε σχολείου και όχι από το Διευθυντή (Ν.1566/85). Καμία παρέμβαση δεν μπορεί γίνει γι’ αυτό ή για την υποχρεωτική επιβολή υλοποίησης προγραμμάτων από τα στελέχη Διοίκησης ή καθοδήγησης της εκπαίδευσης (Προϊσταμένους – Σχολ. Συμβούλους). Καλούμε τους συναδέλφους και τους Συλλόγους Διδασκόντων να επιμένουν στις αποφάσεις τους.

7.  Σύλλογοι διδασκόντων
 
Για όλα τα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα που προκύπτουν στο σχολείο ο Σύλλογος Διδασκόντων οφείλει να συνεδριάζει και να τοποθετείται δημόσια για αυτά. Όλοι οι συνάδελφοι συμμετέχουν ισότιμα στο σύλλογο διδασκόντων με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι, κλπ.).

8.  Αριθμός μαθητών 
 
Ο αριθμός μαθητών με βάση την «κανονιστική» Υ.Α. αριθμ. Φ.3/898/97652/Γ1  για τον αριθμό μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο Δημοτικό Σχολείο και την Υ.Α. αριθμ. Φ.3/898/97657/Γ1 για τον αριθμό νηπίων ανά Τμήμα στα Νηπιαγωγεία που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1507 τεύχος β’ 13 Οκτωβρίου 2006, είναι 25,  όχι 25 συν 10%.
Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ επιχειρώντας να πιέσει στην κατεύθυνση της αύξησης του αριθμού των μαθητών ανά Τμήμα στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία με την Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ.12/622/129803/Γ1 , ΦΕΚ 2451 τεύχος β’ 1 Οκτωβρίου 2013 τροποποίησε τις παραπάνω Υπουργικές Αποφάσεις ορίζοντας ότι μπορεί να γίνει αύξηση του αριθμού των μαθητών κατά 10% σε «εξαιρετικές περιπτώσεις» κατόπιν απόφασης του Διευθυντή Εκπαίδευσης. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. κάλεσε και καλεί τους Διευθυντές Εκπαίδευσης (οι οποίοι σε συντριπτική πλειοψηφία έχουν κρατήσει την ορθή παιδαγωγικά στάση) να μην ερμηνεύουν αυθαίρετα περιπτώσεις ως «εξαιρετικές» και να μην προχωρούν σε αύξηση των μαθητών στα τμήματα.
               
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ καλεί τους συλλόγους διδασκόντων και τους εκπαιδευτικούς να αρνούνται τη δημιουργία τμημάτων άνω των 25 μαθητών και καλύπτει συνδικαλιστικά την άρνησή τους να αναλάβουν τμήμα άνω των 25 μαθητών.
Σταθερή επιδίωξή μας είναι η  μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα 1:20 στα δημοτικά και 1:15 στα  νηπιαγωγεία.
Επίσης επισημαίνουμε ότι οι σύλλογοι διδασκόντων πρέπει να αναδεικνύουν τις πρόσθετες μαθησιακές ανάγκες όπου υπάρχουν και να διαμορφώσουν τον αριθμό των τμημάτων με μικρότερο από 25 μαθητές σε περιπτώσεις με μεγάλο αριθμό αλλοδαπών μαθητών, είτε μαθητών με σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και μεγάλες μαθησιακές δυσκολίες, αξιοποιώντας τις σχετικές εγκυκλίους που το προβλέπουν και να διεκδικούν επιπλέον εκπαιδευτικούς. 
Υπενθυμίζουμε ότι με βάση το Ν.4186/2013 (άρθρο 28 παρ. 15) περί φοίτησης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία ο αριθμός των μαθητών μειώνεται κατά τρεις για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

9.  Μετακίνηση συναδέλφου
 
Δεν εφαρμόζουμε καμία μετακίνηση συναδέλφου σε άλλη σχολική μονάδα με προφορική εντολή και χωρίς γραπτή απόφαση ΠΥΣΠΕ ή του Δ/ντή εκπαίδευσης. Οι προφορικές εντολές είναι αυθαίρετες και δε συνιστούν υπηρεσιακή υποχρέωση για τον εκπαιδευτικό. Ενημερώνουμε αμέσως το σύλλογό μας, σε αντίστοιχο ζήτημα.

10.  Εφημερία ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου
 
Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί αμείβονται με ωριαία αποζημίωση, με βάση τις ώρες που διδάσκουν και μόνο γι' αυτές. Ως εκ τούτου η ανάθεση εφημερίας δεν προκύπτει από πουθενά και καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να μην αναθέτουν εφημερία στους ωρομίσθιους συναδέλφους.
Υπενθυμίζουμε ότι με βάση την εγκύκλιο Φ.361/162/73512/Δ1 23 Ιουνίου 2010 οι ώρες και οι ημέρες απεργίας των ωρομίσθιων συναδέλφων υπολογίζονται στην προϋπηρεσία. Καλούμε τους συναδέλφους να τις περιλαμβάνουν στις καταστάσεις προϋπηρεσίας.
 
11. Μη θεσμική παρουσία φορέων στα σχολεία
 
           Να μη γίνεται δεκτός στο δημόσιο σχολείο και να μη παρεμβαίνει στη λειτουργία του οποιοσδήποτε φορέας, δημόσιος ή ιδιωτικός πέραν του ΥΠΑΙΘ. Καμία  επιχείρηση στα δημόσια σχολεία.


Σε κάθε περίπτωση αυθαίρετης ή παράτυπης εντολής προϊσταμένου, συμβούλου ή διευθυντή ΝΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΣ  ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ

Για όλα τα παραπάνω το Δ.Σ. της ΔΟΕ παρέχει στους συναδέλφους πλήρη συνδικαλιστική και νομική κάλυψη. 
  

Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΟΕ: Όχι, στην ανάρτηση του ετήσιου προγραμματισμού Νηπιαγωγείων στο παρατηρητήριο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΘΕΜΑ : Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου νηπιαγωγείου

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει γίνει αποδέκτης ερωτημάτων πολλών συναδέλφων νηπιαγωγών σχετικά με την υποχρέωσή τους ή όχι να αναρτούν τον ετήσιο προγραμματισμό του νηπιαγωγείου τους στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.
Είναι σαφές ότι οι διαδικασίες που σχετίζονται με τον ετήσιο προγραμματισμό ορίζονται με τις διατάξεις του Π.Δ. 200/1998, το οποίο σαφέστατα προϋπήρχε των διαδικασιών της αξιολόγησης.
Από πουθενά δεν προκύπτει υποχρέωση ανάρτησης στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ και καλούμε τους σχολικούς συμβούλους που πιέζουν τους συναδέλφους σε αυτή την κατεύθυνση να σταματήσουν αυτές του είδους τις ενέργειες.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδος         Ο Γεν. Γραμματέας

Το νηπιαγωγείο που δεν είχε παραμύθια Της Λίνας Γιάνναρου


14:24 | 12 Σεπ. 2014
«Αγαπητοί κύριοι, λέγομαι Μαριέττα Αγιοπετρίτη και τοποθετήθηκα πριν από μερικές ημέρες στο νηπιαγωγείο Σκοπέλου της Λέσβου. Το σχολείο αυτό αντιμετωπίζει (εκτός από σοβαρότατο κτιριακό πρόβλημα) σχεδόν παντελή έλλειψη παιδαγωγικού υλικού και βιβλίων. Χρειαζόμαστε άμεσα βιβλία για την παιδική μας βιβλιοθήκη, δεν έχουμε σχεδόν ούτε ένα παραμύθι σε καλή κατάσταση και η σχολική χρονιά ξεκινά σε δύο ημέρες».
Ετσι ξεκινούσε η επιστολή που έφτασε στο library4all, τη μη κερδοσκοπική οργάνωση που μεταξύ άλλων βοηθά σχολεία και ιδρύματα να δημιουργήσουν μια βιβλιοθήκη ή να διευρύνουν την υπάρχουσα συλλογή από βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό. «Συγκλονίστηκα από αυτό το μήνυμα» λέει στην «Κ» η Ξένια Παπασταύρου, εκ των ιδρυτών του library4all. «Δεν μπορώ να δεχτώ ότι στη χώρα που αναπτύχθηκε για πρώτη φορά με συστηματικό τρόπο η επιστημονική και η φιλοσοφική αναζήτηση θα αντιμετωπίζαμε αυτήν την πραγματικότητα. Τι μέλλον θα έχει η περιφέρεια χωρίς βιβλία; Τι θα κάνουν οι δάσκαλοι χωρίς τα βασικά»;
Η Σκόπελος Λέσβου είναι ένα μικρό χωριό, με πληθυσμό κυρίως ανθρώπους της γης. Το νηπιαγωγείο, που από σήμερα θα γεμίσει με 18 παιδιά, στεγάζεται σε μια ημιυπόγεια αίθουσα στο κτίριο του δημοτικού σχολείου. Ο μισογκρεμισμένος τοίχος είναι το λιγότερο. «Το πρόβλημα είναι ότι το υλικό είναι ανύπαρκτο» λέει στην «Κ» η κ. Αγιοπετρίτη, μία από τις δύο δασκάλες του νηπιαγωγείου. Η ίδια έχει γυρίσει την Ελλάδα διδάσκοντας (Κέρκυρα, Χίο, Ξάνθη, Γαύδο, Χανιά, Σύρο) και βρίσκεται στη Μυτιλήνη για δεύτερη χρονιά. «Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο ράφια με βιβλία. Εχουμε κάποια παραμύθια, αλλά όχι σε καλή κατάσταση. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα σχολείο έτσι. Στους στόχους του αναλυτικού προγράμματος είναι η ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας, ένα κομμάτι στηρίζεται στη γραφή και την ανάγνωση. Ειδικά παραμύθια πρέπει να υπάρχουν». Δίχως να το πολυσκεφτεί, έστειλε μήνυμα σε όλους τους φορείς που θα μπορούσαν να προμηθεύσουν το νηπιαγωγείο με βιβλία. «Τα σχολεία δυσκολεύονται τα καημένα να υπάρξουν», λέει καταλήγοντας. «Ναι, να αξιολογηθεί η εκπαίδευση, αλλά τα σχολεία πολλές φορές χτίζονται από τον δάσκαλο».
Το library4all ανταποκρίθηκε στην έκκληση. Παραμύθια και άλλο εκπαιδευτικό υλικό θα ταξιδέψουν σύντομα προς τη Μυτιλήνη.

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Νομοθεσία για τη λειτουργία Σχολικών μονάδων σχ.ετους 2014-2015

Νομοθεσία για τη λειτουργία Σ.Μ.

Για τη διευκόλυνση των συναδέλφων παραθέτουμε τη σχετική νομοθεσία που αναφέρετε στην εγκύκλιο με τις βασικές κατευθύνσεις και οδηγίες για τη λειτουργία σχολικών μονάδων Π.Ε. για το σχολικό έτος 2014 - 2015 Φ.3/528/137969/Γ1/02-09-2014
Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014 - 2015 Φ.12/390/92065/Γ1/13-6-2014 (AΔΑ:ΩΑΑ29-ΗΑΙ) 

Νόμοι που εμπίπτουν σε περισσότερες από μία περιπτώσεις
Π.Δ. 201/98 &  Π.Δ. 200/98 (ΦΕΚ 161/1998 τ. Α')
Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, (ΦΕΚ 1340/2002, τ.Β')
Φ.12/570/67123/Γ1/14-06-2011

Ωρολόγια Προγράμματα
Φ.12/773/77094/Γ1/28-07-2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ.Β')
Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-08-2005, (ΦΕΚ 1280/2005, τ.Β')
Φ.20/482/95210/Γ1/09-09-2003, (ΦΕΚ 1325/2003, τ.Β')
Φ.12/530/62626/Γ1/02-06-2011, (ΦΕΚ 1345/2011, τ.Β')
Φ.12/620/61531/Γ1/31-05-2010, (ΦΕΚ 804/2010, τ.Β')
Φ.12/520/61575/Γ1/30-05-2011, (ΦΕΚ 1327/2011, τ.Β')
Φ.12/805/100859/Γ1/7-9-2011, (ΦΕΚ 2270/2011, τ.Β')
Φ.12/20/2045/Γ1/10-01-2011, (ΦΕΚ 56/2011, τ.Β')
Φ.32/190/81670/Γ1/20-07-2007, (ΦΕΚ 1420/2007, τ.Β')

Αξιολόγηγη του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας (ΑΕΕ) - Διαδικασία αυτοαξιολόγησης
ΦΕΚ 614/2013 τ.Β΄ Υ.Α. 30972/Γ1/05-03-2014

Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας
Φ.52/63/12873/Γ1/06-02-2012, (ΦΕΚ 253/2012, τ.Β΄)
68008/Γ1/03-05-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΜΨΟ)
Φ.3/897/97652/Γ1/25-09-2006, (ΦΕΚ 1507/2006, τ.Β')

Διδασκαλία - Πρόγραμμα Σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων στα σχολεία με ΕΑΕΠ
Φ.12/879/88413/Γ1/20-07-2010 (ΦΕΚ 1139/2010, τ. Β')

Κατ' οίκον εργασίες
Φ.12/428/85241/Γ1/18-08-2003
Φ.12/342/35602/Γ1/09-05-2005

Αξιολόγηση μαθητών - επανάληψη τάξης στο δημοτικό σχολείο
Π.Δ. 8/1995 (ΦΕΚ 3Α)
Π.Δ. 121/1995 (ΦΕΚ 75Α)
Φ.7/228/Γ1/1561/15-11-1996
Φ.3/716/Γ1/825/27-07-1998
Φ.52/1588/152164/Γ1/25-11-2008
Φ.7/709/138775/Γ1/2-12-2011
Φ.7Α/837/153507/Γ1/06-12-2012

Επιλογή Σημαιοφόρων
Γ1/219/13-03-2001 (ΦΕΚ 277/2001, τ.Β')
Φ.10/84/Γ1/480/21-06-2001 (ΦΕΚ 863/2001, τ.Β')
Φ.10/480/121119/Γ1/29-09-2010
Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011
Φ.10/610/118443/Γ1/14-10-2011

Ισότιμη πρόσβαση στην Εκπαίδευση - σχολική αποτυχία -σχολική διαρροή
Φ.1ΤΥ/809/101455/Γ1/07-09-2011 (ΦΕΚ 2197, τ.Β΄)

Εγγραφή και φοίτηση Ρομά
Φ.4/155/Γ1/1237/11-09-96, (ΦΕΚ 893/1996, τ.Β')
11684/Γ1/10-09-2008
Φ.3/960/102679/Γ1/20-08-2010
180644/Γ1/26-11-2013

Παρατηρητήριο για την πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού

195530/Γ1/19-12-2013

Εμβολιασμός μαθητών
Φ.4/155/Γ1/1237/11-09-1966 (ΦΕΚ 893/1996, τ.Β΄)
116184/Γ1/10-09-2008
Φ.3/960/102679/Γ1/20-08-2010

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών
Φ.7/488/123316/Γ1/04-10-2010
Ν. 3016/17-05-2002 (ΦΕΚ 110/2002, τ.Α')
Ν. 3879/21-09-2010 (ΦΕΚ 163/2010, τ.Α')
2/46354/0026 (ΦΕΚ 2204/2012, τ.Β΄) Υ.Α.
Φ.7/549/97335/Γ1/28-8-2012 , Σχετική αίτηση & Απαραίτητα δικαιολογητικά

Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
Φ.7/495/123484/Γ1/04-10-2010

Μεταφορά σχολικής τσάντας μαθητών
Φ.7/531/129567/Γ1/15-10-2010

Δικαιολογητικά εγγραφής στην Α' τάξη του δημοτικού σχολείου
Ν.4229/2014 (ΦΕΚ 8/10-01-2014 τ.Α΄)
Ν.4238/2014 (ΦΕΚ 38/17-02-2014 τ.Α΄)
Φ.6/312/79651/Γ1/21-05-2014

Διόρθωση προσωπικών στοιχείων μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου
Φ.6/277/56425/Γ1/17-05-2011

Πιστοποιητικά γέννησης μαθητών
Φ.6/350/67503/Γ1/16-06-2011

Διδακτικές επισκέψεις- Εκδρομές (Eπισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων)
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α΄)
Φ.12/608/122230/Γ1/04-09-2013 & Εγκύκλιος Ιδρύματος Βουλής
129287/Γ2/10-11-2011

Ασφάλεια μαθητών
2368/Γ2/09-01-2007

Χρήση κινητών τηλεφώνων
132328/Γ2/07-12-2006
100553/Γ2/04-09-2012 Υ.Α.

Απώλεια τίτλων σπουδών
116153/Γ2/17-10-2007

Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων, κ.α.
144456/Γ2/20-12- 2005

Άδειες εισόδου στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία
49181/Γ2/18-05-2005

Επιτήρηση μαθητών
Φ.12/773/77094/Γ1/28-07-2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ.Β') (Επιτήρηση σε Ολοήμερο)
Φ.350/12/59201/Δ1/07-05-2008

Εφαρμογή ωραρίου σε περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικού
Ν.1566/85

Μεταφορά μαθητών
24001/14-06-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1449/2013, τ. Β')


 πηγη
http://dipe.flo.sch.gr/dipe/index.php/styles/nomothleitsm 

Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

Οι μαθητές μας… τόσο ίδιοι, αλλά και τόσο διαφορετικοί…μέσα στην ίδια ομάδα
Graphic1
 Άννα Παππά
Δασκάλα – Συγγραφέας


Τα σχολικά προγράμματα, έχουν γίνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε σε μια δεδομένη ηλικία, τα παιδιά οφείλουν να αποκτήσουν ένα συγκεκριμένο ποσό γνώσεων.Το βάρος της ύλης και της ποσότητάς της, κάποια στιγμή, θα πρέπει να μπει στη ζυγαριά μαζί με τον πραγματικό σκοπό της αγωγής.
Για να μπορέσουν τα παιδιά να ανταποκριθούν με τον ίδιο τρόπο στη μεγάλη ποσότητα ύλης, θα έπρεπε όλα να έχουν τις ίδιες δυνατότητες μνήμης, φαντασίας, κατανόησης.Θα έπρεπε όλα να είναι πάντοτε και σε κάθε στιγμή της σχολικής χρονιάς σε κατάσταση, ώστε να αντιλαμβάνονται, να επεξεργάζονται και να αφομοιώνουν με τον ίδιο τρόπο. Από τη ψυχολογία γνωρίζουμε ότι δεν είναι δυνατόν να εργάζονται όλα τα παιδιά με ταχύτητα και τρόπο μονότονο, όπως μια μηχανή.
Το κάθε παιδί έχει πάρει από τη φύση τις ικανότητες, τις κλίσεις, τις προδιαθέσεις του, δηλαδή ένα ορισμένο δυναμικό. Αυτό το δυναμικό, ο δάσκαλος θα το πάρει και με προσπάθεια πότε συνειδητή, πότε ασυναίσθητη, θα το εξελίξει, θα το μορφοποιήσει και τελικά θα το θέσει στην υπηρεσία του ατόμου, που αποτελεί και το φυσικό του φορέα.
Υπάρχουν παιδιά, που στα χρόνια της πρώτης ανάπτυξης, παρουσίασαν υστέρηση, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν αργή πορεία στην κατάκτηση της γνώσης, κυρίως αργούν να διαβάσουν, να γράψουν. Τα παιδιά αυτά κάνουν ότι μπορούν, μα το υπόστρωμά τους είναι ανεπαρκές. Μέσα από την ομαδική εργασία, θα μπορέσουν και αυτά να προσφέρουν, χωρίς δισταγμό και χωρίς απογοητεύσεις, γιατί έχουν την απόλυτη ανάγκη να υποστηριχθούν, για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Και η υποστήριξη που επιζητούν θα προέλθει από τους ίδιους τους συμμαθητές τους.
Στην αντίπερα όχθη βρίσκονται τα χαρισματικά ή ταλαντούχα παιδιά. Είναι το 5% του γενικού παιδικού πληθυσμού που διαθέτει εξαιρετικά υψηλές ικανότητες σε έναν ή περισσότερους γνωστικούς τομείς, που παρουσιάζει επίκτητες διανοητικές ικανότητες και ειδικές δεξιότητες. Παιδιά που όσο παράξενο και αν φαίνεται, έχουν χαμηλές επιδόσεις στο σχολείο ή ακόμη κατά τη διάρκεια της εφηβείας εγκαταλείπουν τις σπουδές τους. Ανεπαρκής ή λανθασμένη παιδαγωγική προσέγγιση δημιουργεί αρνητικό υπόβαθρο στον ψυχικό κόσμο αυτών των παιδιών, επειδή καταπιέζεται η ανάπτυξη των υψηλών νοητικών τους ικανοτήτων.
Υπάρχουν άλλα παιδιά που είναι επιμελή, ευσυνείδητα, που δεν μπορούν όμως να προσαρμοσθούν στους ρυθμούς της τάξης ή της ομάδας τους. Δυσκολεύονται εκεί που οι άλλοι, που δεν είναι ανώτεροί τους, μα που είναι απλώς διαφορετικοί, τελειώνουν εύκολα το έργο τους. Στα «αισθητηριακά παιδιά», οι αισθήσεις τους μοιάζουν με κεραίες, που τους συνδέουν με τον κόσμο και που τους φέρνουν άφθονες εικόνες, στις οποίες δεν μπορούν πάντοτε να δώσουν μια μορφή και δεν μπορούν να τις εκφράσουν.
Τα παιδιά αυτά δεν είναι φυγόπονα, ούτε αφηρημένα, ούτε απρόσεκτα. Ωστόσο τις περισσότερες φορές «σέρνονται» στην ουρά της τάξης. Έχουν ανάγκη, περισσότερο από άλλα παιδιά, από μια ατμόσφαιρα χαρούμενη και γεμάτη κατανόηση,  που προσφέρει η μάθηση μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, το παιχνίδι. Αντίθετα δε μπορούν να λειτουργήσουν σε ατμόσφαιρα αδιαφορίας και αυστηρότητας. Επίσης, έχουν ανάγκη από μια αφομοιώσιμη διδασκαλία, όπου θα χρησιμοποιηθούν τα εξαίρετα όργανα που διαθέτουν, οι αισθήσεις τους, χωρίς να νιώθουν πώς βαραίνει επάνω τους ο καταναγκασμός της ώρας.
Άλλα παιδιά κατηγορούνται ότι είναι τεμπέλικα. Είτε να ντυθούν πρόκειται, είτε να διαβάσουν τα μαθήματά τους, δεν τελειώνουν ποτέ. Μερικά από τα παιδιά αυτά δεν είναι σίγουρα για τον εαυτό τους, βασανίζονται από ένα αίσθημα κατωτερότητας. Από έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό τους, γεμίζουν το χρόνο με μικρολεπτομέρειες, που  τους φαίνονται απαραίτητες. Άλλα παιδιά αργούν να τελειώσουν, γιατί φοβούνται τη συμμετοχή τους σε καινούριες δραστηριότητες. Και άλλα απ’ αυτά, επαναπαύονται ότι κάποιος άλλος θα φέρει σε πέρας την εργασία.  Η ενθάρρυνση να αναλάβουν πρωτοβουλίες μέσα στην ομάδα και να μπορέσουν να τελειώσουν στην αρχή απλές εργασίες και στη συνέχεια πιο σύνθετες, είναι ο μόνος τρόπος  να  ξεφύγουν, χωρίς  να το καταλάβουν, από τη δυσκολία,  αποκτώντας  βαθμιαία εγρήγορση και αφύπνιση του ενδιαφέροντός τους για  πραγματική μάθηση.
Μια άλλη κατηγορία είναι τα παιδιά που οι γονείς τους είναι υπέρμετρα φιλόδοξοι και αυτά με τη σειρά τους με διάφορες προσπάθειες, τις περισσότερες φορές επιτυχείς, αγωνίζονται να ικανοποιήσουν τις αυξημένες απαιτήσεις που έχουν γι’ αυτά οι γονείς τους. Στα παιδιά αυτά κάθε επιτυχία των συμμαθητών τους, διεγείρει στη ψυχή τους φόβο και φθόνο. Μικρή δε τυχαία αποτυχία, τα οδηγεί σε απογοήτευση  και σε εκδηλώσεις αντικοινωνικές. Και οι μέχρι τότε έπαινοι από τους γονείς μετατρέπονται σε επίπληξη και προσβολή και από εκείνη τη στιγμή υπάρχει η πιθανότητα η κατάσταση προόδου των παιδιών να μεταβληθεί απότομα.
Σύγκλιση μεταξύ του ατομικού και κοινωνικού «εγώ», δε θα υπάρξει παρά μόνο σε μια τάξη,όπου επικρατεί το ομαδικό πνεύμα και που επιτυγχάνεται το «εγώ» να γίνει «εμείς», με σκοπό την πραγμάτωση στόχων που έθεσε η ομάδα.
Παιδιά επίσης, που θέλουν να μεγαλώσουν την ταυτότητα τους, απαντώντας σε κάθε ερώτηση που θέτει ο δάσκαλος, απλά για να απαντήσουν και με αυτό τον τρόπο να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, συναντά συχνά  κάποιος μέσα σε μια τάξη. Η απάντηση που δίνουν, τις περισσότερες φορές είναι άστοχη. Όταν θα δουλέψουν σε ομάδα, η οποία εκ των πραγμάτων δεν επιτρέπει αύξηση ταυτότητας κανενός μέλους της και αντιθέτως περιορίζει αυτές τις εξάρσεις, λόγω της συνεργασίας που επιβάλλει και της κοινής συνεισφοράς, θα βοηθηθούν ώστε να τοποθετήσουν τον εαυτό τους  στα σωστά πλαίσια.
Τέλος, μέσα σε κάθε τάξη υπάρχουν και παιδιά που προέρχονται από οικογένειες που τα υπερπροστατεύουν. Τα παιδιά αυτά ενώ γνωρίζουν, απομονώνονται, είναι δειλά και δε συμμετέχουν  όσο πρέπει σε καμιά δραστηριότητα, γιατί βρίσκονται έξω από την προστατευτική ασπίδα των γονέων τους και αισθάνονται  ευάλωτα. Αυτή η λανθασμένη εντύπωση θα μπορέσει να καταπολεμηθεί, μέσα από τις αρχές που διέπουν τη συνεργατική μάθηση και θα μπορέσουν οι μαθητές να αποκτήσουν την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση και θα πετύχουν έτσι να απομακρυνθούν από τον κλοιό του γονικού εγκλωβισμού.
Όλοι αυτοί είναι οι μαθητές μας…τόσο ίδιοι, αφού είναι τα παιδιά μας, αλλά και τόσο διαφορετικοί… Όλοι μπορούν όμως να μάθουν όταν εργαστούν στο “εμείς”!!!

Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Tο “Σκιάχτρο”animation


Tο “Σκιάχτρο” είναι ένα πολύ δυνατό animation που σε λίγα λεπτά αποτυπώνει την σκληρή αλήθεια πίσω από το πλαστικό  φαγητό και τα γενετικά τροποποιημένα που μας βάζουν στο πιάτο. Το σκιάχτρο οραματίζεται έναν κόσμο χωρίς τρόφιμα – σκουπίδια, που θα έχουν καλλιεργηθεί με φυσικό τρόπο, χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση.Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Η εγκύκλιος για τη λειτουργία των Δημοτικών-Νηπιαγωγείων 2014-15


egyklios5aΕγκύκλιο για τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων τη νέα σχολική χρονιά  2014-15 εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας, η οποία ορίζει τα εξής:
1. Έναρξη σχολικού έτους 2014- 2015
Ο ρόλος των Διευθυντών των σχολικών μονάδων είναι σημαντικός και καθοριστικός στη δημιουργία ενός σχολικού κλίματος που να ευνοεί τη διδασκαλία, τη μάθηση, την αποτελεσματική επικοινωνία και τη διαμόρφωση πνεύματος συναδελφικότητας και συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη του διδακτικού προσωπικού. Ο Διευθυντής ως άμεσα υπεύθυνος για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του προσωπικού του σχολείου, των μαθητών, αλλά και των γονέων και κηδεμόνων.
Με τη με αριθμ. Φ.12/390/92065/Γ1/ 13-06- 2014 (ΑΔΑ :ΩΑΑ 29-ΗΑΙ) Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015» δόθηκαν οδηγίες στις Περιφερειακές Υπηρεσίες και στις σχολικές μονάδες, με σκοπό την αποτελεσματικότερη, από κάθε πλευρά, λειτουργία τους.
Με την έναρξη του σχολικού έτους 2014-2015, σε επίπεδο σχολικής μονάδας και κατά την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων γίνεται ο καθιερωμένος Αγιασμός, διανέμονται τα σχολικά βιβλία και δίνονται οδηγίες για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου.
Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, τόσο για το δημοτικό όσο και για το νηπιαγωγείο συντάσσεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη με αρ. Φ.12/390/92065/Γ1/ 13-06-2014 (ΑΔΑ :ΩΑΑ 29-ΗΑΙ) Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015».
2. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας (ΑΕΕ )- Διαδικασία αυτοαξιολόγησης
Η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας (ΑΕΕ) με την διαδικασία της αυτοαξιολόγησης υλοποιείται σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας σύμφωνα με τη με αρ. 30972/Γ1/5.3.13 ( ΦΕΚ 614, τ. β ́/2013) Υ. Α.
Η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) αποτελεί μια συνεχή δυναμική διαδικασία αυτoαξιολόγησης ενσωματωμένη στη λειτουργία του σχολείου. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης στο σχολείο, συνδέεται με τον γενικότερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη ειδικών σχεδίων δράσης, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στους τομείς που επιλέγει κάθε σχολείο, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του.
Με βάση τη με αρ. πρωτ. 190089/Γ1/10.12.2013 με Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 – Διαδικασίες» εγκύκλιο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων εφαρμόζεται η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας από το σχολικό έτος 2013-2014.
Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο κατά την εφαρμογή του θεσμού της ΑΕΕ για το σχολικό έτος 2013-2014 υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα:
1. Γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου (η οποία και παραμένει στην σχολική μονάδα). Αντικείμενο της διαδικασίας ήταν η αποτίμηση και αποτύπωση των 15 δεικτών ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου.
2. Επιλογή και διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, το οποίο θα υλοποιηθεί το σχολικό έτος 2014-2015. Σημειώνεται ότι τα νηπιαγωγεία και τα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία (έως 3/θ) δεν υποχρεούνταν στην υλοποίηση σχεδίων δράσης, εκτός και εάν το είχαν επιλέξει, με δική τους απόφαση.
3. Ετήσια έκθεση Αξιολόγησης του σχολείου (η οποία αναρτήθηκε με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων στο Δίκτυο της ΑΕΕ).
Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2 της με αρ. 30972/Γ1/5.3.13 (ΦΕΚ 614, τ. β ́/2013) Υ. Α., «Κάθε σχολική μονάδα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, θέτει τους εκπαιδευτικούς στόχους, προγραμματίζει τις δραστηριότητες του σχολικού έτους και καταρτίζει ειδικά προγράμματα δράσης με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων και αδυναμιών και τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού της έργου».
Οι σχολικές μονάδες θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά τον Προγραμματισμό του σχ. έτους 2014-15 στο Δίκτυο της ΑΕΕ, μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, μετά από σχετικές οδηγίες που θα αποσταλούν άμεσα.
Το Παρατηρητήριο της ΑΕΕ λειτουργεί ως ιστοχώρος ( http://aee.iep.edu.gr/) και αποτελεί μια σταθερή δομή ενίσχυσης και υποστήριξης του θεσμού της ΑΕΕ στο ελληνικό σχολείο.
Βασικές λειτουργίες του Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ είναι η ενημέρωση και πληροφόρηση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε ζητήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (εκπαιδευτικό υλικό, διαδικασίες εφαρμογής, παραγωγή εργαλείων αυτοαξιολόγησης, διάχυση καλών πρακτικών, βιβλιογραφία, κλπ.), η υποστήριξη συζητήσεων και επικοινωνίας μεταξύ των Σχολικών Συμβούλων, των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών και η παρακολούθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων των σχολείων μέσω ενός δικτύου πληροφόρησης στο οποίο έχουν πρόσβαση τα αρμόδια στελέχη και οι εκπαιδευτικές αρχές.
Την ευθύνη για την αποτελεσματική λειτουργία του Παρατηρητηρίου και την υποστήριξη των σχολείων έχει η Ομάδα Έργου της ΑΕΕ, με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π).
3. Ωρολόγια Προγράμματα
Ι. Δημοτικά σχολεία
Τα ωρολόγια προγράμματα των Δημοτικών σχολείων συντάσσονται με βάση:
α. τη Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ.Β ́) Υ.Α. με θέμα: «Αναμόρφωση Ωρολογίων
Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο». Ισχύει για τα 6/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία συμπεριλαμβανομένου και του ολοήμερου προγράμματος.
β. τη Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005, (ΦΕΚ 1280/2005, τ.Β ́) Υ.Α. Ισχύει για τα 1/θέσια, 2/θέσια, 4/θέσια και 5/θέσια Δημοτικά Σχολεία.
γ. τη Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ.Β ́) Υ.Α. Ισχύει για τα 3/θέσια Δημοτικά Σχολεία.
δ. τη Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003, (ΦΕΚ 1325/2003, τ. Β ́) Υ.Α. Ισχύει για το ολοήμερο πρόγραμμα των σχολείων που θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τη Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011 (ΦΕΚ 1345, τ. Β ́) Υ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση– συμπλήρωση των με αριθμ. Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003, (ΦΕΚ 1325, τ.Β ́) και Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139, τ. Β ́) Υπουργικών Αποφάσεων».
ε. τη με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010, (ΦΕΚ 804, τ.Β ́) Υ.Α. με θέμα: «Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο Β1 της με αριθμ. Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011 (ΦΕΚ 1327, τ. Β ́) Υ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139, τ.Β ́) και της με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010, (ΦΕΚ 804, τ.Β ́) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα- ΕΑΕΠ». Ισχύουν μόνο για τα 1347 ολοήμερα δημοτικά σχολεία με ΕΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένου και του ολοήμερου προγράμματος των σχολείων αυτών.
ζ. την παράγραφο Α1 της με αριθμ. Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011 (ΦΕΚ 1327, τ. Β ́) Υ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139, τ.Β ́) και της με
αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010, (ΦΕΚ 804, τ.Β ́) «Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα- ΕΑΕΠ». Ισχύει μόνο για το ολοήμερο πρόγραμμα.
η. τη με αριθμ. Φ12/530/62626/Γ1/2-6-2011 (ΦΕΚ 1345, τ. Β ́) Υ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση- συμπλήρωση των με αριθμ. Φ20/482/95210/Γ1/9-9-2003 (ΦΕΚ 1325, τ.Β ́) και Φ. 12/773/77094/Γ1/28-7- 2006 (ΦΕΚ 1139, τ. Β ́) Υπουργικών Αποφάσεων». Ισχύει για τα ολοήμερα δημοτικά σχολεία που έχουν οργανικότητα κάτω από 6/θέσια.
θ. τη με αριθμ. Φ.12/20/2045/Γ1/10-1-2010 (ΦΕΚ 56, τ.Β ́) Υ.Α. με θέμα: «Ωρολόγια Προγράμματα σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας στο πλαίσιο της υλοποίησης των Πράξεων «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-ΑΠ1», «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-ΑΠ2», «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-ΑΠ3», του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ» και τη με αριθμ. Φ.12/805/100859/Γ1/7-9-2011(ΦΕΚ 2270, τ.Β ́) Υ.Α. με θέμα «Τροποποίηση- συμπλήρωση της Φ.12/20/2045/Γ1/10-01-2011 (ΦΕΚ 56 τ.Β ́) Υ.Α. «Ωρολόγια Προγράμματα σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας στο πλαίσιο της υλοποίησης των Πράξεων «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας- ΑΠ1», «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας- ΑΠ2» και «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-ΑΠ3» του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ». Ισχύει μόνο για τις 18 σχολικές μονάδες, οι οποίες εντάχθηκαν στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), σύμφωνα με τη με αριθμ. Φ.1.ΤΥ/809/101455/Γ1/7-9-2011 (ΦΕΚ 2197, τ. Β ́) Υ.Α..
ΙΙ. Νηπιαγωγεία
Τα ωρολόγια προγράμματα των Νηπιαγωγείων συντάσσονται με βάση:
τη με αριθμ. Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007 (ΦΕΚ 1420/2007 τ. Β’) Υ.Α., με θέμα: «Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και ολοήμερου Νηπιαγωγείου».
4. Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας
Για τη διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας ισχύουν: η με αριθμ. Φ.52/ 63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦΕΚ 253, τ. Β ́) Υ.Α. καθώς και η με αριθμ. 68008/Γ1/05-05-2014 (ΑΔΑ ΒΙΦΓ9-ΜΨΟ) εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Οι παραπάνω θα τηρηθούν χωρίς καμία παρέκκλιση και την ευθύνη για την τήρησή τους θα την έχει τόσο ο Δ/ντής Εκπ/σης όσο και ο Δ/ντής του σχολείου.
Για την αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό και στη 2η ξένη γλώσσα λαμβάνεται υπόψη η με αριθμ. Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006, (ΦΕΚ 1507/2006, τ.Β ́) ΚΥΑ.
5. Διδασκαλία – Πρόγραμμα Σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων στα σχολεία με ΕΑΕΠ
Σύμφωνα με τη με αριθμ. Φ.12/879/88413/Γ1/20-7-2010 (ΦΕΚ 1139/28-7-2010, τ. Β ́) Υ.Α., με θέμα: «Διδασκαλία- πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων που θα εισαχθούν στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία που θα λειτουργήσουν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)- επανεξέταση & επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και οδηγιών για τα διδακτικά αντικείμενα του ολοήμερου προγράμματος», δίνονται οδηγίες για το Πρόγραμμα Σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων που διδάσκονται στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία, τα οποία λειτουργούν με ΕΑΕΠ.
6. Κατ’ οίκον εργασίες
Το ζήτημα των κατ ́ οίκον εργασιών διασαφηνίζεται με τις με αριθμ. Φ.12/428/85241/Γ1/18-8-2003 και Φ.12/342/35602/Γ1/9-5-2005 Εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «κατ’ οίκον εργασίες».
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι κατά τις επισκέψεις στα σχολεία ευθύνης τους, ενημερώνονται και δίνουν τις κατάλληλες οδηγίες στους εκπαιδευτικούς των σχολείων για τις κατ’ οίκον εργασίες, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αποφεύγεται το πλήθος των εργασιών, οι οποίες δε συμβάλλουν στην ποιοτική πρόσληψη της γνώσης, στην ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης και σίγουρα δεν υποβοηθούν τον μαθητή στην οικοδόμηση τόσο των κατώτερων (γνώση, κατανόηση, εφαρμογή) όσο και των ανώτερων (ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση) βαθμίδων της γνωστικής ταξινομίας.
Υπενθυμίζεται επίσης ότι οι φωτοτυπημένες εργασίες πρέπει να αποφεύγονται δεδομένου ότι αυτές δε συμβάλλουν στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, στην εμβάθυνση και κριτική διερεύνηση των γνωστικών πληροφοριών και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη κριτικής- δημιουργικής σκέψης που αποτελεί και το ζητούμενο της διδακτικής διαδικασίας.
7. Αξιολόγηση μαθητών – επανάληψη τάξης στο δημοτικό σχολείο
Για την αξιολόγηση των μαθητών και την επανάληψη τάξης στο δημοτικό σχολείο ισχύουν όσα προβλέπονται από τα Π.Δ. 8/1995 (ΦΕΚ 3, τ. Α’) & Π.Δ. 121/1995 (ΦΕΚ 75, τ. Α’), καθώς και από τη με αριθμ. Φ.7/228/Γ1/1561/15-11-1996 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., όπως συμπληρώθηκε με τα εδάφια β και γ της παρ. 5 της με αριθμ. Φ.3/716/Γ1/825/27-7-1998 Εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Για την αξιολόγηση της 2ης ξένης γλώσσας (Γαλλικής & Γερμανικής) στις Ε ́ & Στ ́ τάξεις του δημοτικού σχολείου ισχύουν όσα αναφέρονται στη με αριθμ. Φ.52/1588/152164/Γ1/25-11-2008 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. Σε ό, τι αφορά στην αξιολόγηση των μαθητών στα νέα διδακτικά αντικείμενα (Τ.Π.Ε., Αγγλικά στην Α ́
και Β ́ τάξη και Θεατρική Αγωγή), στα σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.) ισχύουν όσα αναφέρονται στις με αριθμ. Φ.7/709/138775/Γ1/2-12-2011 και Φ.7Α/837/153507/Γ1/6-12-2012 Εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση επανάληψης τάξης από μαθητή, θα πρέπει να τηρούνται όλα όσα προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία (ενημέρωση του οικείου Σχολικού Συμβούλου, πλήρης και συνεχής ενημέρωση και συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες του μαθητή).
8. Επιλογή Σημαιοφόρων
Για την επιλογή σημαιοφόρων και παραστατών ισχύουν όσα προβλέπονται από την παρ. 11 του άρθρου 13, του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161, τ.Α ́), από τις με αριθμ. Γ1/219/13-3-2001 (ΦΕΚ 277, τ. Β ́) και Φ.10/84/Γ1/480/21-6-2001 (ΦΕΚ 863, τ.Β ́) Υ.Α., καθώς και με τις με αριθμ. Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011 &Φ.10/610/118443/Γ1/14-10-2011 Εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ.
9. Εκπρόθεσμες εγγραφές- επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο
Με τις παρ. 2 α, 2 β, 13 & 14 του άρθρου 7, του Π.Δ. 201/98, (ΦΕΚ 161 τ. Α ́) και με την παρ. 7 του άρθρου 7, του Π.Δ. 200/98, (ΦΕΚ 161 τ. Α ́), ρυθμίζονται θέματα εκπρόθεσμων εγγραφών στα δημοτικά σχολεία, καθώς και η επανάληψη φοίτησης νηπίων στο νηπιαγωγείο.
10. Ισότιμη πρόσβαση στην Εκπαίδευση – σχολική αποτυχία – σχολική διαρροή
Το Υ.ΠΑΙ.Θ. σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Χώρας υλοποιεί μια σειρά δράσεων με στόχο την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και την ισότιμη πρόσβαση και ένταξη στην εκπαίδευση όλων των μαθητών. Ειδικότερα, οι δράσεις αυτές αναπτύσσονται μέσα από την υλοποίηση του πιλοτικού Προγράμματος «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)», το οποίο σύμφωνα με τη με αρ. Φ.1ΤΥ/809/101455/Γ1/07-09-2011 (ΦΕΚ 2197, τ. Β ́) Υ.Α. υλοποιείται ήδη σε 18 δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία και δημοτικά).
Επιπρόσθετα, για την υποστήριξη των διδακτικών αναγκών μαθητών Ρομά, αλλοδαπών, παλιννοστούντων καθώς και μαθητών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη υλοποιούνται σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας τα έργα «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά», «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών», «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη», τα οποία εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».
Τέλος, για τη διδακτική υποστήριξη των μαθητών που χωρίς να έχουν την απαιτούμενη γνώση της ελληνικής γλώσσας εντούτοις εντάσσονται στις εκπαιδευτικές δομές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι σχολικές μονάδες, κάθε χρόνο κατόπιν αποστολής σχετικής εγκυκλίου από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δύνανται να ιδρύουν και να λειτουργούν Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα Ζ.Ε.Π.
11. Εγγραφή και φοίτηση Ρομά
Για την εγγραφή και την υποστήριξη της σχολικής φοίτησης των μαθητών Ρομά μαθητών ισχύουν η με αρ. Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-96, (ΦΕΚ 893, τ. Β ́) Υ.Α. και οι με αρ. πρωτ. 116184/Γ1/10-9-2008 και
Φ.3/960/102679/Γ1/20-8-2010 Εγκύκλιοι του Υ.ΠΑΙ.Θ. καθώς και η με αρ. πρωτ. 180644/Γ1/26-11-2013 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: Σχολική φοίτηση παιδιών Ρομά: Οδηγίες, κατευθύνσεις και υποστηρικτικές δράσεις. Η υλοποίηση των Πράξεων «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του ΕΣΠΑ.
12. Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού
Με τη με αρ. πρωτ. 195530/Γ1/19.12.2013 εγκύκλιο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη της Σχολικής βίας και του Εκφοβισμού» το οποίο λειτουργεί στο ΥΠΑΙΘ.
Το Παρατηρητήριο έχει ως αποστολή το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, την ταυτοποίηση, τη μελέτη και τη διοχέτευση προς διαχείριση σε πιστοποιημένους φορείς περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού.
Για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, υποστηρίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 15885/Γ1/05-02-2013 Υπουργική Απόφαση. Ο ρόλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Παρατηρητηρίου είναι επιστημονικός, υποστηρικτικός & συμβουλευτικός.
Το κοινωνικό φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού έχει πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις στο σχολικό χώρο και στην ευρύτερη κοινωνική πραγματικότητα, αφού μπορεί να δημιουργήσει αρνητικό κλίμα στο σχολείο και να επηρεάσει άμεσα τη διαδικασία της μάθησης. Η έκθεση στην ενδοσχολική βία μπορεί να επιφέρει σοβαρά συναισθηματικά προβλήματα και έντονο άγχος τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς. Οι έρευνες σχετικά με την ενδοσχολική βία στην Ελλάδα καταδεικνύουν ανησυχητικές τάσεις του φαινομένου και επιβεβαιώνουν την ύπαρξη προβλημάτων μεταξύ των νέων στο σχολείο και την ευρύτερη κοινότητα. Παρατηρούνται οι ίδιες τάσεις και γενεσιουργοί παράγοντες της ενδοσχολικής βίας με τις μορφές παραβατικής συμπεριφοράς να καταγράφονται σε μικρότερη όμως κλίμακα από τις ευρωπαϊκές χώρες.
Η Δ/νση Σπουδών Α/θμιας Εκπ/σης, σε συνεργασία με τη Δ/νση Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης, το Συνήγορο του Παιδιού, το ΙΕΠ και την επιστημονική κοινότητα, προγραμματίζει τη διοργάνωση σχετικής ημερίδας με θέμα: «Η σχολική διαμεσολάβηση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπ/ση», με στόχο τη θεσμική κατοχύρωση και τη διασφάλιση του πλαισίου, που αυτή μπορεί να εφαρμόζεται στην Εκπαίδευση.
Ειδικότερα, μέσα από τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου επιδιώκεται:
α. Ο σχεδιασμός, η υποστήριξη και η εποπτεία των δράσεων που υλοποιούνται στην εκπαιδευτική κοινότητα και σε πανελλήνιο επίπεδο για:
- την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) και της τοπικής κοινωνίας
- την ενεργοποίηση του διαλόγου σε σχολικούς οργανισμούς σχετικά με την κατανόηση του φαινομένου και τις δυνατότητες ανάπτυξης συλλογικής δράσης για την καταπολέμησή του
- την ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας σε θέματα προάσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών (ασφάλεια και προστασία)
- την πρόληψη, την κοινωνική ενδυνάμωση και ψυχική ανθεκτικότητα σε ενδοσχολικό και τοπικό επίπεδο.
β. Ο σχεδιασμός εξειδικευμένης και συνεχιζόμενης επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών,
ώστε να αναλαμβάνουν ενεργότερο ρόλο σε ζητήματα που αφορούν στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και στην καταπολέμηση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
γ. Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων προς τη σχολική κοινότητα σχετικά με την αναγνώριση ζητημάτων σχολικής βίας και εκφοβισμού και τα πρώτα βήματα διαχείρισης του συμβάντος.
δ. Η ανάπτυξη δικτύων υποστήριξης καθώς και η εποπτεία της δραστηριότητας Φορέων και Οργανισμών οι οποίοι συνδέονται με πρωτόκολλα συνεργασίας με το Υ.ΠΑΙ.Θ. και δραστηριοποιούνται για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζητημάτων σχολικής βίας και εκφοβισμού.
ε. Η εκπόνηση μελετών για τη σχολική βία και τον εκφοβισμό και την πρόληψη αυτών.
στ. Η συμμετοχή σε επιστημονικές έρευνες και επιτροπές του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή συνεργαζόμενων Υπουργείων και Οργανισμών με συναφές αντικείμενα.
ζ. Η σύνταξη και έκδοση ετήσιας έκθεσης στατιστικών δεδομένων για την εξέλιξη των φαινομένων της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
13. Εμβολιασμός μαθητών
Σε ό, τι αφορά τον εμβολιασμό των μαθητών ισχύουν η με αρ. πρωτ.Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-96, (ΦΕΚ 893, τ. Β ́) Υ.Α. και οι με αριθμ. πρωτ. 116184/Γ1/10-9-2008 και Φ.3/960/102679/Γ1/20-8-2010 Εγκύκλιοι του Υ.ΠΑΙ.Θ.
14. Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών
Σύμφωνα με τις με αριθμ. Φ.7/488/123316/Γ1/4-10-2010 και Φ.7/549/97335/28-8-2012 Εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ., για την εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα, ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 27 του Ν. 3016/17-5-2002 (ΦΕΚ 110, τ. Α ́), στην παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 3879/21-9-2010 (ΦΕΚ 163, τ. Α ́) με την οποία αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 3016/17-5-2002 (ΦΕΚ 110, τ.Α ́) καθώς και στη με αρ. 2/46354/0026 (ΦΕΚ 2204/2012, τ. Β ́) Υ.Α.
15. Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής σε μαθητές, εντός του σχολικού ωραρίου, ισχύουν όσα αναφέρονται στη με αρ. Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
16. Μεταφορά σχολικής τσάντας μαθητών
Για το θέμα της μεταφοράς της σχολικής τσάντας των μαθητών του δημοτικού σχολείου, ισχύουν τα αναφερόμενα στη με αρ. Φ.7/531/129567/Γ1/15-10-2010 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
17. Δικαιολογητικά εγγραφής στην Α ́ τάξη του δημοτικού σχολείου
Σε ότι αφορά στα δικαιολογητικά εγγραφής στο Νηπιαγωγείο ισχύουν όσα αναφέρονται στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 200/1998 (ΦΕΚ 161, τ. Α ́), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις της περ 2 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α ́/10.1.2014).
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α ́ τάξη του Δημοτικού σχολείου ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3, του άρθρου 7, του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161, τ. Α ́), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α ́/10.1.2014) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α ́/17.2.2014).
Για την εγγραφή των μαθητών στο Νηπιαγωγείο και στην Α ́ τάξη του Δημοτικού σχολείου, ισχύει επίσης η με αρ.Φ.6/312/ 79651 /Γ1/21-5-2014 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.
18.Διόρθωση προσωπικών στοιχείων μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου
Τα προσωπικά στοιχεία των μαθητών διορθώνονται στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου σύμφωνα με τη με αρ. Φ.6/277/56425/Γ1/17-5-2011 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
19. Πιστοποιητικά γέννησης μαθητών
Σε ό, τι αφορά τα πιστοποιητικά γέννησης των μαθητών ισχύει η με αριθμ.Φ.6/350/67503/Γ1/16-6- 2011 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.
20. Διδακτικέςεπισκέψεις-Εκδρομές
Στην παρ. 3, του άρθρου 13, του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161 τ. Α ́) αναφέρονται οι προϋποθέσεις και οι όροι για την πραγματοποίηση εκδρομών και διδακτικών επισκέψεων στα δημοτικά σχολεία.
Με την παρ. 3, του άρθρου 11 του Π.Δ. 200/98, (ΦΕΚ 161 τ. Α ́) ρυθμίζονται οι διδακτικές επισκέψεις στα νηπιαγωγεία.
Στο άρθρο 186, κεφ Η, εδ. 7 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) περί «Νέας αρχιτεκτονικής της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης»: «Την αρμοδιότητα για την έγκριση σχολικών εκδρομών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ασκούν οι περιφέρειες».
Για τις επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων που πραγματοποιούν τα δημοτικά σχολεία, ισχύουν όσα αναφέρονται στη με αριθμ. Φ.12/608/122230/Γ1/04-09-2013 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. Οι σχολικές μονάδες Π.Ε. προκειμένου να πραγματοποιήσουν επίσκεψη στη Βουλή, οφείλουν να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στη με αριθμ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α., κεφ. Α, άρθρο 7 & κεφ. Β, άρθρα 9, 10.1 και 11.
21. Ασφάλεια μαθητών
Στο πλαίσιο της αυτονομίας της σχολικής μονάδας, με σκοπό να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών και να αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του, στη με αριθμ, 2368/Γ2/9-1- 2007 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., αναφέρονται τα εξής:
Οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
22. Άσκηση παιδαγωγικού ελέγχου
Η παρ. 8, του άρθρου 13, του Π.Δ 201/98 (ΦΕΚ 161, τ. Α ́) αναφέρεται σε θέματα άσκησης παιδαγωγικού ελέγχου στους μαθητές του δημοτικού σχολείου.
Επισημαίνεται ρητά ότι οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται.
23. Απουσίες μαθητών
Η φοίτηση των μαθητών καταγράφεται σε καθημερινή βάση από τον εκπαιδευτικό της τάξης, (ΠΔ 201/98, άρθρο 11, παρ. 2, εδαφ. α) στο πλαίσιο της επικοινωνίας σχολείου – οικογένειας.
Σε περίπτωση αδικαιολόγητων απουσιών μαθητών, ακολουθούνται όσα προβλέπονται στο ΠΔ 201/98, (άρθρο 11, παρ. 2, εδαφ. α και β).
24. Χρήση κινητών τηλεφώνων
Για τη χρήση κινητών τηλεφώνων μέσα στο χώρο του σχολείου ισχύει η με αριθμ. 132328/Γ2/7-12- 2006 Υ.Α. Υ.ΠΑΙ.Θ. όπως συμπληρώθηκε με την 100553/Γ2/4-9-2012 Υ.Α.
25. Απώλεια τίτλων σπουδών
Για την έκδοση αποδεικτικών απολύσεως ή πιστοποιητικών σπουδών, εξαιτίας της απώλειας αντίστοιχων «τίτλων» σπουδών ισχύει η με αριθμ. 116153/Γ2/17-10-2007 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.
26. Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων – προσκλήσεων
Το περιεχόμενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων καθώς και κάθε εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου και ηλεκτρονικού, το οποίο προέρχεται από διάφορους οργανισμούς, οργανώσεις, φορείς ή ιδιώτες, δεν
ανακοινώνεται στους μαθητές χωρίς τη σχετική έγκριση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με τη με αριθμ. 144456/Γ2/20-12-2005 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
27. Άδειεςεισόδουσταδημοτικάσχολείακαινηπιαγωγεία
Διεξαγωγή ερευνών, προγραμμάτων, δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων, καθώς και πρακτικών ασκήσεων φοιτητών και σπουδαστών, πραγματοποιούνται στις σχολικές μονάδες μόνο μετά από την έγκριση των αρμόδιων Δ/νσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με τη με αριθμ. 49181/Γ2/18-5-2005 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ..
Για την εύρυθμη διεξαγωγή όλων των παραπάνω, δίνεται η σύμφωνη γνώμη των Σχολικών Συμβούλων, των Δ/ντών Εκπαίδευσης, των Δ/ντών των σχολείων , των Συλλόγων διδασκόντων και όπου απαιτείται και σύμφωνη γνώμη των γονέων των μαθητών και νηπίων.
Στις περιπτώσεις διεξαγωγής των πρακτικών ασκήσεων φοιτητών, οι εκπαιδευτικοί κάθε τάξης παρευρίσκονται υποχρεωτικά μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και είναι υπεύθυνοι για όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και την ασφάλεια των μαθητών.
Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δε δίνονται στοιχεία των μαθητών σε πρόσωπο ή φορέα. Υπεύθυνος στην περίπτωση αυτή καθίσταται ο Δ/ντής του Σχολείου.
Για την παρουσία ειδικών επιστημόνων, καλλιτεχνών, κ.λ.π. στα σχολεία, στα πλαίσια της σχολικής ζωής και του πολιτισμού, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 4, του άρθρου 13 του ΠΔ 201/98.
Η πρακτική άσκηση των φοιτητών Π.Τ.Δ.Ε. και Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών των Πανεπιστημίων πραγματοποιείται σε σχολεία που είναι ορισμένα με Υπουργικές Αποφάσεις.
Στην περίπτωση αιτημάτων για ορισμό επιπλέον σχολείων, το αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου υποβάλλει το αίτημά του στην αρμόδια Διεύθυνση του Υ.ΠΑΙ.Θ. προκειμένου να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση.
Αιτήματα τα οποία προέρχονται από εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με την πραγματοποίηση ρεπορτάζ, ταινιών κλπ σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, υποβάλλονται στην Δ/νση Σπουδών Π.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Στην περίπτωση που χορηγείται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. η σχετική άδεια, η όλη διαδικασία της καταγραφής από τα Μ.Μ.Ε οριοθετείται από τους κανόνες δεοντολογίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
28. Ημερολόγιο σχολικής ζωής
Από τους Δ/ντές και Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων τηρείται το ημερολόγιο σχολικής ζωής, όπως ορίζεται από το άρθρο 6 του ΠΔ 201/98 (ΦΕΚ 161, τ. Α ́), και το άρθρο 6 του ΠΔ 200/98 (ΦΕΚ 161, τ. Α ́).
29. Πρωινή Προσευχή – ανάρτηση σημαίας
Σύμφωνα με το ΠΔ 201/98 (ΦΕΚ 161 τ. Α ́), άρθρο 13, παρ. 5, εδάφ. α και β και παρ. 10, εδαφ. δ, σας επισημαίνουμε ότι:
Α. Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο του σχολείου με ευθύνη των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών η προσευχή πραγματοποιείται στην αίθουσα κάθε τάξης. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν υποχρεωτικά στην πρωινή προσευχή και στον εκκλησιασμό και επιβλέπουν τα τμήματά τους. Οι ετερόδοξοι μαθητές παρευρίσκονται με το τμήμα που ανήκουν στο χώρο της συγκέντρωσης χωρίς να συμμετέχουν στην προσευχή, τηρώντας απόλυτη ησυχία, σεβόμενοι τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους που προσεύχονται.
Β. Επίσημη ανάρτηση της σημαίας γίνεται:
α. Την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα (από το σχολείο της πρωινής βάρδιας)
β. Τις εθνικές επετείους και τις τοπικές εθνικές εορτές
γ. Όταν κρίνεται απαραίτητο από το Σύλλογο Διδασκόντων ή ορίζεται από τις αρμόδιες αρχές.
30. Επιτήρηση μαθητών
α. Δημοτικό σχολείο
Για τα θέματα της επιτήρησης των μαθητών τηρούνται χωρίς καμία παρέκκλιση όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Π.Δ 201/98 (ΦΕΚ 161, τ. Α ́), στην παράγραφο 18 του άρθρου 36 της με αριθμ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, (ΦΕΚ 1340, τ. Β ́) Υ.Α., στη με αρ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7- 2006,(ΦΕΚ1139,τ.Β ́) Υ.Α. και στη με αρ. Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Ο αριθμός των εφημερευόντων εκπαιδευτικών καθορίζεται σε σχέση με το χώρο επιτήρησης με πρόταση του Δ/ντή και απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
Αντίγραφο του πρακτικού του συλλόγου διδασκόντων με τα ονόματα των εφημερευόντων, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους αναρτάται στο γραφείο του Δ/ντή και των εκπαιδευτικών.
Για την επιτήρηση των μαθητών μέσα στην τάξη ευθύνεται ο εκπαιδευτικός που διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα, (ΠΔ 201/98, άρθρο 13, παρ.2, εδαφ. θ).
β. Νηπιαγωγείο
Για την επιτήρηση των νηπίων ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Π.Δ 200/98 (ΦΕΚ 161, τ. Α ́), καθώς και στο άρθρο 39 της με αριθμ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, (ΦΕΚ 1340, τ. Β ́) Υ.Α.
31. Συνεδριάσεις Συλλόγου διδασκόντων- παιδαγωγικές συναντήσεις- έλεγχος προόδου – συνεργασία με τους γονείς
α. Δημοτικό σχολείο
Ισχύουν όσα αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 11 και στην παρ. 1 του άρθρου 13 του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161, τ. Α ́), καθώς και στα άρθρα 37,38 και 39 της Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340, τ. Β ́) Υ.Α.
β. Νηπιαγωγείο
Ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 9 και στην παρ. 1 του άρθρου 11 του Π.Δ. 200/98 (ΦΕΚ 161, τ. Α ́), καθώς και στα άρθρα 37,38 και 39 της Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340, τ. Β ́) Υ.Α.
32. Εφαρμογή ωραρίου σε περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικού
Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού, εφαρμόζεται το άρθρο 36, παρ. 25 της Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-02, (ΦΕΚ 1340 τ. Β ́)Υ.Α., το άρθρο 29, παρ. 8 της ιδίας Υ.Α., καθώς και το άρθρο 13, παρ. 8, του Νόμου 1566/85.
Το ωράριο αποχώρησης των μαθητών από το σχολείο δε διαφοροποιείται από το προβλεπόμενο, όπως αυτό ορίζεται στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, σε περίπτωση έκτακτης απουσίας εκπαιδευτικού οποιασδήποτε ειδικότητας.
Σε κάθε περίπτωση να καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να αποφεύγεται η διάσπαση τμήματος σε άλλες τάξεις, όταν ο εκπαιδευτικός του τμήματος αυτού απουσιάζει.
Τονίζεται ότι οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων οφείλουν να λαμβάνουν τα προσφορότερα μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού.
33. Ενισχυτική διδασκαλία-Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας
Σκοπός των Προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι η στήριξη των μαθητών, ιδιαίτερα των μικρών τάξεων, που παρουσιάζουν ελλείψεις και που δεν έχουν κατακτήσει ικανοποιητικά τους μηχανισμούς ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικού υπολογισμού.
Για την οργάνωση και λειτουργία των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, θα σας αποσταλεί σχετική εγκύκλιος από το Υ.ΠΑΙ.Θ.
34. Μεταφορά μαθητών
Για τη μεταφορά μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ισχύει η με αριθμ. 24001/14-06-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1449, τ. Β ́).
35. Σχολικά διδακτήρια
Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων κρίνεται σκόπιμο πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους να έχουν ρυθμίσει οι σχολικές μονάδες, θέματα που αφορούν στην κτηριακή τους υποδομή και τον υλικοτεχνικό τους εξοπλισμό σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
36. Συνεργασία Στελεχών – Επιμορφωτικές συναντήσεις- Εκθέσεις απολογισμού
Αυτονόητη είναι η συνεργασία μεταξύ των στελεχών της εκπαίδευσης για όλα τα θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Οι Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπ/σης δίνουν τις βασικές κατευθύνσεις για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων της Περιφέρειάς τους. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση συναντήσεων μεταξύ των Σχολικών Συμβούλων και των Δ/ντών Εκπ/σης για το σχεδιασμό και την οργάνωση των
επιμέρους θεμάτων των σχολικών μονάδων.
Στη συνέχεια, τα παραπάνω στελέχη της εκπαίδευσης πραγματοποιούν συναντήσεις με τους Δ/ντές
των σχολείων, με τους οποίους συνεργάζονται στο πλαίσιο της παροχής ενημέρωσης, οδηγιών και κατευθύνσεων. Οι συναντήσεις αυτές επαναλαμβάνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Σύμφωνα με την παρ. 3 των άρθρων 14 του ΠΔ 201/98 και 12 του ΠΔ 200/98, οι Σχολικοί Σύμβουλοι, κατά το χρονικό διάστημα από 2 έως 9 Σεπτεμβρίου, διοργανώνουν και πραγματοποιούν συσκέψεις και σεμινάρια με τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς τους με σκοπό την παροχή ενημέρωσης, την επικαιροποίηση και αναβάθμιση της παιδαγωγικής και διδακτικής πράξης. Η συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών, στις επιμορφωτικές αυτές συναντήσεις, είναι υποχρεωτική. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι διοργανώνουν ειδικά επιμορφωτικά σεμινάρια για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, στην αρχή κάθε σχολικού έτους με απώτερο στόχο τη διευκόλυνση του έργου τους που μόλις ξεκινά.
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι οφείλουν να επισκέπτονται τακτικά και καθ ́ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους τα σχολεία περιοχής ευθύνης τους, τόσο του πρωινού όσο και του ολοήμερου προγράμματος, ώστε να παρακολουθούν τον αρχικό προγραμματισμό, να ενημερώνονται για το εκπαιδευτικό έργο, να παρεμβαίνουν διαμορφωτικά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, να συζητούν με τους εκπαιδευτικούς τις αναγκαίες αναπροσαρμογές και να δίνουν τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις.
37. Αντιμετώπιση επιμέρους θεμάτων
Κάθε θέμα που προκύπτει, του οποίου ο τρόπος αντιμετώπισης δεν προβλέπεται από τις Εγκυκλίους ή από τις διατάξεις των Νόμων, των Π.Δ, των Υπουργικών Αποφάσεων, κλπ, θα επιλύεται σε επίπεδο συνεργασίας με τα αρμόδια Περιφερειακά Στελέχη της Εκπαίδευσης και όχι με απευθείας επικοινωνία με το Υ.ΠΑΙ.Θ., οι Υπηρεσίες του οποίου δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής μονάδας.