ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΠΕ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ


ΑΞΟΝΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

1 ΤΙΤΛΟΣ
Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο (να σχετίζεται άμεσα με το στόχο παράκατω)


2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
            Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται

           Το σενάριο απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

           Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Το σενάριο είναι συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου (ΔΕΠΠΣ, 2003) το οποίο προτείνει τις λεγόμενες θεματικές προσεγγίσεις που  έχοντας ως κεντρικό άξονα το θέμα «διάστημα», εξακτινώνεται και ταυτόχρονα αλληλεπιδρά με τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων των Μαθηματικών, της Γλώσσας, των Εικαστικών  και της τεχνολογίας προάγοντας κατά αυτόν τον τρόπο την ολόπλευρη σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Ο Η/Υ χρησιμοποιείται ως εργαλείο ανακάλυψης, δηµιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθηµερινών, συλλογικών τους δραστηριοτήτων3 ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΕΣ ΙΔΕΕΣ ή ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Εδώ λέμε για παράδειγμα για θεμα λαχανικά τι συνοπτικά εχει διδαχθεί και για γλώσσα λέμε ότι υπάρχει πίνακας αναφοράς αναρτημένος στην ταξη.
Γνωρίζουμε τις θετικές και τις αρνητικές επιπτώσεις του Η/Υ: Από την αρχή της ενασχόλησης των παιδιών με τον Η/Υ στην τάξη έχει συζητηθεί ο χρόνος και η συχνότητα με την οποία θα χρησιμοποιείται, κι έτσι έχει αποφασισθεί από κοινού με τα παιδιά ο κανονισμός λειτουργίας της γωνιάς του υπολογιστή.
Οι μαθητές έχουν αναπτύξει από προηγούμενα μαθήματα τις βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ (χρήση του ποντικιού, φιλοσοφία λειτουργίας των windows κ.ά.), του λογισμικού Google Earth, του προγράμματος επεξεργασίας κειμένου Word και του φυλλομετρητή (Firefox) ΕΔΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ


…για παράδειγμα…
Οι µαθητές:
- έχουν ήδη διαµορφωµένο το νοητικό µοντέλο για το σχήµα της Γης,
- γνωρίζουν για τα ηµισφαίρια της Γης και το βόρειο και νότιο πόλο,
- µπορούν να προσανατολίσουν ένα χάρτη, γνωρίζουν τα 4 σηµεία του ορίζοντα,
- έχουν αποκτήσει δεξιότητες χρήσης του λογισµικού Google Earth,
- µπορούν να χειρίζονται το µενού της διαδικτυακής εφαρµογής αυτόµατης
µετάφρασης στη δ/νση: http://www.ajaxtrans.com ή ενός ηλεκτρονικού λεξικού
- έχουν αποκτήσει δεξιότητες πλοήγησης στο διαδίκτυο.


4. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
Διατυπώστε τον σκοπό και τους στόχους του σεναρίου. Οι στόχοι μπορεί να είναι γνωστικοί, όπως η κατανόηση εννοιών ή η οικοδόμηση γνώσεων, μπορεί να αναφέρονται σε δεξιότητες ή να αφορούν σε στάσεις και αξίες.

…για παράδειγμα…

ΣΚΟΠΟΣ


Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κύριος διδακτικός στόχος είναι οι μαθητές να:
Καταγράφεται ο γενικός στόχος της ενότητας.

Αναλυτικότερα οι μαθητές πρέπει:
…………………………………………………………………………………
Για τη διατύπωση στόχων συμβουλευτείτε και τα παρακάτω ομαδοποιημένα ρήματα:
ΓΝΩΣΕΙΣ
αναγνωρίζω, διακρίνω, ερμηνεύω, περιγράφω, ορίζω, απαριθμώ, επιλέγω, κατατάσσω, συγκρίνω, συσχετίζω...
 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
επιδεικνύω, κατασκευάζω, μετατρέπω, μετρώ, συντάσσω, σχεδιάζω, υπολογίζω, διορθώνω, ελέγχω, επαληθεύω, επιλύω, εφαρμόζω, χρησιμοποιώ...
 
ΣΤΑΣΕΙΣ
αποδέχομαι, εκτιμώ, απορρίπτω, αμφισβητώ, διερωτώμαι, ενθαρρύνω, παροτρύνω, προτιμώ, υιοθετώ, υποκινώ, υποστηρίζω...


                                Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Περιγράφεται το πώς γινόταν παραδοσιακά το μάθημα μέχρι σήμερα.
Οι ΤΠΕ σήμερα δίνουν νέες δυνατότητες στους μαθητές όπως:
- να εξοικειωθούν με το ενεργητικό και διερευνητικό μοντέλο μάθησης.
- να αποκτήσουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης.
- να προσεγγίσουν τις ΤΠΕ ως εργαλεία και πηγές μάθησης.
- να εξασκηθούν σε δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στην επιστημονική έρευνα (όπως παρατήρηση, επιλογή και καταγραφή χρήσιμων πληροφοριών, σύγκριση και ερμηνεία, εμβάθυνση και διερεύνηση..)
Γενικότερα οι μαθητές πρέπει να καταλάβουν τη χρηστικότητα του υπολογιστή και του σχετικού λογισμικού ως μέσο διδασκαλίας ή ακόμη -χωρίς να είναι αναγκαίο- ως γνωστικό αντικείμενο (το ίδιο το λογισμικό δηλαδή), μέσα από απλές δραστηριότητες, Έτσι μπορεί να επιτευχθεί  η σύνδεση της παιδαγωγικής διάστασης της διδασκαλίας µε την τεχνολογική.

Α. Να αποκτήσουν θετική στάση ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών (παιδί και πληροφορική).
Β. Να αναπτύξουν δεξιότητες αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών ως εργαλείων για διερευνήσεις, αναζητήσεις, παραγωγές.
Γ. Να αναζητήσουν φωτογραφίες και πληροφορίες στο διαδίκτυο.
Δ. Να ζωγραφίσουν με εναλλακτικούς τρόπους χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ζωγραφικής Revelation Natural Art.
Ε. Να μάθουν να χρησιμοποιούν το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration
Γ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Στο συγκεκριμένο σενάριο οι μαθητές με τη χρήση του φύλλου εργασίας και στα πλαίσια της διερευνητικής/ ανακαλυπτικής προσέγγισης της μάθησης, επιδιώκεται να γίνουν ικανοί να εφαρμόζουν με τη χρήση των ΤΠΕ αποκτημένες γνώσεις για την επίτευξη των γνωστικών στόχων που αναφέρθηκαν.

Μπορούν, ανάλογα με την περίσταση, να χρησιμοποιηθούν και κάποιοι στόχοι από τους παρακάτω:
Αναμένεται οι μαθητές:
·  να οικοδομήσουν τη γνώση αναλαμβάνοντας κεντρικό και ενεργητικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία.
·  να οικοδομήσουν τη γνώση μέσω της ανακάλυψης – διερεύνησης.
·  να δημιουργήσουν κείμενο υπηρετώντας τις αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης/ σε επικοινωνιακό πλαίσιο.
·  να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης.
·  να οικοδομήσουν τη γνώση με τρόπο διερευνητικό.
·  να καλλιεργήσουν κριτική και δημιουργική σκέψη.
·  να μάθουν ενεργώντας και διερευνώντας μέσω κριτικής αναζήτησης στο Διαδίκτυο και σε λογισμικά.
·  να εκτιμήσουν της αποτελεσματικότητα της συνεργατικής μάθησης.
·  να ασκηθούν στην πολύπλευρη και πολυπρισματική προσέγγιση του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου μέσα από τον εντοπισμό και τη σύγκριση ευρέος φάσματος πηγών.
·  να εξοικειωθούν με τη διερεύνηση και επιλογή πληροφοριών μέσα από το πλούσιο υλικό του διαδικτύου ή μέσα από το πληροφοριακό υλικό που παρέχουν λογισμικά.
·  να δραστηριοποιηθούν στο πλαίσιο της διερευνητικής – βιωματικής μάθησης.
·  να καλλιεργήσουν την ικανότητα να αξιολογούν πληροφορίες ως προς τη χρησιμότητά τους.
·  να αναπτύξουν αυτενέργεια και να μάθουν να οικοδομούν μόνοι τους της γνώση.
να ενεργοποιήσουν, μέσα από εμπερίες και βιώματα, ατομικές και κοινωνικές αξίες και αρχές.


5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ-ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Αναφέρετε ποια ή ποιες κατηγορίες λογισμικού θα χρησιμοποιήσετε κατά τη διεξαγωγή του σεναρίου σας. Αιτιολογήστε σύντομα την επιλογή σας.
Μπορείτε επίσης να αναφερθείτε σε συγκεκριμένα λογισμικά αλλά είναι απαραίτητο να προσδιορίσετε την ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν (π.χ. λογισμικά γενικής χρήσης όπως επεξεργασία κειμένου ή λογιστικά φύλλα, υπολογιστικά περιβάλλοντα όπως οπτικοποιήσεις, προσομοιώσεις ή μοντελοποιήσεις, εφαρμογές διαδικτύου, λογισμικά κλειστού τύπου, κλπ.).

…για παράδειγμα…
Για την υλοποίηση του σεναρίου, θα χρησιμοποιηθεί
1) λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης, προκειμένου να ανιχνευθούν οι προϋπάρχουσες απόψεις των μαθητών για τον κύκλο του νερού, τις ιδιότητές του και τις μεταβολές της φυσικής κατάστασής του. Αυτό, γιατί η εννοιολογική χαρτογράφηση είναι μια ειδική τεχνική οπτικοποίησης των σχέσεων ανάμεσα σε διάφορες έννοιες. Ακόμη περισσότερο, η εννοιολογική χαρτογράφηση αποτελεί μια ιδιαίτερη κατηγορία συστημάτων εκπαιδευτικού λογισμικού με ανοικτό χαρακτήρα, που επιτρέπει τη διερεύνηση των σχέσεων των εννοιών μεταξύ τους, κι αυτό βοηθά στο να μετατραπεί η δηλωτική γνώση σε διαδικαστική γνώση, και μπορεί πρακτικά να χρησιμοποιηθεί από μικρές ηλικίες, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση.
2)λογισμικό Οπτικοποίησης. Η επιλογή του λογισµικού έγινε επειδή µε τη χρήση του δεν παρέχεται απλά ένα εποπτικό µέσο (όπως οι χάρτες και τα βιβλία), αλλά ένα ανοιχτό περιβάλλον µάθησης στο οποίο συντελούνται δραστηριότητες διερεύνησης και ανακάλυψης, σε σηµαντικότερο βαθµό από ότι θα γινόταν µε τη χρήση του παγκόσµιου χάρτηκαι του βιβλίου. Με το λογισμικό οπτικοποίησης επιτρέπονται επίσης υπολογισµοί και µετρήσειςµε µεγαλύτερη ευκολία και ακρίβεια, ενώ δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να επαναλαµβάνουν τα βήµατά τους όσες φορές και µε όποιο ρυθµό θελήσουν.
3) Επίσης, θα χρησιμοποιηθεί εφαρμογή προσομοίωσης που θα αναπαριστά τον κύκλο του νερού, η οποία θα αναζητηθεί από το δάσκαλο στο διαδίκτυο. Η προσομοίωση είναι μία αναπαράσταση ή ένα μοντέλο που κατασκευάζεται για να αναπαραστήσει και να επιτρέψει την κατανόηση της λειτουργίας ενός συστήματος. Το σύστημα προσομοίωσης «μιμείται»  τη συμπεριφορά αυτού που… 


4) Τέλος, θα χρησιμοποιηθεί ένα πρόγραμμα ζωγραφικής. Τα προγράμματα ζωγραφικής βοηθούν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καλλιτεχνικής έκφρασης των παιδιών, μέσα από τη δημιουργία εικόνων ή την αλληλουχία οπτικών αναπαραστάσεων, για τη μελέτη ενός θέματος, όπως ...


  • Το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration, το οποίο είναι κατάλληλο για τη διδακτική υποστήριξη πολλών μαθημάτων καθώς περιλαμβάνει αρκετά εργαλεία με τα οποία η διδασκαλία ξεφεύγει από τον παραδοσιακό λεκτικό τρόπο παρουσίασης και γίνεται πολυτροπική με ταυτόχρονη ανάμειξη γραφικών, εικόνας και ήχου.
  • Το λογισμικό δημιουργικότητας Revelation Natural Art είναι λογισμικό ανοικτού τύπου, που σημαίνει ότι επιδέχεται μεταβολές του περιεχομένου του από τον χρήστη. Είναι  ένα ανοιχτό εκπαιδευτικό εργαλείο με τα εποικοδομητικά κριτήρια ενός εκπαιδευτικού λογισμικού (αυθεντικότητα, πολλαπλότητα, πλαίσιο στήριξης) που μπορεί να γίνει πολύτιμο γνωστικό εργαλείο στα χέρια των παιδιών.
  • Το λογισμικό δημιουργικότητας Revelation Natural Art είναι λογισμικό ανοικτού τύπου, που σημαίνει ότι επιδέχεται μεταβολές του περιεχομένου του από τον χρήστη. Είναι  ένα ανοιχτό εκπαιδευτικό εργαλείο με τα εποικοδομητικά κριτήρια ενός εκπαιδευτικού λογισμικού (αυθεντικότητα, πολλαπλότητα, πλαίσιο στήριξης) που μπορεί να γίνει πολύτιμο γνωστικό εργαλείο στα χέρια των παιδιών.
  • Το πρόγραμμα παρουσίασης Power Point είναι ένα πολυμεσικό εργαλείο, που ενισχύει και αναπτύσσει τις γνωστικές δομές των παιδιών. Η δημιουργία πολυμέσων και η εξοικείωση με αυτά ενθαρρύνει τη χρήση πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης (με εικόνες, ήχους, κίνηση και βίντεο) σε αντίθεση με την παραδοσιακή διδασκαλία.
  • Ο Φυλλομετρητής (Διαδίκτυο), αφορά σε λογισμικό εφαρμογών, το οποίο θα χρησιμοποιήσουν τα παιδιά ώστε να περιηγηθούν σε ιστοσελίδες του παγκόσμιου ιστού. Μπορεί να είναι ανοιχτό λογισμικό (Mozilla Firefox) ή μη (Internet Explorer).
  • Λογισμικό δημιουργικής έκφρασης Τux paint:
    - Τα παιδιά πειραματίζονται και γνωρίζουν καλύτερα τον υπολογιστή.
- Αναπτύσσουν τη λεπτή κινητικότητά τους καθώς προσπαθούν να σχεδιάσουν.
- Συνδέουν αίτιο-αποτέλεσμα σε κάθε κλικ του ποντικιού με τις ενδείξεις του προγράμματος.
- Τέλος δημιουργούν το δικό τους αισθητικό αποτέλεσμα.

·         Γενικής χρήσης – δημιουργίας παρουσιάσεων Power point : προκειμένου τα νήπια να εμπλουτίσουν τι εμπειρίες τους  όσον αφορά τη γλώσσα,  το γραπτό λόγο και μάλιστα τον έμμετρο λόγο διαβάζουμε το ποίημα  του Γ. Κρόκου: «Συμφωνία μ’ ένα δέντρο». Η ανάγνωση γίνεται με τη βοήθεια του power point και δίνεται η δυνατότητα να αντικατασταθούν λέξεις με εικόνες.


6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η εκτιμώμενη διάρκεια του προτεινόμενου σεναρίου είναι 4 διδακτικές ώρες. Η συνολική διάρκεια του σεναρίου μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα επιδείξουν τα παιδιά κατά τη συμμετοχή τους.7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Οργάνωση της Διδασκαλίας
     Οι δραστηριότητες θα διεξαχθούν μέσα στην τάξη, στην οποία έχει γίνει η κατάλληλη διαρρύθμιση του χώρου. (γωνιά υπολογιστή).  Τα παιδιά χωρίζονται σε ανομοιογενείς (ως προς το φύλο, την ηλικία, τη συμπεριφορά, τον «τεχνολογικό γραμματισμό») ομάδες των τριών ατόμων ανά υπολογιστή, οι οποίες δεν παραμένουν απαραίτητα σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου, αλλά εναλλάσσονται συνεκτιμώντας πόσο θετική μπορεί να είναι για όλα τα παιδιά η δυναμική που αναπτύσσεται.
Η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή αφορά σε  υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο, έναν βιντεοπροβολέα, έναν σαρωτή (scanner) καθώς κι έναν εκτυπωτή, πλήρως εξοπλισμένοι και συντηρημένοι. Από την αρχή της λειτουργίας της γωνιάς του Η/Υ ο/η εκπαιδευτικός έχει εγκαταστήσει τα κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά που προσφέρονται για αξιοποίηση στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στην τάξη, και τα έχει επιδείξει στα παιδιά.
.

…για παράδειγμα…
Προτείνεται η οργάνωση των µαθητών σε οµάδες 2-3 ατόµων. Απαιτείται ο κατάλληλος αριθµός σταθµών εργασίας. Η ύπαρξη βιντεοπροβολέα κρίνεται χρήσιµη, όχι όµως απαραίτητη αν υπάρχει εργαστήριο Η/Υ.
Οι υπολογιστές πρέπει να έχουν δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο σε όλη τη διάρκεια του µαθήµατος, συνιστάται ευρυζωνική σύνδεση τουλάχιστον 1mbps, καθώς και εγκατεστηµένο το λογισµικό Google Earth το οποίο παρέχεται δωρεάν.
Τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν είναι το λογισµικό Google Earth, φυλλοµετρητής ιστοσελίδων, παγκόσµιος χάρτης, φύλλα εργασίας.8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Το σενάριο στηρίζεται στις αρχές του εποικοδομητισμού και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες του Vygotsky. Στόχος της μάθησης είναι η τροποποίηση των  γνώσεων που ήδη υπάρχουν. Στόχος της διδασκαλίας είναι η δημιουργία κατάλληλου και πλούσιου περιβάλλοντος με το οποίο αλληλεπιδρούν οι μαθητές. Η μάθηση λαμβάνει χώρα μέσα από δραστηριότητες διερεύνησης, ανακάλυψης, έρευνας-πειραματισμού και επίλυσης προβλημάτων. Το σενάριο στηρίζεται στο πλαίσιο της παιδαγωγικής της αλληλεπίδρασης όπου τα παιδιά ενθαρρύνονται να εκφράζουν, να ανταλλάσσουν και να αντιπαραθέτουν τις ιδέες τους, να  εντοπίζουν προβλήματα, να θέτουν ερωτήσεις, να κάνουν προβλέψεις, να αναζητούν απαντήσεις και να τις ελέγχουν καθώς δουλεύουν ομαδικά και συνεργατικά σε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο βασιζόμενο στον κοινωνικό εποικοδομητισμό, στη διερευνητική μάθηση και εμπειρική-βιωματική προσέγγιση.
Το λογισμικό ……………………….. ενισχύει συνεργατικά σχήματα, την αλληλεπίδραση των μαθητών με το μέσο διδασκαλίας και μάθησης και την αυτενέργεια τους, αναδεικνύοντας τα οφέλη της τεχνολογίας στην τάξη.

Ρόλος του/της εκπαιδευτικού και των μαθητών
                                    Ο / η εκπαιδευτικός οδηγεί σε γνωσιακά αδιέξοδα τους μαθητές / μαθήτριες,  ώστε να δομήσουν νέες γνώσεις και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο στο οποίο  θα μπορούν οι μαθητές να μάθουν  να παρατηρούν, να ερμηνεύουν και να προβλέπουν. Τους παρακινεί, στέκει βοηθός και συμπαραστάτης τους κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων. Ενθαρρύνει και συμβάλλει στην πρόοδο των  εργασιών. Ενδιαφέρεται να συμμετέχουν όλοι/-ες στη διαδικασία.( Κεφ.2.Ο ρόλος του/ της εκπαιδευτικού . Οδηγός Νηπ/γού 2006 ). Οι μαθητές/-τριες συζητούν, αποφασίζουν, δημιουργούν. Ο καθένας μόνος  και  με την ομάδα του ασχολείται με τη δημιουργία του. Στο τέλος το  υλικό συμπτύσσεται και παρουσιάζεται

9.ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην Προσχολική εκπαίδευση δε γίνεται συνήθως χρήση Φύλλων  Εργασίας με την τυπική έννοια του όρου. Το φύλλο εργασίας περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά και τις γραπτές ή προφορικές οδηγίες που παρέχει ο/η εκπαιδευτικός στα παιδιά, ώστε να πραγματοποιήσουν μια μαθησιακή δραστηριότητα. Αναφέρεται συνεπώς στο «υποστηρικτικό διδακτικό υλικό» που παρέχεται στα παιδιά.

ΚΑΙ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

10. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σημειώστε πρόσθετες πληροφορίες που θεωρείτε αναγκαίες για την αξιολόγηση του σεναρίου. Για παράδειγμα, προσαρμογές, επεκτάσεις ή άλλες αλλαγές στο περιεχόμενο ή στις διαδικασίες που θεωρήσατε αναγκαίες με σύντομη αιτιολόγηση.

         Αξιολόγηση

Η νηπιαγωγός αξιολογεί όλη την πορεία του σεναρίου αναφορικά με τους στόχους, την καταλληλότητα των διδακτικών στρατηγικών, την προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ σχετικά με την ανάπτυξη αντίστοιχων ικανοτήτων στα παιδιά, το ενδιαφέρον και το είδος συμμετοχής των παιδιών καθώς και την προβλεπόμενη διάρκεια. Βασικό στοιχείο της καθολικής αποτίμησης είναι ο συνεχής αναστοχασμός σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης που οδηγεί πολλές φορές και σε ανάλογες τροποποιήσεις.
Α. ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΗ
Στόχος της να αναδείξει τις προηγούμενες γνώσεις και ιδέες των μαθητών για τις σχετικές έννοιες της διδακτικής ενότητας.
Β. ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ
Σε όλη τη διάρκεια του σεναρίου θα υπάρχει μια διαρκής διαμορφωτική αξιολόγηση των διαδικασιών, της πορείας εργασίας, που υποστηριζόταν από διαλείμματα ανατροφοδότησης – πληροφόρηση.
Γ. ΤΕΛΙΚΗ
Η τελική αξιολόγηση θα γίνει με τη δραστηριότητα του Hot potatoesΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Οι εργασίες των ομάδων των μαθητών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα που έχει η τάξη καθώς και στο blog του σχολείου.

Παρακολουθούμε σχετικά Video στο You Tube για τα………..


ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα γαλάζια γράμματα είναι από την ιστοσελίδα του Μπαλκίζα http://users.sch.gr/nikbalki/epim_kse/


καλη επιτυχία Συνάδελφοι


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου