ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΣΥΝΟΜΙΛΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ


15η Δραστηριότητα


Θεματική ενότητα:

“Μεταφορικά μέσα”.


Τίτλος:

“ Βάζω σε ομάδες τα μεταφορικά μέσα”.


Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:

Μαθηματικά, Γλώσσα.


Τάξεις στις οποίες απευθύνεται:

Η  συγκεκριμένη  δραστηριότητα  απευθύνεται  σε  παιδιά
Προσχολικής ηλικίας (Νήπια-Προνήπια).


Πρότερες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές:

Έχουμε αναφερθεί στα μεταφορικά μέσα σε προηγούμενες δραστηριότητες και σήμερα η δραστηριότητα λειτουργεί ως εμπέδωση των προηγούμενων γνώσεων δηλαδή αν είναι σε θέση να τα περιγράφουν και να τα χωρίζουν σε κατηγορίες. Επίσης τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με το Revelation Natural Art.


Σκοπός και στόχοι:


Σκοπός:

Να περιγράψουν τα μεταφορικά μέσα που βλέπουν και να τα ομαδοποιήσουν.


Στόχοι:

1.Να μάθουν τα παιδιά  να ομαδοποιούν τα μεταφορικά μέσα κατά
   είδος (ξηράς ,θάλασσας και αέρος).
2.Να μπορούν να περιγράφουν αυτό που βλέπουν.
3.Να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους και να λαμβάνουν
   μέρος ισότιμα σε συλλογικές εργασίες.


Λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν:

Στην σημερινή δραστηριότητα θα χρησιμοποιηθεί το Revelation Natural Art.


Εκτιμώμενη διάρκεια:

Η δραστηριότητα θα διαρκέσει μία ώρα.


Οργάνωση τάξης & απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή:

Η δραστηριότητα θα διεξαχθεί μέσα στην τάξη, στην οποία έχει γίνει η  κατάλληλη διαρρύθμιση του χώρου (γωνιά υπολογιστή) .Η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή αφορά σε  υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, έναν σαρωτή (scanner) καθώς κι έναν εκτυπωτή. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων.


Περιγραφή και αιτιολόγηση δραστηριότητας:

Η  συγκεκριμένη  δραστηριότητα  είναι  απόλυτη  συμβατή  με  το 
αναλυτικό πρόγραμμα  του  Νηπιαγωγείου  και  με  το  Δ.Ε.Π.Π.Σ
για το  Νηπιαγωγείο καθώς  είναι  οργανωμένη  διαθεματικά
ενισχύει  την  αλληλεπίδραση  των μαθητών, ενθαρρύνει την
πρόσβαση  σε  ποικίλες  γνώσης.
Ανοίγουν το Revelation Natural Art και από τις στάμπες καλούνται να επιλέξουν οχτώ μεταφορικά μέσα, τα περιγράφουν ένα ένα και στην συνέχεια βάζουν σε κόκκινο κύκλο τα μεταφορικά μέσα ξηράς, σε γαλάζιο της θάλασσας και σε πράσινο του αέρα.  Κατόπιν αναφέρουν ποια είναι περισσότερα από –λιγότερα από.

Αξιολόγηση:

Τα παιδιά περιέγραψαν με χαρακτηριστική ευκολία τα μεταφορικά μέσα που έβλεπαν, περιέγραφαν τα διάφορα μέρη τους αν είναι μεταφορικά αέρος ,ξηράς ,θάλασσας. Επίσης ομαδοποίησαν τα μεταφορικά μέσα σύμφωνα με τις προφορικές οδηγίες που τους έδωσα, χωρίς να δυσκολευτούν και σε αυτό συνέβαλε σημαντικά και η συνεργασία που είχαν σαν ομάδες.

Επέκταση:

Να κατασκευάσουν με πηλό τα μεταφορικά μέσα που είδαν.
Να κάνουν αντιστοιχίσεις και ταξινομήσεις.


Βιβλιογραφία:

1.Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ.  για το Νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 303 και 304/13-3-2003 τχ.β, τόμοι Α΄ και Β΄ καθώς και οδηγός Νηπιαγωγού).
 
16η Δραστηριότητα


Θεματική ενότητα:

“Επικοινωνία”.


Τίτλος:

“Συνομιλώ με τους φίλους μου”.


Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:

Γλώσσα.


Τάξεις στις οποίες απευθύνεται:

Η  συγκεκριμένη  δραστηριότητα  απευθύνεται  σε  παιδιά
Προσχολικής ηλικίας (Νήπια-Προνήπια).


Πρότερες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές:

Είχαμε από παλιότερες δραστηριότητες επικοινωνία μέσω αλληλογραφίας με το νηπιαγωγείο στο ντουλτσο Καστοριάς και τα παιδιά αντάλλαξαν ζωγραφιές και φωτογραφίες μεταξύ τους. Είναι η πρώτη φορά που τα παιδιά θα επικοινωνήσουν μεταξύ τους ζωντανά μέσω του Skype.


Σκοπός και στόχοι:


Σκοπός:

Να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες  που τους προσφέρει o
υπολογιστής για να  επικοινωνήσουν με άλλα σχολεία.Στόχοι:

1.Να κατανοήσουν ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει επιφέρει
   αλλαγές στον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων.
2.Να εκφράζουν τις σκέψεις τους και να διατυπώνουν τις
   προσωπικές τους εμπειρίες.
3.Να ακούν με σεβασμό και προσοχή τους άλλους όταν μιλούν.
4.Να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στους ηλεκτρονικούς
   υπολογιστές.


Λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν:

Στην σημερινή δραστηριότητα θα χρησιμοποιηθεί το Skype.


Εκτιμώμενη διάρκεια:

Η διάρκεια της δραστηριότητας είναι μισή ώρα.


Οργάνωση τάξης & απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή:

Η δραστηριότητα θα διεξαχθεί μέσα στην τάξη, στην οποία έχει γίνει η  κατάλληλη διαρρύθμιση του χώρου (γωνιά υπολογιστή) .Η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή αφορά σε  υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, έναν σαρωτή (scanner) καθώς κι έναν εκτυπωτή. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων.


Περιγραφή και αιτιολόγηση δραστηριότητας:

Η  συγκεκριμένη  δραστηριότητα  είναι  απόλυτη  συμβατή  με  το 
αναλυτικό πρόγραμμα  του  Νηπιαγωγείου  και  με  το  Δ.Ε.Π.Π.Σ
για το  Νηπιαγωγείο καθώς  είναι  οργανωμένη  διαθεματικά
ενισχύει  την  αλληλεπίδραση  των μαθητών, ενθαρρύνει την
πρόσβαση  σε  ποικίλες  γνώσης.
Δείχνω ,στην γωνιά του υπολογιστή ,στα παιδιά μερικές από τις
βασικές λειτουργίες του Skype ,κατόπιν τα παιδιά πατούν το
εικονίδιο με την βιντεοκλίση και η κάθε ομάδα αρχίζει να συνομιλεί
με τα παιδιά του άλλου νηπιαγωγείου για όποιο θέμα αυτά θέλουν.Αξιολόγηση:

Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τα παιδιά η δραστηριότητα αυτή. Στην αρχή ήταν διστακτικά και λίγο ξαφνιασμένα που έβλεπαν τα παιδιά από το άλλο νηπιαγωγείο στην οθόνη του υπολογιστή, μετά όμως από το αρχικό μούδιασμα άρχισαν να συνομιλούν μεταξύ τους, να ανταλλάζουν απόψεις αλλά και να κάνουν φιλίες. Ήταν μια πολύ ευχάριστη δραστηριότητα, τα παιδιά ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ και μου ζήτησαν να επισκεφτούμε και άλλα σχολεία μέσω του Skype τόσο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες.


Επέκταση:

Να επισκεφτούμε από κοντά τα παιδιά του Νηπιαγωγείου στο Ντουλτσό.
Να ζωγραφίσουν την εμπειρία που έζησαν με το Skype.
Να επικοινωνήσουμε με ελληνόφωνα και μη  σχολεία του εξωτερικού.


Βιβλιογραφία:

1.Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ.  για το Νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 303 και 304/13-3-2003 τχ.β, τόμοι Α΄ και Β΄ καθώς και ο οδηγός Νηπιαγωγού .
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου