ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

Γεωμετρικά σχήματα-Καραγκιόζης


10η Δραστηριότητα


Θεματική ενότητα:

“Γεωμετρικά σχήματα”.


Τίτλος:

“Ζωγραφίζω  τον  κύκλο, το τετράγωνο, τον ρόμβο, το ορθογώνιο και το   τρίγωνο”.


Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:

Μαθηματικά, Δημιουργία και έκφραση.


Τάξεις στις οποίες απευθύνεται:

Η  συγκεκριμένη  δραστηριότητα  απευθύνεται  σε  παιδιά
Προσχολικής ηλικίας (Νήπια-Προνήπια).


Πρότερες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές:

Έχουμε μιλήσει για τα γεωμετρικά σχήματα σε προηγούμενη δραστηριότητα ,για τα χαρακτηριστικά τους, τα ονόματα τους και στην σημερινή δραστηριότητα θα τα ζωγραφίσουν για αυτό επιλέχτηκε το λογισμικό Revelation Natural Art.Επίσης τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με την εκτύπωση.


Σκοπός και στόχοι:


Σκοπός:

Να εξοικειωθούν με τα γεωμετρικά σχήματα, να τα σχεδιάσουν, να τα χρωματίσουν και να τα εκτυπώσουν.


Στόχοι:

1.Να γνωρίζουν τα σχήματα και να τα αναπαράγουν.
2.Να κατανοούν απλές οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν ως
   προς την χρονική σειρά και το χρώμα των σχημάτων.
3.Να αναπτύξουν δεξιότητες αξιοποίησης των νέων τεχνολογικών
   επιτευγμάτων ως  εργαλεία για τις δημιουργίες τους.Λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν:

Στην σημερινή δραστηριότητα θα χρησιμοποιηθεί το Revelation Natural Art.


Εκτιμώμενη διάρκεια:

1 διδακτική ώρα


Οργάνωση τάξης & απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή:

Η δραστηριότητα θα διεξαχθεί μέσα στην τάξη, στην οποία έχει γίνει η  κατάλληλη διαρρύθμιση του χώρου (γωνιά υπολογιστή) .Η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή αφορά σε  υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, έναν σαρωτή (scanner) καθώς κι έναν εκτυπωτή. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων.


Περιγραφή και αιτιολόγηση δραστηριότητας:

Η  συγκεκριμένη  δραστηριότητα  είναι  απόλυτη  συμβατή  με  το 
αναλυτικό πρόγραμμα  του  Νηπιαγωγείου  και  με  το  Δ.Ε.Π.Π.Σ
για το  Νηπιαγωγείο καθώς  είναι  οργανωμένη  διαθεματικά
ενισχύει  την  αλληλεπίδραση  των μαθητών, ενθαρρύνει την
πρόσβαση  σε  ποικίλες  γνώσης.
Δίνεται στις  ομάδες η προφορική οδηγία:
Ανοίξτε το Revelation Natural Art.
Ζωγραφίστε πρώτα ένα κόκκινο τετράγωνο, μετά ένα γαλάζιο κύκλο, μετά ένα κίτρινο τρίγωνο, μετά ένα πράσινο ορθογώνιο και στο τέλος έναν καφέ ρόμβο.
Αφού τα ζωγραφίσετε εκτυπώστε τα.


Αξιολόγηση:

Οι ομάδες ακολούθησαν την φωνητική οδηγία που τους έδωσα και έφτιαξαν με σειρά τα σχήματα, στην δεύτερη ομάδα πήγε το ένα παιδί να κάνει πράσινο το τρίγωνο αλλά με την παρέμβαση του άλλου μέλους της ομάδας το διόρθωσε. Στην όλη δραστηριότητα υπήρχε συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Σε όλη την διαδικασία εγώ δεν παρέβηκα καθόλου και μόνο στην εκτύπωση τα βοηθούσα χρησιμοποιώντας τους όρους, όπου δυσκολεύονταν, πάνω-κάτω ,πρώτο-δεύτερο κλπ. Όταν εκτύπωσαν τα έργα τους και είδαν τα σχήματα στο χαρτί διαπίστωσαν ότι ενώ τα ζωγράφισαν με την σειρά και με το χρώμα που τους είπα ,ότι ήταν πολύ μικρά τα σχήματα τους και μου ζήτησαν να το ξανακάνουν από την αρχή.Επέκταση:

Να κατασκευάσουμε ένα πάζλ με γεωμετρικά σχήματα
Να κατασκευάσουν ένα σπίτι χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα γεωμετρικά σχήματα.
Να παίξουν το παιχνίδι κρύβω τα γεωμετρικά σχήματα.


Βιβλιογραφία:

1.Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ.  για το Νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 303 και 304/13-3-2003 τχ.β, τόμοι Α΄ και Β΄ καθώς και οδηγός Νηπιαγωγού σελ157-168,289-294 ).
2.Κορνηλάκη.Κ.2002:βήματαστην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης στην πρώιμη παιδική ηλικία, περιοδικό γέφυρες,τχ6,σελ΄58-65.
 
11η Δραστηριότητα


Θεματική ενότητα:

“Καραγκιόζης”.


Τίτλος:

“Γνωρίζω τον κόσμο του Καραγκιόζη ”.


Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:

Γλώσσα, Δημιουργία και έκφραση (θεατρική αγωγή).


Τάξεις στις οποίες απευθύνεται:

Η  συγκεκριμένη  δραστηριότητα  απευθύνεται  σε  παιδιά
Προσχολικής ηλικίας (Νήπια-Προνήπια).


Πρότερες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές:

Είχαμε αναφερθεί σε προηγούμενη δραστηριότητα για το θέατρο σκιών, πως είναι, πως παίζουν το θέατρο σκιών. Επίσης τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με την αναζήτηση στο Google αλλά και πώς να ανοίγουν βίντεο στο you tube.


Σκοπός και στόχοι:


Σκοπός:

Να γνωρίσουν φιγούρες του Καραγκιόζη.


Στόχοι:

1.Να κατανοήσουν ότι ο καραγκιόζης είναι ένα κομμάτι της
   πολιτισμικής μας κληρονομιάς.
2.Να έρθουν σε επαφή τα παιδιά με την θεατρική τέχνη και
   ειδικότερα με το θέατρο σκιών.
3.Να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν και να ψυχαγωγηθούν.
4.Να απολαμβάνουν την χαρά της δημιουργίας μέσα από το
   θέατρο σκιών.

Λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν:

Θα χρησιμοποιηθεί ο φυλλομετρητής Mozilla Firefox Google-
 YouTube.

Εκτιμώμενη διάρκεια:

1 διδακτική ώρα


Οργάνωση τάξης & απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή:

Η δραστηριότητα θα διεξαχθεί μέσα στην τάξη, στην οποία έχει γίνει η  κατάλληλη διαρρύθμιση του χώρου (γωνιά υπολογιστή) .Η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή αφορά σε  υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, έναν σαρωτή (scanner) καθώς κι έναν εκτυπωτή. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων.


Περιγραφή και αιτιολόγηση δραστηριότητας:

Η  συγκεκριμένη  δραστηριότητα  είναι  απόλυτη  συμβατή  με  το 
αναλυτικό πρόγραμμα  του  Νηπιαγωγείου  και  με  το  Δ.Ε.Π.Π.Σ
για το  Νηπιαγωγείο καθώς  είναι  οργανωμένη  διαθεματικά
ενισχύει  την  αλληλεπίδραση  των μαθητών, ενθαρρύνει την
πρόσβαση  σε  ποικίλες  γνώσης.
Ανοίγουν το you tube και βλέπουν ένα μικρό βίντεο διάρκειας πέντε λεπτών “ο γάμος του καραγκιόζη”. Στην συνέχεια ανοίγουν το Google και μέσω των εικόνων ψάχνουν να βρούν φιγούρες που είδαν στο βίντεο, όταν βρίσκουν κάποια φιγούρα την παρουσιάζουν, λένε τι φοράει, πως μοιάζει, ποιος είναι κ.λπ. και μετά την αποθηκεύουν στον φάκελο καραγκιόζη που δημιούργησαν στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή .


Αξιολόγηση:

Η δραστηριότητα ήταν πολύ ευχάριστη για τα παιδιά, διασκέδασαν αλλά και χόρευαν με την μουσική του καραγκιόζη που άκουσαν στο βίντεο. Ανάφεραν και μάλιστα και πια μουσικά όργανα ακούγονταν, πως ήταν η φωνή του καραγκιοζοπαίχτη. Βρήκαν αρκετές φιγούρες στο Google τις περιέγραφαν  και τις αποθήκευσαν στον φάκελο καραγκιόζη με μεγάλη ευκολία.Επέκταση:

Να εκτυπώσουν τις φιγούρες ,να τις ζωγραφίσουν και να τις κόψουν.
Να δημιουργήσουν μια ιστορία και να την παίξουν με τις φιγούρες του Καραγκιόζη.
Να κατασκευάσουμε το δικό μας θέατρο σκιών.


Βιβλιογραφία:

1.Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ.  για το Νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 303 και 304/13-3-2003 τχ.β, τόμοι Α΄ και Β΄ καθώς και οδηγός Νηπιαγωγού σελ 98-101,320-321 ).
2.Υου tube,Ο γάμος του καραγκιόζη του Ευγένιου Σπαθάρη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου