ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

Οι πλανήτες μας-Μαθαίνω τους αριθμούς-Η γειτονιά μου


12η Δραστηριότητα


Θεματική ενότητα:

“Οι πλανήτες μας”.


Τίτλος:

“Ένα ταξίδι στους πλανήτες”.


Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:

Μαθηματικά, Περιβάλλον, Δημιουργία και έκφραση.


Τάξεις στις οποίες απευθύνεται:

Η  συγκεκριμένη  δραστηριότητα  απευθύνεται  σε  παιδιά
Προσχολικής ηλικίας (Νήπια-Προνήπια).


Πρότερες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές:

Σε προηγούμενη δραστηριότητα είχαμε μιλήσει για τα διαστημικά ταξίδια ,τους αστροναύτες ,για την σελήνη και την κίνηση της γύρω από την γη καθώς και ότι η γη κινείται γύρω από τον εαυτό της αλλά και γύρω από τον ήλιο και έγινε μια ονομαστική αναφορά και για τους υπόλοιπους πλανήτες. Επίσης τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με τι βασικές έννοιες του υπολογιστή καθώς και με το λογισμικό tux paint.


Σκοπός και στόχοι:


Σκοπός:

Να  γνωρίσουν και να σχεδιάσουν τους πλανήτες.


Στόχοι:

1.Να γνωρίσουν το μέγεθος αλλά και την θέση των πλανητών στο
   ηλιακό μας σύστημα.
2.Να αριθμήσουν αλλά και να γνωρίσουν από πού προέρχονται τα
   ονόματα των πλανητών.
3.Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης.
4.Να προσεγγίσουν τις ΤΠΕ ως εργαλεία και πηγές μάθησης.Λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν:

Στην σημερινή δραστηριότητα θα χρησιμοποιηθεί το tux paint καθώς και η ιστοσελίδα http://www.solarsystemscope.com.


Εκτιμώμενη διάρκεια:

1 διδακτική ώρα


Οργάνωση τάξης & απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή:

Η δραστηριότητα θα διεξαχθεί μέσα στην τάξη, στην οποία έχει γίνει η  κατάλληλη διαρρύθμιση του χώρου (γωνιά υπολογιστή) .Η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή αφορά σε  υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, έναν σαρωτή (scanner) καθώς κι έναν εκτυπωτή. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων.


Περιγραφή και αιτιολόγηση δραστηριότητας:

Η  συγκεκριμένη  δραστηριότητα  είναι  απόλυτη  συμβατή  με  το 
αναλυτικό πρόγραμμα  του  Νηπιαγωγείου  και  με  το  Δ.Ε.Π.Π.Σ
για το  Νηπιαγωγείο καθώς  είναι  οργανωμένη  διαθεματικά
ενισχύει  την  αλληλεπίδραση  των μαθητών, ενθαρρύνει την
πρόσβαση  σε  ποικίλες  γνώσης.
Ανοίγω την ιστοσελίδα http://www.solarsystemscope.com. η οποία δίνει την δυνατότητα να δούμε την κίνηση των πλανητών αλλά και την θέση τους σε σχέση με τον ήλιο. Έτσι τα παιδιά βλέπουν έναν έναν τους πλανήτες, το μέγεθος, τα χαρακτηριστικά τους, την θέση τους αλλά και πως κινούνται γύρω από τον ήλιο.
Στην συνέχεια ανοίγουν το tux paint και η κάθε ομάδα προσπαθεί να ζωγραφίσει τους πλανήτες τόσο όσο προς το μέγεθος και ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά (χρώμα, δακτύλιοι, δορυφόροι) αλλά και ως προς την θέση τους στο ήλιο.


Αξιολόγηση:

Η περιήγηση στην ιστοσελίδα http://www.solarsystemscope.com. βοήθησε σημαντικά να κατανοήσουν το μέγεθος καθώς και την κίνηση των πλανητών στο ηλιακό σύστημα. Έβλεπαν τον κάθε πλανήτη ξεχωριστά την περιστροφή γύρω από τον εαυτό του αλλά και γύρω από τον ήλιο. Επίσης μπόρεσαν να κατανοήσουν και την διαδοχή μέρας-νύχτας όταν είδαν την κίνηση της γης γύρω από τον ήλιο. Με την χρήση του tux paint διαπίστωσα αν κατανόησαν τα παιδιά την θέση, το χρώμα αλλά και το μέγεθος των πλανητών στο ηλιακό μας σύστημα.


Επέκταση:

Να κάνουμε mobile  με τους πλανήτες και να τους κρεμάσουμε στην τάξη.
Με τηλεσκόπιο να προσπαθήσουμε να δούμε τον ήλιο και τα αστέρια.
Να πραγματοποιήσουμε εκδρομή ,αν είναι εφικτό, στον πλησιέστερο αστεροσκοπείο.


Βιβλιογραφία:

1.Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ.  για το Νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 303 και 304/13- 
   3-2003 τχ.β, τόμοι Α΄ και Β΄ καθώς και οδηγός Νηπιαγωγού
   σελ161-163,217-218,290-292 ).
2.Η ιστοσελίδα http://www.solarsystemscope.com.
 
13η Δραστηριότητα


Θεματική ενότητα:

“Μαθαίνω τους αριθμούς”.


Τίτλος:

“Μαθαίνω τους αριθμούς από το 1 έως το 10”.


Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:

Μαθηματικά.


Τάξεις στις οποίες απευθύνεται:

Η  συγκεκριμένη  δραστηριότητα  απευθύνεται  σε  παιδιά
Προσχολικής ηλικίας (Νήπια-Προνήπια).


Πρότερες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές:

Τα παιδιά ξέρουν το λογισμικό Periskaikatia@in.gr έκδοση 3,0 καθώς και να αριθμούν από το ένα έως το δέκα και σήμερα η δραστηριότητα είναι  να εξοικειωθούν περισσότερο αλλά και να τους γράψουν .


Σκοπός και στόχοι:


Σκοπός:

Να εξοικειωθούν αλλά και να γράψουν τους αριθμούς.


Στόχοι:

1.Να μάθουν να μετρούν.
2.Να αποκτήσουν θετική στάση ως προς  τη χρήση των νέων
   τεχνολογιών.
3.Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης.Λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν:

Στην σημερινή δραστηριότητα θα χρησιμοποιηθεί το
Periskaikatia@in.gr έκδοση 3,0


Εκτιμώμενη διάρκεια:

Η δραστηριότητα έχει διάρκεια μια  ώρα.


Οργάνωση τάξης & απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή:

Η δραστηριότητα θα διεξαχθεί μέσα στην τάξη, στην οποία έχει γίνει η  κατάλληλη διαρρύθμιση του χώρου (γωνιά υπολογιστή) .Η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή αφορά σε  υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, έναν σαρωτή (scanner) καθώς κι έναν εκτυπωτή. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων.


Περιγραφή και αιτιολόγηση δραστηριότητας:

Η  συγκεκριμένη  δραστηριότητα  είναι  απόλυτη  συμβατή  με  το 
αναλυτικό πρόγραμμα  του  Νηπιαγωγείου  και  με  το  Δ.Ε.Π.Π.Σ
για το  Νηπιαγωγείο καθώς  είναι  οργανωμένη  διαθεματικά
ενισχύει  την  αλληλεπίδραση  των μαθητών, ενθαρρύνει την
πρόσβαση  σε  ποικίλες  γνώσης. Τα παιδιά ανοίγουν το Periskaikatia@in.gr έκδοση 3,0 και προσπαθούν να μετρήσουν τα ζωάκια που κινούνται στο παιχνίδι ,μόλις τα μετρήσουν γράφουν τον αντίστοιχο αριθμό και μετά πατανε το κουμπί επιβεβαίωση για να δουν αν το έκαναν σωστά. Η δραστηριότητα συνεχίζεται και με το μέτρημα και άλλων ζώων.


Αξιολόγηση:

Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στην δραστηριότητα γιατί είχε παιχνιδιώδη μορφή. Μετρούσαν τα ζωάκια και έγραφαν τον αντίστοιχο αριθμό. Μερικά παιδιά δυσκολεύτηκαν να γράψουν τον αριθμό τρία τον έγραφαν σαν ε αλλά με την επέμβαση των υπολοίπων διορθώθηκε το λάθος.


Επέκταση:

Να γράψουν τους αριθμούς από το 1 έως το 10 στο word.
Να παίξουμε το παιχνίδι το “κυνήγι του χαμένου αριθμού”.


Βιβλιογραφία:

1.Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ.  για το Νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 303 και 304/13-
   3-2003 τχ.β, τόμοι Α΄ και Β΄ καθώς και ο  οδηγός Νηπιαγωγού.
2. Periskaikatia@in.gr έκδοση 3,0 
14η Δραστηριότητα


Θεματική ενότητα:

“Η γειτονιά μου”.


Τίτλος:

“Ζωγραφίζω  την γειτονιά μου”.


Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:

Δημιουργία και έκφραση, Γλώσσα.


Τάξεις στις οποίες απευθύνεται:

Η  συγκεκριμένη  δραστηριότητα  απευθύνεται  σε  παιδιά
Προσχολικής ηλικίας (Νήπια-Προνήπια).


Πρότερες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές:

Είχαμε μιλήσει για την γειτονιά τους και ζητήθηκε από τα παιδιά να φωτογραφίσουν με τους γονείς τους το σπίτι τους αλλά και την γειτονιά τους και κατόπιν να φέρουν τις φωτογραφίες στο σχολείο μέσα σε ένα φλασάκι για να τις δούμε. Τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με το λογισμικό tux paint.


Σκοπός και στόχοι:


Σκοπός:

Να ζωγραφίσουν την γειτονιά τους.


Στόχοι:

1.Να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά της γειτονιάς τους και να τα
   απεικονίσουν.
2.Να επικοινωνούν, να συνεργάζονται αλλά και να περιγράφουν.
3.Να εκτιμήσουν την αξία της ομαδοσυνεργατικής  διαδικασίας
   μάθησης.
4.Να διασκεδάσουν.


Λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν:

Στην σημερινή δραστηριότητα θα χρησιμοποιηθεί το tux paint,καθώς και συσκευή αποθήκευσης USB (φλασακι).


Εκτιμώμενη διάρκεια:

1 διδακτική ώρα


Οργάνωση τάξης & απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή:

Η δραστηριότητα θα διεξαχθεί μέσα στην τάξη, στην οποία έχει γίνει η  κατάλληλη διαρρύθμιση του χώρου (γωνιά υπολογιστή) .Η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή αφορά σε  υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, έναν σαρωτή (scanner) καθώς κι έναν εκτυπωτή. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων με κριτήριο για αυτήν την δραστηριότητα τα παιδιά να μένουν στην ίδια γειτονιά.


Περιγραφή και αιτιολόγηση δραστηριότητας:

Η  συγκεκριμένη  δραστηριότητα  είναι  απόλυτη  συμβατή  με  το 
αναλυτικό πρόγραμμα  του  Νηπιαγωγείου  και  με  το  Δ.Ε.Π.Π.Σ
για το  Νηπιαγωγείο καθώς  είναι  οργανωμένη  διαθεματικά
ενισχύει  την  αλληλεπίδραση  των μαθητών, ενθαρρύνει την
πρόσβαση  σε  ποικίλες  γνώσης.
Βάζω το φλασάκι της κάθε ομάδας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και κατόπιν τα παιδιά αναλαμβάνουν να μας παρουσιάσουν τις φωτογραφίες περιγράφοντας το σπίτι και την γειτονιά τους. Στην συνέχεια ανοίγουν το tux paint και προσπαθούν να ζωγραφίσουν την γειτονιά τους με βάση αυτά που παρουσίασαν στις φωτογραφίες.


Αξιολόγηση:

Τα παιδιά περιέγραψαν τις φωτογραφίες τους και ανάφεραν πολλές λεπτομέρειες για την γειτονιά τους ,που ήταν το σπίτι των παππούδων, των φίλων τους. Συνεργάζονταν αρμονικά μεταξύ τους και αιτία ήταν ότι οι ομάδες των παιδιών προέρχονταν από την ίδια γειτονιά και αυτό τα βοηθούσε σημαντικά στο να συμπληρώνει το ένα παιδί το άλλο. Ζωγράφισαν με μεγάλη επιτυχία την γειτονιά τους και με βάση τις φωτογραφίες που έφεραν.


Επέκταση:

Να κάνουμε μια έκθεση και να παρουσιάσουμε τα έργα τους στους Γονείς και φίλους τους.
Να κάνουμε ένα λεύκωμα με τα έργα τους.
Να επισκεφτούμε την λίμνη μας και να την ζωγραφίσουν.


Βιβλιογραφία:

1.Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ.  για το Νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 303 και 304/13-
   3-2003 τχ.β, τόμοι Α΄ και Β΄ καθώς και οδηγός Νηπιαγωγού
   σελ98-101,290-292 ).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου