ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ


4η ΔραστηριότηταΘεματική ενότητα:

“Χριστούγεννα”.


Τίτλος:

“Κάρτα Χριστουγέννων”.


Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:

Μαθηματικά- Αισθητική αγωγή.


Τάξεις στις οποίες μπορεί να  απευθύνεται:

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα  απευθύνεται σε παιδιά    προσχολικής   
ηλικίας (Νήπια-Προνήπια).


Πρότερες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές:

Τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με την χρήση του ιντερνέτ χρησιμοποιώντας το κουμπί εικόνες από την μηχανή αναζήτησης. Επίσης έχουν μάθει να μεγαλώνουν ή να μικραίνουν και γενικά να μορφοποιούν μιαν εικόνα.


Σκοπός και στόχοι:


Σκοπός:

Να βρουν στο ιντερνέτ ,να αντιγράψουν, να επικολλήσουν και να
επεξεργαστούν στο Microsoft  Word εικόνες φτιάχνοντας την δική τους      
κάρτα  Χριστουγέννων.


Στόχοι:

 1.  Να κατανοήσουν τις έννοιες πάνω- κάτω, πρώτο- δεύτερο, δεξιά-αριστερά.
 3.  Να  εξοικειωθούν με την αντιγραφή και επικόλληση και το ασφαλές
      σερφάρισμα στο διαδίκτυο.
 4.  Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης.


Λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν :

Στην σημερινή δραστηριότητα θα χρησιμοποιηθεί ο φυλλομετρητής Internet explorer και το Microsoft Word .


Εκτιμώμενη διάρκεια:  

Η δραστηριότητα θα εφαρμοστεί στη γωνιά του υπολογιστή και θα έχει διάρκεια περίπου μία ώρα. Η συνολική διάρκεια της δραστηριότητας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα επιδείξουν τα παιδιά κατά τη συμμετοχή τους.


Οργάνωση τάξης & απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή:

Η δραστηριότητα θα διεξαχθεί μέσα στην τάξη, στην οποία έχει γίνει η  κατάλληλη διαρρύθμιση του χώρου (γωνιά υπολογιστή) .Η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή αφορά σε έναν υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, έναν σαρωτή (scanner) καθώς κι έναν εκτυπωτή. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων.Περιγραφή και αιτιολόγηση δραστηριότητας:

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι απόλυτα συμβατή με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο, καθώς είναι οργανωμένη διαθεματικά, ενισχύει την  αλληλεπίδραση των μαθητών, ενθαρρύνει την πρόσβαση σε ποικίλες  πηγές της γνώσης .Τα  παιδιά ανοίγουν τον Internet explorer πηγαίνουν στις εικόνες και αρχίζουν να ψάχνουν την εικόνα που θέλουν. Αφού την βρίσκουν την αποθηκεύουν,  μετά την αντιγράφουν και την επικολλούν στο word και αρχίζουν να την  μικραίνουν ή να την μεγαλώνουν φτιάχνοντας την δική τους κάρτα Χριστουγέννων. Σε όλη   αυτή την διαδικασία όπου χρειάζεται βοηθάω τα παιδιά χρησιμοποιώντας τις  έννοιες πάνω ,κάτω δεξιά ,αριστερά, πρώτο, δεύτερο. Στο τέλος την εκτύπωσαν  και την κόλλησαν σε σκληρό χαρτόνι.Aξιολόγηση:
Τα παιδιά όπου δυσκολεύονταν υποβοηθούνταν από εμένα με την χρήση των εννοιών πάνω, κάτω κλπ. Το διασκέδασαν ,συζητούσαν ποιες εικόνες να διαλέξουν για την κάρτα τους, αν πρέπει να τις μεγαλώσουν ή να τις
μικραίνουν. Στο τέλος  μάζεψαν όλες τις εικόνες και μετά από συζήτηση 
επέλεξαν δύο εικόνες και τις εκτύπωσαν για να φτιάξουν την κάρτα τους.


 Επέκταση της δραστηριότητας

 -Να φτιάξουμε πρόσκληση για να καλέσουμε τους Γονείς στην     
  χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου μας.
-  Να  βρουν εικόνες  από  το  ιντερνετ  να  τις  επεξεργαστούμε  και
  να  φτιάξουμε με  την  βοήθεια  του  movie  maker μία χριστουγεννιάτικη
  ιστορία.


 Βιβλιογραφία:

 1.Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ.  για το Νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 303 και 304/13-3-2003,
   τχ.β, τόμοι Α΄ και Β΄ καθώς και οδηγός Νηπιαγωγού σελ155-157,289-292).
 2.Εικαστικές δραστηριότητες και γιορτές στο νηπιαγωγείο της Ρούλας
    Παπανικολάου εκδόσεις μικρός πρίγκηπας.

 
5η ΔραστηριότηταΘεματική ενότητα:

“Χριστούγεννα”.


Τίτλος:

“Τραγούδι (ώ έλατο)”.


Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:

Μουσική (πιανάκι)- Μαθηματικά.   


Τάξεις στις οποίες μπορεί να  απευθύνεται:

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα  απευθύνεται σε παιδιά    προσχολικής   
ηλικίας (Νήπια-Προνήπια).


Πρότερες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές:

Τα παιδιά από προηγούμενες δραστηριότητες  γνωρίζουν μερικά μουσικά
όργανα, τον ήχο τους, έχουν παίξει με αυτά. Επίσης χειρίζονται καλά το λογισμικό Kidepedia.


Σκοπός και στόχοι:


Σκοπός:

Μια πρώτη γνωριμία με τους αριθμούς  1 έως 9 καθώς και να παίξουν το
τραγούδι στο πιανάκι.


Στόχοι:

 1.  Να μάθουν να πληκτρολογούν το όνομα τους και να το αποθηκεύσουν.
 2.  Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης.
 3.  Να προσεγγίσουν τις ΤΠΕ ως εργαλεία και πηγές μάθησης.


Λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν :

Στην σημερινή δραστηριότητα θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό Kidepedia ( τόμος τέχνες).


Εκτιμώμενη διάρκεια:   

Η  δραστηριότητα θα εφαρμοστεί στη γωνιά του υπολογιστή και έχει διάρκεια
περίπου μία ώρα. Η συνολική διάρκεια της δραστηριότητας μπορεί να
μειωθεί ή να αυξηθεί ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα επιδείξουν τα παιδιά κατά  τη συμμετοχή τους.


Οργάνωση τάξης & απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή:

Η δραστηριότητα θα διεξαχθεί μέσα στην τάξη, στην οποία έχει γίνει η  κατάλληλη διαρρύθμιση του χώρου (γωνιά υπολογιστή) .Η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή αφορά σε έναν υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, έναν σαρωτή (scanner) καθώς κι έναν εκτυπωτή. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων.


Περιγραφή και αιτιολόγηση δραστηριότητας:

Η δραστηριότητα είναι συμβατή με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου  και του (ΔΕΠΠΣ, 2003) το οποίο προτείνει τις  λεγόμενες θεματικές προσεγγίσεις της γλώσσας και της τεχνολογίας προάγοντας κατά αυτόν τον τρόπο την  ολόπλευρη σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Ο Η/Υ χρησιμοποιείται ως εργαλείο ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθημερινών, συλλογικών τους δραστηριοτήτων. Τα παιδιά ανοίγουν τον υπολογιστή βρίσκουν το εικονίδιο του Kidepedia  και ανοίγουν τον τόμο τέχνες. Αρχίζουν να πληκτρολογούν τους αριθμούς που είναι γραμμένοι στα πλήκτρα από το πιανάκι και όταν κάνουν λάθος το παιχνίδι ξαναρχίζει από την αρχή. Όταν ολοκληρώσουν με επιτυχία όλους του αριθμούς αυτόματα ακούγεται και το τραγούδι ω έλατο, τότε πληκτρολογούν το όνομα
τους και το αποθηκεύουν στο παιχνίδι.
           

Αξιολόγηση:
Ήταν μια ευχάριστη δραστηριότητα για τα παιδιά. Δυσκολεύτηκαν  λιγάκι με το να χτυπάνε τον σωστό αριθμό αλλά μετά από μερικές αποτυχημένες προσπάθειες κατάφεραν και τα τέσσερα να ολοκληρώσουν το τραγούδι. Με εντυπωσίασε η συνεργασία ανάμεσα στα παιδιά, και η αλληλοβοήθεια που σε άλλες δραστηριότητες ,εκτός υπολογιστή, δεν υπήρχε σε τόσο μεγάλο βαθμό .Έδειχναν μεγάλο ενθουσιασμό για αυτό που έκαναν και στήριζαν το ένα παιδί το άλλο για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Στο τέλος ενώθηκαν και τα τέσσερα για να βοηθήσουν το ένα παιδί που δυσκολεύονταν.


Επέκταση της δραστηριότητας:

 Να παίξουν χριστουγεννιάτικα τραγούδια χρησιμοποιώντας τα μουσικά όργανα  
 του σχολείου.
 Να  βρουν  χριστουγεννιάτικα  τραγούδια  στο  YouTube.
 Nα  κάνουμε την δική μας ορχήστρα.


Βιβλιογραφία:

1.Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. για το Νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 303 και 304/13-3-2003,
   τχ.β, τόμοι Α΄ και Β΄ καθώς και οδηγός Νηπιαγωγού σελ158-161,329-
   333).
2.Kidepedia (τόμος 7-τέχνες).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου