ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

ΣΕΝΑΡΙΟ "Ο ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΜΑΣ"Θέμα Σεναρίου: «Ο Υγροβιότοπός μας»
Θεματική Ενότητα: «Φυτά και Ζώα του τόπου μας», Κεφάλαιο 9 «Ζώα του γλυκού νερού», Μελέτη Περιβάλλοντος, Γ’ Δημοτικού

Τίτλος: «Ο υγροβιότοπος της λίμνης Καστοριάς»
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Γεωγραφία
Πρότερες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές
Οι μαθητές έχουν αναπτύξει από προηγούμενα μαθήματα τις βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ (άνοιγμα υπολογιστή, χρήση ποντικιού κλπ.) και είναι ικανοί να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο. Ακόμη, γνωρίζουν τη χρήση των λογισμικών Power Point και Kidspiration.    
Σκοπός: Να γνωρίσουν οι μαθητές την έννοια υγροβιότοπος, μέσα από τη μελέτη της πανίδας στη λίμνη της Καστοριάς.
Στόχοι
1. Να γνωρίσουν:
ü  Τη σημασία της έννοιας υγροβιότοπος.
ü  Τα οφέλη της ύπαρξης των υγροβιότοπων.
ü  Την ύπαρξη σπάνιων ειδών Πανίδας στην περιοχή.

2. Να μπορούν να:
ü  Δημιουργούν παρουσίαση με βάση πληροφορίες και εικόνες που έχουν βρει στο διαδίκτυο.
ü  Αισθάνονται αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση ως μέλη των ομάδων που συμμετέχουν.
ü  Επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να κάνουν αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση.
ü  Αναπτύσσουν δημιουργική και κριτική σκέψη.


3. Να διαμορφώσουν ή να τροποποιήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές:
ü  Να αφυπνιστούν για τη διάσωση ειδών προς εξαφάνιση που ζουν στον υγροβιότοπο.
ü  Να αναπτύξουν οικολογική συνείδηση.
ü  Να εκτιμήσουν την αξία της ομαδοσυνεργατικής διαδικασίας μάθησης.
ü  Να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν απόψεις με τα άλλα μέλη της ομάδας τους προκειμένου να καταλήξουν σε κοινά συμπεράσματα.

4.     Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ:

ü  Να εξασκηθούν στη χρήση του Η/Υ και των λογισμικών Power Point και Kidspiration.
ü  Να εξασκηθούν στην αναζήτηση και αξιολόγηση πληροφοριών και εικόνων μέσω μηχανών αναζήτησης.
ü  Να μάθουν να περιηγούνται μέσω του λογισμικού οπτικοποίησης και προσομοίωσης Google Earth.
ü  Να προσεγγίσουν τις ΤΠΕ ως εργαλεία και πηγές μάθησης.

Λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν
 • Μηχανή αναζήτησης Google
 • Google Earth
 • Power Point
 • Kidspiration

Αιτιολόγηση χρήσης των λογισμικών
-        Το Google Earth βοηθά στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να περιηγηθούν στον τόπο που τους ενδιαφέρει.
-        Το Power Point είναι ένα λογισμικό παρουσίασης που βοηθάει τον μαθητή να συνθέσει μια παρουσίαση όπως εκείνος επιθυμεί. Μέσα από την εργασία σε ομάδες αναπτύσσεται η συνεργασία και η κριτική σκέψη.
-        Το Kidspiration είναι λογισμικό ανοιχτού τύπου που βοηθάει στο να γίνει κατανοητό αν η ανακάλυψη και η απόκτηση της γνώσης έγινε σωστά και έχει επιτευχθεί.

Εκτιμώμενη διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες
Οργάνωση τάξης & απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή
Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο πληροφορικής (16 Η/Υ, βιντεοπροβολέας) και οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες των 3 ατόμων σε κάθε υπολογιστή.
Δίνεται στους μαθητές το Φύλλο Εργασίας 1, το οποίο περιλαμβάνει κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τις γνώσεις των μαθητών γύρω από το θέμα του σεναρίου.
Στη συνέχεια, γίνεται συζήτηση μεταξύ του δασκάλου και των μαθητών αναφορικά με τον ορισμό της έννοιας «υγροβιότοπος» και τις απαντήσεις που έδωσαν στο φύλλο εργασίας.
Περιγραφή και αιτιολόγηση δραστηριότητας
Το θέμα του σεναρίου αυτού είναι συμβατό με το Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. καθώς ανταποκρίνεται στους στόχους που έχουν τεθεί για τo Κεφάλαιο 9 «Ζώα του γλυκού νερού» από το βιβλίο «Μελέτη Περιβάλλοντος» της Γ’ Δημοτικού.
1η Διδακτική Ώρα
Μοιράζεται το Φύλλο Εργασίας 2 και οι μαθητές ανοίγουν τον υπολογιστή τους. Έπειτα, αρχίζουν την αναζήτηση πληροφοριών και εικόνων σχετικά με την πανίδα της λίμνης Καστοριάς, μέσω του Google και της ιστοσελίδας που τους δίνεται. Παράλληλα, θα κρατούν σημειώσεις και θα αποθηκεύουν τις φωτογραφίες που βρίσκουν.
2η Διδακτική Ώρα
Στη 2η διδακτική ώρα, οι μαθητές θα δημιουργήσουν μια παρουσίαση μέσω του Power Point ακολουθώντας τις οδηγίες του Φύλλου Εργασίας 3. Θα ορίσουν την έννοια του υγροβιότοπου και χρησιμοποιώντας τις εικόνες που βρήκαν θα αναφερθούν στα έμβια όντα της λίμνης της Καστοριάς,  που τους έκαναν εντύπωση.
Στο τέλος του μαθήματος, η κάθε ομάδα θα παρουσιάσει την εργασία που έφτιαξε στο Power Point με τη χρήση του βιντεοπροβολέα. Θα ακολουθήσει συζήτηση στην τάξη σχετικά με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν.
3η Διδακτική Ώρα
Την τελευταία ώρα πραγματοποίησης του σεναρίου, οι μαθητές θα εργαστούν ομαδικά στο λογισμικό Kidspiration.
Μέσω του λογισμικού αυτού θα δημιουργήσουν εννοιολογικό χάρτη για τους οργανισμούς που ζουν μέσα και έξω από τη λίμνη. Η αρχική προσέγγιση του χάρτη θα γίνει σε χαρτί Α4 με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού.

Φύλλο εργασίας 1
-        Γνωρίζετε τα πουλιά και τα ψάρια που βλέπετε στην εικόνα;

           


-        Ξέρετε που ζουν τέτοιου είδους πτηνά και ψάρια;


Φύλλο εργασίας 2
 1. Ανοίξτε τον υπολογιστή σας.

 1. Μέσω της μηχανής αναζήτησης Google βρείτε πληροφορίες για τη σημασία της έννοιας «υγροβιότοπος».

 1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  http://kpe-kastor.kas.sch.gr/index.htm. Επιλέξτε το σύνδεσμο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ> ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ- Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ και έπειτα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://kpe-kastor.kas.sch.gr/site%20lake/lake_index.htm για να βρείτε πληροφορίες και εικόνες για την ΠΑΝΙΔΑ της λίμνης. Μετά επιλέξτε το σύνδεσμο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ>  ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΟΠΑΡΕΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΑΣ βρείτε πληροφορίες και εικόνες για τα ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ. 

 1. Καταγράψτε τις πληροφορίες που βρήκατε σε ένα μπλοκ και αποθηκεύστε τις αντίστοιχες φωτογραφίες στον υπολογιστή σας στο φάκελο ‘Οι Εικόνες μου’

 1. Συνεργαστείτε με τους συμμαθητές σας και ανταλλάξτε απόψεις στην ομάδα σας.

Φύλλο εργασίας 3
1.     Ανοίξτε το λογισμικό παρουσίασης(Power Point) και δημιουργήστε μια μικρή παρουσίαση με τις πληροφορίες και τις εικόνες που έχετε συλλέξει. Αναφέρετε τον ορισμό του «υγροβιότοπου» και παρουσιάστε τα ζώα που σας έκαναν εντύπωση.

2.     Παρουσιάστε την εργασία σας στους συμμαθητές σας με τη χρήση του βιντεοπροβολέα.

Αξιολόγηση
Καθ’ όλη τη διάρκεια πραγματοποίησης του σεναρίου θα γίνεται αξιολόγηση επίτευξης των στόχων από τον δάσκαλο, ο οποίος θα επιβλέπει και θα κρίνει τις ενέργειες των ομάδων.
Οι μαθητές θα κάνουν αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση κατά τη διάρκεια της εκπόνησης και παρουσίασης της εργασίας τους στο λογισμικό παρουσίασης.
Ανατροφοδότηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της συζήτησης στην τάξη κατά τη 2η διδακτική ώρα με τη συζήτηση που θα γίνει στην τάξη.
Επέκταση δραστηριότητας
Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο μπορεί να επεκταθεί με τη διοργάνωση επίσκεψης της τάξης στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς(ΚΠΕ), όπου οι μαθητές θα μπορέσουν να ενημερωθούν περαιτέρω σχετικά με τον υγροβιότοπο και τους οργανισμούς που ζουν σε αυτόν. Ακόμη, με τη συμμετοχή σε κάποιο από τα Προγράμματα του ΚΠΕ, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη ζωή γύρω και μέσα στη λίμνη της Καστοριάς καθώς και να πραγματοποιήσουν σχετικές έρευνες.
Βιβλιογραφία
 1. Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. Μελέτης Περιβάλλοντος για το Δημοτικό
 2. Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄ Δημοτικού:
  • Βιβλίο Δασκάλου
  • Βιβλίο Μαθητή
  • Τετράδιο εργασιών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου