ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

Ταξίδι στον Γράμμο - Η λίμνη μας6η Δραστηριότητα


Θεματική ενότητα:

Ταξίδι στην Ελλάδα.


Τίτλος:

Ταξίδι στον Γράμμο.


Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:

Περιβάλλον (γεωγραφία), γλώσσα.


Τάξεις στις οποίες μπορεί να  απευθύνεται:

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα  απευθύνεται σε παιδιά    προσχολικής   
ηλικίας (Νήπια-Προνήπια).


Πρότερες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές:

Γνωρίζουμε τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και τα εκπαιδευτικά
λογισμικά. Η συχνή αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη έχει  οδηγήσει στην εξοικείωση των παιδιών με την πολύ βασική χρήση του ποντικιού και την μετακίνηση εικόνων ή αντικειμένων με τη μέθοδο ‘’dragn   drop’’ (πατάω, σέρνω και αφήνω). Επίσης τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με το Goggle Earth από προηγούμενες δραστηριότητες .


Σκοπός και στόχοι:


Σκοπός:

Να γνωρίσουν την οροσειρά του Γράμμου (λίμνες-ποτάμια-χωριά)


Στόχοι:

1.    Να  γνωρίσουν το περιβάλλον του τόπου τους και να αποκτήσουν θετική στάση  για αυτό.
2.    Να εξοικειωθούν με την πληκτρολόγηση και το  ασφαλές σερφάρισμα
Στο διαδίκτυο.
 3.  Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης.


Λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν :
Σε αυτήν την δραστηριότητα θα χρησιμοποιηθεί το Goggle Earth.


Εκτιμώμενη διάρκεια:  

Η δραστηριότητα θα έχει διάρκεια μιας διδακτικής ώρας.


Οργάνωση τάξης & απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή:

Η δραστηριότητα θα διεξαχθεί μέσα στην τάξη, στην οποία έχει γίνει η  κατάλληλη διαρρύθμιση του χώρου (γωνιά υπολογιστή) .Η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή αφορά σε έναν υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, έναν σαρωτή (scanner) καθώς κι έναν εκτυπωτή. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων.


Περιγραφή και αιτιολόγηση δραστηριότητας:

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι απόλυτα συμβατή  με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο, καθώς είναι οργανωμένη διαθεματικά, ενισχύει την αλληλεπίδραση των μαθητών και ενθαρρύνει την πρόσβαση σε ποικίλες πηγές της γνώσης.
Συζητάμε με τα παιδιά στην παρεούλα για το Γράμμο και γράφω σε ένα  χαρτί την λέξη Γράμμος Καστοριά μετά από επιθυμία των παιδιών. Κατόπιν ανοίγουν τα παιδιά το εικονίδιο του Goggle Earth πληκτρολογούν την λέξη από το χαρτάκι και κατόπιν αρχίζουν την περιήγηση τους στον Γράμμο. Επισκέπτονται τα χωριά, τις λίμνες, το ποτάμι και όπου τους δίνεται ευκαιρία ανοίγουν τις κουκκίδες με τις  φωτογραφίες και περιγράφουν αυτά που βλέπουν.


 Αξιολόγηση
 Η δραστηριότητα ενθουσίασε τα παιδιά, ειδικά τους έκανε εντύπωση πως γυρίζει η γη γύρω-γύρω όπως έλεγαν χαρακτηριστικά. Όταν ανακάλυπταν κάποια λίμνη την θεωρούσαν δικιά τους λίμνη, την περιέγραφαν. Σε αυτήν την δραστηριότητα τα παιδιά ανταγωνίζονταν μεταξύ τους για το πια ομάδα θα βρει τις καλύτερες εικόνες  από τα διάφορα μέρη.


Επέκταση:

Nα αποθηκεύσουν τις εικόνες   και να  φτιάξουμε το  δικό  μας  e-book για τον Γράμμο.
Τα παιδιά να ζωγραφίσουν αυτό που τους έκανε εντύπωση.


Βιβλιογραφία:

1.Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ.  για το Νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 303 και 304/13-3-2003,
   τχ.β, τόμοι Α΄ και Β΄ καθώς και οδηγός Νηπιαγωγού σελ217-219,98-100 ).
2.Οδηγός ανακαλύψεων για μικρούς χαρτογράφους «ο δικός μου Γράμμος»
   (Πρόγραμμα Life-Γράμμος, Ροδόπη, Θεσσαλονίκη 2002, Αρκτούρος)


     


 
7η ΔραστηριότηταΘεματική ενότητα:

“Η λίμνη μας”.


Τίτλος:

“Γνωρίζω την λίμνη της Καστοριάς”.


Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:

Περιβάλλον-Δημιουργία και έκφραση (μίμηση).


Τάξεις στις οποίες μπορεί να  απευθύνεται:

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα  απευθύνεται σε παιδιά    προσχολικής   
ηλικίας (Νήπια-Προνήπια).


Πρότερες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές:

Τα παιδιά γνωρίζουν για την λίμνη από αυτά που έχουν δει και πει οι γονείς τους αλλά και από προηγούμενες δραστηριότητες στο σχολείο σχετικά με τα ψάρια και τα ζώα που είναι γύρω από την λίμνη. Γνωρίζουν τι προκαλεί την μόλυνση της, τι δεν πρέπει να πετάμε αλλά και τι να κάνουμε.


Σκοπός και στόχοι:Σκοπός:

Να γνωρίσουν την λίμνη της Καστοριάς, την χλωρίδα  και πανίδα της αλλά και  να συνειδητοποιήσουν την σημασία για την  προστασία της.

Στόχοι:

 1. Να  αποκτήσουν θετική στάση ως προς το περιβάλλον        
 2. Να αποκτήσουν θετική στάση ως προς  τη χρήση των νέων
     Τεχνολογιών.
 3. Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης.


Λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν :

 Στην σημερινή δραστηριότητα θα επισκεφτούμε την ιστοσελίδα


Εκτιμώμενη διάρκεια:   

Η δραστηριότητα θα έχει διάρκεια μιας διδακτικής ώρας.


Οργάνωση τάξης & απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή:

Η δραστηριότητα θα διεξαχθεί μέσα στην τάξη, στην οποία έχει γίνει η  κατάλληλη διαρρύθμιση του χώρου (γωνιά υπολογιστή) .Η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή αφορά σε έναν υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, έναν σαρωτή (scanner) καθώς κι έναν εκτυπωτή. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων.


Περιγραφή και αιτιολόγηση δραστηριότητας:

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι απόλυτα συμβατή  με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο, καθώς είναι οργανωμένη διαθεματικά, ενισχύει την αλληλεπίδραση των μαθητών και ενθαρρύνει την πρόσβαση σε ποικίλες πηγές της γνώσης .Γίνεται μια  συζήτηση στην παρεούλα γύρω από την λίμνη της Καστοριάς και μετά επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα   http://kpe-kastor.kas.sch.gr/, εκεί αφού πρώτα τους δείχνω τη σελίδα η κάθε ομάδα επιλέγει να δει ότι θέλει. Έτσι γνωρίζουμε τα ζώα που ζουν μέσα αλλά και γύρω από την λίμνη  τα φυτά ,τα λουλούδια αλλά και την μόλυνση της λίμνης από τα φυτοφάρμακα και τα σκουπίδια και γίνεται συζήτηση. Η δεύτερη ομάδα  βρίσκει  μια ιστορία για τον σκίουρο και το δέντρο του και εγώ αναλαμβάνω να τους διαβάσω την ιστορία .
  

 Aξιολόγηση:

 Σε αυτήν την δραστηριότητα ήταν περισσότερο καθοδηγητικός ο ρόλος    
 μου, διάβαζα στα παιδιά τι έγραφε στις φωτογραφίες. Τους ενθουσίασαν  
 τα βίντεο που είδαν και έκαναν αναπαραστάσεις των ζώων που έβλεπαν
 (μιμητικό παιχνίδι). Ήταν μια ευχάριστη δραστηριότητα  και σε αυτό
  συνέβαλε η  ιστορία με τον σκίουρο που βρήκαν αλλά και τα βίντεο με
 το μιμητικό παιχνίδι που ακολούθησε.  Επέκταση:

  Μπορούμε να εκτυπώσουμε τα φύλλα εργασίας που υπάρχουν στην
   ιστοσελίδα και να τα ζωγραφίσουν ή να κάνουν αυτό που ζητάει το  
   κάθε φύλλο.
   Να βρουν εικόνες της Καστοριάς στο διαδίκτυο και να φτιάξουμε το
   δικό μας βίντεο για την λίμνη.
   Να φτιάξουμε αφίσα με μηνύματα για τους κινδύνους που υπάρχουν
   από την μόλυνση της λίμνης.  Βιβλιογραφία:

  1.Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ.  για το Νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 303 και 304/13-3-
     2003, τχ.β, τόμοι Α΄ και Β΄ καθώς και οδηγός Νηπιαγωγού σελ215-
     221,313-314).
  2.Κεντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Καστοριάς
     http://kpe- kastor.kas.sch.gr/ (Βίντεο-εικόνες-ο σκίουρος και το δέντρο  
     του).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου