ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

Το μουσείο της Ακρόπολης- Μουσικά όργανα


8η ΔραστηριότηταΘεματική ενότητα:

“Το μουσείο της Ακρόπολης”.


Τίτλος:

“Η θεά Αθηνά”.


Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:

Μουσειακή αγωγή, Μαθηματικά.Τάξεις στις οποίες μπορεί να  απευθύνεται:

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα  απευθύνεται σε παιδιά    προσχολικής   
 ηλικίας (Νήπια-Προνήπια).


 Πρότερες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές:

 Γνωρίζουμε τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και τα εκπαιδευτικά
 λογισμικά. Η συχνή αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη έχει  οδηγήσει στην εξοικείωση των παιδιών  με την πολύ βασική χρήση του ποντικιού και την μετακίνηση εικόνων ή αντικειμένων με τη μέθοδο  ‘’dragn drop’’ (πατάω, σέρνω και αφήνω) .


 Σκοπός και στόχοι: Σκοπός:

  Να περιηγηθούν στους χώρους του Μουσείου που έχουν σχέση με την Θεά
  Αθηνά (Αρχαϊκή εποχή- αίθουσα Παρθενώνα).


 Στόχοι:

 1. Να γνωρίσουν τα αγάλματα και τις προτομές της Αθηνάς και μέσα από
      αυτά την ιστορία της.
 2. Να προσεγγίσουν τις ΤΠΕ ως εργαλεία και πηγές μάθησης.
 3. Να υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στον πολιτισμό του  παρελθόντος.


Λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν :

 Σε αυτήν την δραστηριότητα θα χρησιμοποιηθεί η ιστοσελίδα  http://www.acropolisathena.gr.


Εκτιμώμενη διάρκεια:   

Η δραστηριότητα θα έχει διάρκεια μιας διδακτικής ώρας.


Οργάνωση τάξης & απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή:

Η δραστηριότητα θα διεξαχθεί μέσα στην τάξη, στην οποία έχει γίνει η  κατάλληλη διαρρύθμιση του χώρου (γωνιά υπολογιστή) .Η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή αφορά σε έναν υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, έναν σαρωτή (scanner) καθώς κι έναν εκτυπωτή. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων.


Περιγραφή και αιτιολόγηση δραστηριότητας:

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι απόλυτα συμβατή  με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο, καθώς είναι οργανωμένη διαθεματικά, ενισχύει την αλληλεπίδραση των μαθητών και ενθαρρύνει την πρόσβαση σε ποικίλες πηγές της γνώσης. Ανοίγουμε την ιστοσελίδα http://www.acropolis-athena.gr και τα παιδιά στην αρχή βλέπουνε εξωτερικά πως είναι το μουσείο ανταλλάσουν απόψεις, συζητάνε .Στην συνέχεια πατάνε το εικονίδιο μια μέρα στο μουσείο της Ακρόπολης και ανοίγουν το  παιχνίδι με τίτλο <<Αθηνά, η θεά  Ακρόπολης>>www.  acropolis-athena.gr που είναι μία εικονική περιήγηση με στόχο τη γνωριμία του επισκέπτη με τις διαφορετικές υποστάσεις της θεάς, αλλά και με το Μουσείο Ακρόπολης. Τα παιδιά ακολουθούν το φως  που τους οδηγεί να βρουν τα 15 αγάλματα της θεάς Αθηνάς που είναι μέσα στις δύο αίθουσες του μουσείου (αρχαϊκή-Παρθενώνας). Κάθε φορά που  βρίσκουν κάποιο άγαλμα μπορούν να το δουν από κοντά, να το περιστρέψουν, να δουν πως ήταν παλιά.
        

               
 Αξιολόγηση:
 Εξελίχθηκε η δραστηριότητα σε μια διαρκή αναζήτηση των αγαλμάτων της   
 θεάς πράγμα που ένωσε όλα τα παιδιά στο να βοηθούν το ένα το άλλο μέχρι
 να ανακαλύψουν και τα δεκαπέντε. Μετρούσαν πόσα τους έλειπαν, πόσα
 έχουν βρει και  αυτή όλη η δραστηριότητα κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρων 
 των Παιδιών.


 Επέκταση:
 Να φτιάξουν το δικό τους e-book με τις εικόνες της θεάς Αθηνάς.
 Να φτιάξουν με πηλό αγάλματα της Αθηνάς.
 Να δημιουργήσουμε ένα πάζλ με την θεά Αθηνά.


 Βιβλιογραφία:

 1.Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ.  για το Νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 303 και 304/13-3-2003,
    τχ.β, τόμοι Α΄ και Β΄ καθώς και οδηγός Νηπιαγωγού σελ277-280,165-166 ).
 2.Μουσείο Ακρόπολης (Αίθουσα αρχαϊκή και Παρθενώνας- Αθηνά, η θεά  
    Ακρόπολης www.  Acropolis-athena.gr).


 
9η Δραστηριότητα


Θεματική ενότητα:

“Μουσικά όργανα”.


Τίτλος:

“ Γνωριμία με τα μουσικά όργανα μιας ορχήστρας”.


Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:

Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή (Μουσική).


Τάξεις στις οποίες απευθύνεται:

Η  συγκεκριμένη  δραστηριότητα  απευθύνεται  σε  παιδιά  προσχολικής
Ηλικίας (Νήπια-Προνήπια).Πρότερες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές:

Από προηγούμενες δραστηριότητες γνωρίζουν κάποια μουσικά όργανα καθώς και τις κατηγορίες μουσικών οργάνων. Επίσης έχουν εξοικειωθεί με το λογισμικό Kidepedia


Σκοπός και στόχοι:


Σκοπός:

Να γνωρίσουν τα μουσικά όργανα μιας ορχήστρας, να τα περιγράψουν, να ακούσουν τον ήχο τους και να τον αναπαραστήσουν.Στόχοι:

1.Να γνωρίσουν αλλά και να παράγουν ήχους με βάση τα μουσικά όργανα  
   μιας  ορχήστρας.
2.Να μάθουν να ακούν με προσοχή ένα μουσικό κομμάτι.
3.Να μοιραστούν μεταξύ τους τις εικόνες ή τις σκέψεις που τους
   προκάλεσε η μουσική.
4.Να διασκεδάσουν.


Λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν:

Στην σημερινή δραστηριότητα θα χρησιμοποιηθεί το Kidepedia ( τόμος τέχνες)


Εκτιμώμενη διάρκεια:

1 διδακτική ώρα


Οργάνωση τάξης & απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή:

Η δραστηριότητα θα διεξαχθεί μέσα στην τάξη, στην οποία έχει γίνει η  κατάλληλη διαρρύθμιση του χώρου (γωνιά υπολογιστή) .Η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή αφορά σε έναν υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, έναν σαρωτή (scanner) καθώς κι έναν εκτυπωτή. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων.


Περιγραφή και αιτιολόγηση δραστηριότητας:

Η  συγκεκριμένη  δραστηριότητα  είναι  απόλυτη  συμβατή  με  το
Αναλυτικό πρόγραμμα  του  Νηπιαγωγείου  και  με  το  Δ.Ε.Π.Π.Σ  για  το 
Νηπιαγωγείο καθώς  είναι  οργανωμένη  διαθεματικά, ενισχύει  την
αλληλεπίδραση  των μαθητών, ενθαρρύνει την  πρόσβαση  σε  ποικίλες 
γνώσης.
Τα παιδιά ανοίγουν το Kidepedia ( τόμος τέχνες) και πατάνε τις εικόνες με τα μουσικά όργανα και ακούν τον ήχο που κάνει το καθένα και προσπαθούν να το αναπαραγάγουν και να τον περιγράψουν (δυνατός, σιγανός κ.α, μοιάζει σαν να τρέχει άλογο). Ακούν  ένα κλασσικό κομμάτι και προσπαθούν να βρουν τα μουσικά όργανα που ακούγονται .Σε δεύτερη φάση η μια ομάδα είναι γυρισμένη με την πλάτη στον υπολογιστή και η άλλη ομάδα πατάει το κουμπί ενός μουσικού οργάνου ,ακούγεται ο ήχος του και προσπαθούν να βρουν ποιο είναι.Αξιολόγηση:

Η δραστηριότητα ενθουσίασε τα παιδιά, άκουγαν με προσοχή τον ήχο που έκαναν τα μουσικά όργανα και προσπαθούσαν να τον αναπαραστήσουν είτε φωνητικά είτε με το σώμα τους και έλεγαν με τι μοιάζει .Με ερωτήσεις  που έκανα του τύπου πως ήταν ο ήχος ,πως σας φάνηκε παρότρυνα τα παιδιά να μιλήσουν για τον ήχο, να ανταλλάξουν απόψεις μεταξύ τους και να αντιληφτούν την χροιά και την ένταση του. Το παιχνίδι που με την πλάτη γυρισμένη προσπαθούσαν να μαντέψουν το μουσικό όργανο ,ήταν να διαπιστώσω αν εμπέδωσαν την δραστηριότητα. Εκεί τα παιδιά αναγνώρισαν τα περισσότερα μουσικά όργανα αλλά δυσκολεύτηκαν να πουν τα ονόματα μερικών όπως το κλαρινέτο αλλά το περιέγραφαν πως είναι.


Επέκταση δραστηριότητας :

1.Να κάνουν την δική τους ορχήστρα.
2.Να κατασκευάσουμε ένα παραδοσιακό μουσικό όργανο (σείστρα).
3.Να αναζητήσουμε στο YouTube κλασικά μουσικά κομμάτια.


Βιβλιογραφία:

1.Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ.  για το Νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 303 και 304/13-3-2003,
   τχ.β, τόμοι Α΄ και Β΄ καθώς και οδηγός Νηπιαγωγού σελ97-99,326-329 ).
2 Kidepedia ( τόμος τέχνες).
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου