ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

ΤΑ ΖΩΑ ΜΑΣ


1η Δραστηριότητα


Θεματική ενότητα:

Τα ζώα μας.


Τίτλος:

Ζώα του δάσους.


Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:

Προφορική Επικοινωνία-περιγραφή, Μαθηματικά.


Τάξεις στις οποίες μπορεί να  απευθύνεται:

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα  απευθύνεται σε παιδιά    προσχολικής   
ηλικίας (Νήπια-Προνήπια).


Πρότερες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές:

Γνωρίζουμε τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και τα εκπαιδευτικά
λογισμικά. Η συχνή αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη έχει
οδηγήσει στην εξοικείωση των παιδιών  με την πολύ βασική χρήση του  ποντικιού και την μετακίνηση εικόνων ή αντικειμένων με τη μέθοδο  ‘’dragn drop’’ (πατάω, σέρνω και αφήνω) .


Σκοπός και στόχοι:Σκοπός:

Να βρουν και να περιγράψουν την εικόνα ενός ζώου του δάσους.


Στόχοι:

1.    Να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες: πάνω-κάτω, πρώτος-δεύτερος, αριστερά-δεξιά.
2.    Να  εξοικειωθούν με την αντιγραφή και επικόλληση και το
 ασφαλές σερφάρισμα στο διαδίκτυο.
 3.  Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης.
 4.  Να υιοθετήσουν θετική στάση για το περιβάλλον και για θέματα
  οικολογίας .


Λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν :

Επίσης θα χρησιμοποιηθεί ο Φυλλομετρητής (Mozilla Firefox)  και ο
επεξεργαστής κειμένου (Word).

Εκτιμώμενη διάρκεια:   

Η δραστηριότητα θα έχει διάρκεια μιας διδακτικής ώρας.


Οργάνωση τάξης & απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή:

Η δραστηριότητα θα διεξαχθεί μέσα στην τάξη, στην οποία έχει γίνει η  κατάλληλη διαρρύθμιση του χώρου (γωνιά υπολογιστή) .Η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή αφορά σε έναν υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, έναν σαρωτή (scanner) καθώς κι έναν εκτυπωτή. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων.Περιγραφή και αιτιολόγηση δραστηριότητας:

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι απόλυτα συμβατή  με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο, καθώς είναι οργανωμένη διαθεματικά, ενισχύει την αλληλεπίδραση των μαθητών και ενθαρρύνει την πρόσβαση σε ποικίλες πηγές της γνώσης.
Γράφω στο  Word  ζώα του δάσους και τα παιδιά αντιγράφουν τις λέξεις κατόπιν ελαχιστοποιούν το παράθυρο, βρίσκουν το εικονίδιο του Mozilla  Firefox το ανοίγουν και επικολλούν τις λέξεις, πατάνε το κουμπί τις  αναζήτησης αφού πρώτα επιλέξουν το κουμπί εικόνες και αρχίζουν το σερφάρισμα στο διαδίκτυο αναζητώντας ένα ζώο του δάσους και αφού το βρουν το περιγράφουν και αρχίζει μια συζήτηση γύρω από αυτό.


 Αξιολόγηση:
 Ενθουσίασε η δραστηριότητα τα παιδιά γιατί για πρώτη φορά  μέσα από τις
 εικόνες μπορούσαν να περιηγηθούν μόνα τους  στο διαδίκτυο. Όταν
 μπερδεύονταν χρησιμοποιώντας τις έννοιες πάνω-κάτω αριστερά-δεξιά τα
 βοηθούσα. Μόλις έβρισκαν μια εικόνα του ζώου το περιέγραφαν και      
 θεωρούσαν την εικόνα ως δικό τους δημιούργημα. Στην δραστηριότητα   
 αυτήν τα παιδιά συνεργάστηκαν μεταξύ τους, βοηθούσαν το ένα το άλλο,
 αντάλλασσαν απόψεις και σκέψεις.


 Επέκταση της δραστηριότητας:
 Τα παιδιά θα ανοίγουν μόνα τους τον υπολογιστή ,θα βρίσκουν το εικονίδιο
 του word θα γράφουν την λέξη που θέλουν (χρησιμοποιώντας τους πίνακες
 διπλής εισόδου που έχω στην τάξη , οπότε και να κάνουν λάθος στην   
 πληκτρολόγηση στο word με το κοκκίνισμα της λέξης θα το διορθώνουν, θα
 βρίσκουν την εικόνα και θα την εκτυπώνουν.
 Να φτιάξουμε ένα βίντεο  με ζώα που ζουν στην πόλη  μας.


 Bιβλιογραφία:

 1.Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ.  για το Νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 303 και 304/13-3-   
    2003,τχ.β, τόμοι Α΄ και Β΄ καθώς και οδηγός Νηπιαγωγού ).
 2.Οι φίλοι μου τα ζώα της Χαιρέτης Αγγελικής εκδόσεις Σαββάλας.2η Δραστηριότητα


Θεματική ενότητα:

Τα ζώα μας


Τίτλος:

Γνωριμία με τα ζώα


Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:

Μαθηματικά- περιβάλλον


Τάξεις στις οποίες μπορεί να  απευθύνεται:

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα  απευθύνεται σε παιδιά    προσχολικής   
ηλικίας (Νήπια-Προνήπια).


Πρότερες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές:

Τα παιδιά από προηγούμενες δραστηριότητες  γνωρίζουν ότι τα ζώα χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες (ερπετά, αμφίβια κ.α.). Επίσης είναι εξοικειωμένα στην χρήση του λογισμικού Revelation Natural Art.


Σκοπός και στόχοι:


Σκοπός:

Να ομαδοποιήσουν και να  ταξινομήσουν τα ζώα ως προς ένα κοινό χαρακτηριστικό.


Στόχοι:

 1.  Να μετρήσουν από το ένα μέχρι το έξι
 2.  Να κατανοήσουν τις έννοιες: περισσότερο από –λιγότερο από
 3.  Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης.
 4.  Να προσεγγίσουν τις ΤΠΕ ως εργαλεία και πηγές μάθησης.


Λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν :

Στην σημερινή δραστηριότητα θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό 
Revelation Natural Art.


Εκτιμώμενη διάρκεια:   

Η δραστηριότητα θα έχει διάρκεια μιας διδακτικής ώρας.


Οργάνωση τάξης & απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή:

Η δραστηριότητα θα διεξαχθεί μέσα στην τάξη, στην οποία έχει γίνει η  κατάλληλη διαρρύθμιση του χώρου (γωνιά υπολογιστή) .Η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή αφορά σε έναν υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, έναν σαρωτή (scanner) καθώς κι έναν εκτυπωτή. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων.


Περιγραφή και αιτιολόγηση δραστηριότητας:

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι απόλυτα συμβατή  με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο, καθώς είναι οργανωμένη διαθεματικά, ενισχύει την αλληλεπίδραση των μαθητών και ενθαρρύνει την πρόσβαση σε ποικίλες πηγές της γνώσης.
Τα παιδιά ανοίγουν τοRevelation Natural Art  και από τις  στάμπες
επιλέγουν έξι ζώα (δύο πουλιά, δύο ζώα της ζούγκλας και δυο  ερπετά),
τα αριθμούν  και κατόπιν βάζουν σε κύκλο τα  ζώα που έχουν τέσσερα
πόδια, τα αριθμούν και κάνουν συγκρίσεις  ποια είναι  περισσότερα-ποια είναι λιγότερα.     
 

Αξιολόγηση:
Η δραστηριότητα είχε μεγάλη επιτυχία, τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με μεγάλη προθυμία, άκουγαν με προσοχή τις φωνητικές οδηγίες που τους έδινα και με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας ήταν έκδηλη η ικανοποίηση στα πρόσωπα τους. Δυσκολεύτηκαν δύο από τα παιδιά στο να σύρουν  τα ζωάκια και να τα βάλουν σε κύκλο αλλά με την βοήθεια των άλλων παιδιών τα κατάφεραν. Επίσης μερικά παιδιά μπερδεύτηκαν και αντί για ερπετά επέλεξαν έντομα αλλά με την επέμβαση των υπολοίπων και την συζήτηση που ακολουθούσε ,αν είναι έντομο ή ερπετό ,διορθώνονταν .


Επέκταση της δραστηριότητας:

-Η δραστηριότητα μπορεί να επεκταθεί και ως προς άλλα χαρακτηριστικά των ζώων( ύψος-οικογένειες κλπ.).
-Nα «γράψουμε» μια ιστορία με ζώα, e-book


Βιβλιογραφία:

1. 1.Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ.  για το Νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 303 και 304/13-3-2003, τχ.β, τόμοι Α΄ και Β΄ καθώς και οδηγός Νηπιαγωγού σελ162-165,215-217,).
2.Οι φίλοι μου τα ζώα της Χαιρέτης Αγγελικής εκδόσεις Σαββάλας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου