ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

ΣΕΝΑΡΙΟ "Ενέργεια και περιβάλλον"

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΘεματική ενότητα:¨ Ενέργεια και περιβάλλον¨


Επιμορφούμενοι :  Ηλίας Τουτσογλίδης, Ευανθία Σιώμου,
Δέσποινα Γούλα

Επιμορφωτής: Μπουτσιάδης Νικόλαος
                                   
Καστοριά  2011- 12
Το σενάριο


Θεματική ενότητα:

¨ Ενέργεια και περιβάλλον ¨


Τίτλος:

¨ Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ζωή μας ¨


Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:

Γλώσσα, Περιβάλλον, Μαθηματικά, Δημιουργία και έκφραση.


Τάξεις στις οποίες μπορεί να  απευθύνεται:

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα  απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής   
ηλικίας (Νήπια-Προνήπια).


Πρότερες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές:

·       Γνωρίζουν τις βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ
·       Να έχει γίνει επίδειξη-χρήση των λογισμικών  που θα χρησιμοποιηθούν.
·       Να έχει προηγηθεί συζήτηση  για το θέμα με τα νήπια εφαρμόζοντας την τεχνική του <<καταιγισμού ιδεών>> και καταγραφή τους από     την-ον νηπιαγωγό.
·        γνωρίζουν τους ορισμούς των λέξεων ενέργεια και πηγές ενέργειας.Σκοπός και στόχοι:Σκοπός:

Να γνωρίσουν την σημασία που έχει η σωστή χρήση ενέργειας για την προστασία του περιβάλλοντος.


Στόχοι:

       Να μάθουν:
       -ποιες είναι οι ανανεώσιµες πηγές Ενέργειας.
- ότι η αλόγιστη χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οδηγεί  σε ενεργειακή επιβάρυνση του περιβάλλοντος και τη δημιουργία μια σειράς σοβαρών προβλημάτων.
-τρόπους με τους οποίους μπορούν να εξοικονομήσουν ενέργεια.

Να μπορούν:
      -να βρίσκουν υλικό στο διαδίκτυο
-να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες  για τη λύση  ενός προβλήματος

Να διαμορφώσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές
-απέναντι στη συνετή χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας
- αναπτύσσοντας δεξιότητες συνεργατικής μάθησης
-μέσα από το ευχάριστο περιβάλλον των δραστηριοτήτων  και να μάθουν διασκεδάζοντας

 Λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν :

 1. O Φυλλομετρητής (Mozilla Firefox) 
 2. To RNA
 3. Η μηχανή αναζήτησης www.google.gr.
 4. Το εκπαιδευτικό cd-rom του WWF ¨ο πλανήτης είναι στο χέρι σου¨
 5.  Η ιστοσελίδα  http://www.cres.gr/kape/kidsol/MAIN.htm
 6. Το λογισμικό οπτικοποίησης   movie maker


Εκτιμώμενη διάρκεια:  

To σενάριο θα έχει διάρκεια έξι διδακτικών ωρών.Οργάνωση τάξης & απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή:

Η δραστηριότητα θα διεξαχθεί μέσα στην τάξη, στην οποία έχει γίνει η  κατάλληλη διαρρύθμιση του χώρου (γωνιά υπολογιστών). Η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή αφορά σε  υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο, έναν σαρωτή (scanner),  έναν εκτυπωτή και ένα διαδραστικό πίνακα. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των τριών ατόμων.


Περιγραφή και αιτιολόγηση Σεναρίου:

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι απόλυτα συμβατή  με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο, καθώς είναι οργανωμένη διαθεματικά, ενισχύει την αλληλεπίδραση των μαθητών και ενθαρρύνει την πρόσβαση σε ποικίλες πηγές της γνώσης. Η  μάθηση  λαμβάνει  χώρα  μέσα  από  δραστηριότητες  διερεύνησης, ανακάλυψης, έρευνας πειραματισμού    και επίλυσης  προβλημάτων. Το  σενάριο  στηρίζεται στο  πλαίσιο  της  παιδαγωγικής  της  αλληλεπίδρασης όπου  τα  παιδιά  ενθαρρύνονται  να εκφράζουν, να ανταλλάσσουν και να αντιπαραθέτουν τις ιδέες τους, να θέτουν   ερωτήσεις, να κάνουν  προβλέψεις, να αναζητούν απαντήσεις και να τις ελέγχουν καθώς  δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά  και σε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο  βασιζόμενο στον κοινωνικό  εποικοδομητισμό,  στη διερευνητική- ανακαλυπτική μάθηση και εμπειρική- βιωματική  προσέγγιση.1η   Δραστηριότητα:

Η δραστηριότητα  θα διεξαχθεί  στη  γωνιά του υπολογιστή .Τα παιδιά κάθονται στον υπολογιστή  με την ομάδα τους και τους έχουμε ανοίξει το πρόγραμμα από το cd-rom του WWF ¨ο πλανήτης είναι στο χέρι σου¨ , στο σημείο που δείχνει  κάποια παιχνίδια σχετικά με το περιβάλλον .Με οδηγίες της νηπιαγωγού που αφορούν το περιβάλλον  εργασίας  ,τα παιδιά καλούνται  να δουν με ποιον τρόπο  μπορούν να εξοικονομήσουν ενέργεια μέσα σε ένα σπίτι. Το περιβάλλον εργασίας δείχνει ένα σπίτι με ορατούς τους εσωτερικούς του χώρους ,έχοντας ενεργοποιημένες κάποιες ηλεκτρικές συσκευές .Τα παιδιά καλούνται να βρουν αυτές τις συσκευές και να τις απενεργοποιήσουν  με ένα κλικ του ποντικιού τους πάνω τους. Στο τέλος το πρόγραμμα αξιολογεί αν το παιδί κατάφερε να κάνει ότι θα ήταν πραγματικά δυνατό  για να εξοικονομήσει ενέργεια στο σπίτι και να μην επιβαρύνει το περιβάλλον. Τα παιδιά θα δουλέψουν ομαδικά θα συζητούν και θα ανταλλάσουν απόψεις σχετικά με το παιχνίδι που παίζουν. Κάθε φορά που θα τελειώνει κάθε ομάδα θα πατάει το κουμπί της αξιολόγησης που θα τους ενημερώνει για το αποτέλεσμα (πχ .¨υπάρχουν άλλες δύο συσκευές!¨ ή ¨μπράβο¨). Για να γίνει το παιχνίδι πιο ενδιαφέρον μπορούμε να   χρησιμοποιήσουμε  με μια κλεψύδρα  που θα χρονομετρά τις ομάδες. Μέσα στον επιθυμητό χρόνο τα παιδιά θα προσπαθούν να πετύχουν  το στόχο τους εξοικονομώντας  περισσότερη ενέργεια για το περιβάλλον. Στην  περίπτωση που δεν πετύχουν το στόχο τους  θα ξέρουν πόσες συσκευές τους απομένουν και έτσι θα μπορέσει να υπάρξει κατάταξη .


2η Δραστηριότητα

Η/ο νηπιαγωγός ανοίγει το πρόγραμμα περιήγησης του διαδικτύου   και  μέσω του www.google.gr. , ενδεχομένως τα ίδια τα νήπια μπορούν να κάνουν αυτή την διαδικασία, ανάλογα με το βαθμό εξοικείωσής τους. Οι ομάδες των νηπίων αναλαμβάνουν να βρουν εικόνες σχετικά με ¨Πηγές ενέργειας¨ με την εισαγωγή των σχετικών λέξεων στο πεδίο αναζήτησης της μηχανής (αντιγράφουν τις λέξεις από μια καρτέλα). Έπειτα η κάθε ομάδα επιλέγει μια εικόνα την αποθηκεύει ή και την εκτυπώνει  και στη συνέχεια την περιγράφουν, την ερμηνεύουν και εκφράζουν τις απόψεις τους.

3η Δραστηριότητα:

 Τα νήπια με τη βοήθειά της-ου νηπιαγωγού θα ανοίξουν το πρόγραμμα  περιήγησης του διαδικτύου και θα επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Συνδέσμου  Προστασίας Ανάπτυξης Υμηττού   (Παιδί και Περιβάλλον-Ενέργεια και Περιβάλλον) http://www.cres.gr/kape/kidsol/MAIN.htm  για να βρούμε χρήσιμες πληροφορίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας.


4η Δραστηριότητα:

Ανοίγουμε τον Mozilla Firefox και από το κουμπί εικόνες οι ομάδες αναλαμβάνουν να κάνουν τα εξής: Οι τρεις ομάδες αναλαμβάνουν να βρούν εικόνες με παραδοσιακές πηγές ενέργειας (πετρέλαιο, πυρηνική ενέργεια) και τις επιπτώσεις που έχουν στο περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων και οι υπόλοιπες τρεις ομάδες , ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τις εικόνες που συγκεντρώνουν τις αποθηκεύουν στην επιφάνεια εργασίας. Στην συνέχεια στην ολομέλεια παρουσιάζουν τα αποτελέσματα τους μέσω του διαδραστικού πίνακα  και γίνεται συζήτηση ανάμεσα στα παιδιά.5η Δραστηριότητα:

Συγκεντρώνουμε όλες τις εικόνες που έχουμε αποθηκεύσει και με την  χρήση του movie maker φτιάχνουμε μια ταινία όπου στο πρώτο μέρος παρουσιάζουμε πως είναι η ζωή μας με την χρήση των παραδοσιακών μορφών ενέργειας και στο δεύτερο μέρος με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στη συνέχεια θα γίνει παρουσίαση μέσα από τον διαδραστικό πίνακα.


6η Δραστηριοτητα:

Τα παιδιά  δουλεύουν σε ομάδες και με το λογισμικό  RNA  δημιουργούν τη δική τους αφίσα  που θα έχει περιεχόμενο οικολογικό .Στην αφίσα τα παιδιά θα βρουν τις κατάλληλες στάμπες  και θα συζητούν για τα κατάλληλα συνθήματα που θα διαλέξουν να βάλουν. Εάν  θα θέλουν θα  μπορούν να τα πληκτρολογήσουν μόνα τους συνθήματα (όπως μπορούν)  ή θα  τα πληκτρολογήσει η νηπιαγωγός .Στη συνέχεια θα εκτυπωθούν οι αφίσες και θα χρησιμοποιηθούν  σε μια  εκδήλωση που θα κάνουμε στο πάρκο της πόλης μας για να ευαισθητοποιήσουν και τα παιδιά , με το δικό τους τρόπο, συμπολίτες μας σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.Αξιολόγηση:

Από την πρώτη δραστηριότητα με τις ασκήσει και από τις συζητήσεις που θα γίνουν, θα διαπιστώσουμε τις πρότερες γνώσεις των παιδιών. Στις επόμενες δύο δραστηριότητες θα ανατροφοδοτηθούν οι γνώσεις των παιδιών αλλά και θα προστεθούν νέες. Στις επόμενες δραστηριότητες θα διαπιστώσουμε κατά πόσο τα παιδιά κατανόησαν την έννοια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την σημασία τους για την καλυτέρευση της ανθρώπινης ζωής αλλά και αν άλλαξε η στάση των παιδιών .


Επέκταση του σεναρίου:

Να αναρτήσουμε την ταινία και την αφίσα στο ίντερνετ και να τις αποστείλουμε σε διάφορους αρμόδιους φορείς.
Να κατασκευάσουν μακέτα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.


Βιβλιογραφία:

1.Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ.  για το Νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 303 και 304/13-3-   
   2003,τχ.β, τόμοι Α΄ και Β΄ καθώς και οδηγός Νηπιαγωγού ).
2.Η ιστοσελίδα  http://www.cres.gr/kape/kidsol/MAIN.htm
3.Σολομωνίδου,Χ.Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία, εποικοδο
   μητισμός και σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης, Μεταίχμιο,  Αθήνα 2006
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου