ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Νομοθεσία για τη λειτουργία Σχολικών μονάδων σχ.ετους 2014-2015

Νομοθεσία για τη λειτουργία Σ.Μ.

Για τη διευκόλυνση των συναδέλφων παραθέτουμε τη σχετική νομοθεσία που αναφέρετε στην εγκύκλιο με τις βασικές κατευθύνσεις και οδηγίες για τη λειτουργία σχολικών μονάδων Π.Ε. για το σχολικό έτος 2014 - 2015 Φ.3/528/137969/Γ1/02-09-2014
Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014 - 2015 Φ.12/390/92065/Γ1/13-6-2014 (AΔΑ:ΩΑΑ29-ΗΑΙ) 

Νόμοι που εμπίπτουν σε περισσότερες από μία περιπτώσεις
Π.Δ. 201/98 &  Π.Δ. 200/98 (ΦΕΚ 161/1998 τ. Α')
Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, (ΦΕΚ 1340/2002, τ.Β')
Φ.12/570/67123/Γ1/14-06-2011

Ωρολόγια Προγράμματα
Φ.12/773/77094/Γ1/28-07-2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ.Β')
Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-08-2005, (ΦΕΚ 1280/2005, τ.Β')
Φ.20/482/95210/Γ1/09-09-2003, (ΦΕΚ 1325/2003, τ.Β')
Φ.12/530/62626/Γ1/02-06-2011, (ΦΕΚ 1345/2011, τ.Β')
Φ.12/620/61531/Γ1/31-05-2010, (ΦΕΚ 804/2010, τ.Β')
Φ.12/520/61575/Γ1/30-05-2011, (ΦΕΚ 1327/2011, τ.Β')
Φ.12/805/100859/Γ1/7-9-2011, (ΦΕΚ 2270/2011, τ.Β')
Φ.12/20/2045/Γ1/10-01-2011, (ΦΕΚ 56/2011, τ.Β')
Φ.32/190/81670/Γ1/20-07-2007, (ΦΕΚ 1420/2007, τ.Β')

Αξιολόγηγη του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας (ΑΕΕ) - Διαδικασία αυτοαξιολόγησης
ΦΕΚ 614/2013 τ.Β΄ Υ.Α. 30972/Γ1/05-03-2014

Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας
Φ.52/63/12873/Γ1/06-02-2012, (ΦΕΚ 253/2012, τ.Β΄)
68008/Γ1/03-05-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΜΨΟ)
Φ.3/897/97652/Γ1/25-09-2006, (ΦΕΚ 1507/2006, τ.Β')

Διδασκαλία - Πρόγραμμα Σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων στα σχολεία με ΕΑΕΠ
Φ.12/879/88413/Γ1/20-07-2010 (ΦΕΚ 1139/2010, τ. Β')

Κατ' οίκον εργασίες
Φ.12/428/85241/Γ1/18-08-2003
Φ.12/342/35602/Γ1/09-05-2005

Αξιολόγηση μαθητών - επανάληψη τάξης στο δημοτικό σχολείο
Π.Δ. 8/1995 (ΦΕΚ 3Α)
Π.Δ. 121/1995 (ΦΕΚ 75Α)
Φ.7/228/Γ1/1561/15-11-1996
Φ.3/716/Γ1/825/27-07-1998
Φ.52/1588/152164/Γ1/25-11-2008
Φ.7/709/138775/Γ1/2-12-2011
Φ.7Α/837/153507/Γ1/06-12-2012

Επιλογή Σημαιοφόρων
Γ1/219/13-03-2001 (ΦΕΚ 277/2001, τ.Β')
Φ.10/84/Γ1/480/21-06-2001 (ΦΕΚ 863/2001, τ.Β')
Φ.10/480/121119/Γ1/29-09-2010
Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011
Φ.10/610/118443/Γ1/14-10-2011

Ισότιμη πρόσβαση στην Εκπαίδευση - σχολική αποτυχία -σχολική διαρροή
Φ.1ΤΥ/809/101455/Γ1/07-09-2011 (ΦΕΚ 2197, τ.Β΄)

Εγγραφή και φοίτηση Ρομά
Φ.4/155/Γ1/1237/11-09-96, (ΦΕΚ 893/1996, τ.Β')
11684/Γ1/10-09-2008
Φ.3/960/102679/Γ1/20-08-2010
180644/Γ1/26-11-2013

Παρατηρητήριο για την πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού

195530/Γ1/19-12-2013

Εμβολιασμός μαθητών
Φ.4/155/Γ1/1237/11-09-1966 (ΦΕΚ 893/1996, τ.Β΄)
116184/Γ1/10-09-2008
Φ.3/960/102679/Γ1/20-08-2010

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών
Φ.7/488/123316/Γ1/04-10-2010
Ν. 3016/17-05-2002 (ΦΕΚ 110/2002, τ.Α')
Ν. 3879/21-09-2010 (ΦΕΚ 163/2010, τ.Α')
2/46354/0026 (ΦΕΚ 2204/2012, τ.Β΄) Υ.Α.
Φ.7/549/97335/Γ1/28-8-2012 , Σχετική αίτηση & Απαραίτητα δικαιολογητικά

Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
Φ.7/495/123484/Γ1/04-10-2010

Μεταφορά σχολικής τσάντας μαθητών
Φ.7/531/129567/Γ1/15-10-2010

Δικαιολογητικά εγγραφής στην Α' τάξη του δημοτικού σχολείου
Ν.4229/2014 (ΦΕΚ 8/10-01-2014 τ.Α΄)
Ν.4238/2014 (ΦΕΚ 38/17-02-2014 τ.Α΄)
Φ.6/312/79651/Γ1/21-05-2014

Διόρθωση προσωπικών στοιχείων μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου
Φ.6/277/56425/Γ1/17-05-2011

Πιστοποιητικά γέννησης μαθητών
Φ.6/350/67503/Γ1/16-06-2011

Διδακτικές επισκέψεις- Εκδρομές (Eπισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων)
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α΄)
Φ.12/608/122230/Γ1/04-09-2013 & Εγκύκλιος Ιδρύματος Βουλής
129287/Γ2/10-11-2011

Ασφάλεια μαθητών
2368/Γ2/09-01-2007

Χρήση κινητών τηλεφώνων
132328/Γ2/07-12-2006
100553/Γ2/04-09-2012 Υ.Α.

Απώλεια τίτλων σπουδών
116153/Γ2/17-10-2007

Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων, κ.α.
144456/Γ2/20-12- 2005

Άδειες εισόδου στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία
49181/Γ2/18-05-2005

Επιτήρηση μαθητών
Φ.12/773/77094/Γ1/28-07-2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ.Β') (Επιτήρηση σε Ολοήμερο)
Φ.350/12/59201/Δ1/07-05-2008

Εφαρμογή ωραρίου σε περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικού
Ν.1566/85

Μεταφορά μαθητών
24001/14-06-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1449/2013, τ. Β')


 πηγη
http://dipe.flo.sch.gr/dipe/index.php/styles/nomothleitsm 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου