Παιχνίδι  γνωριμίας σε κύκλο.  Ο κύκλος  δίνει την αίσθηση της ισοτιμίας των μελών μιας ομάδας. Τα παιχνίδια γνωριμίας σε κύκλο μπορεί να είναι  πολύ απλά και στην πορεία να γίνονται όλο και πιο σύνθετα.
  • Σε πρώτη φάση τα παιδιά διαδοχικά λένε το όνομά τους (μπορεί να γίνει και με τη βοήθεια ενός υλικού που περνάει από χέρι σε χέρι για να ξέρει κάθε φορά ποιος έχει σειρά να μιλήσει π.χ. με μια μπάλα, ένα καπέλο ή ένα μαντήλι) 
  • Στη συνέχεια συστήνονται με τρόπους που προτείνει ο εκπαιδευτικός, π.χ. χαμογελαστά, θυμωμένα, ψιθυριστά, περήφανα  (καλό είναι όταν η ομάδα έχει «ζεσταθεί» να ζητάμε και από τα παιδιά να προτείνουν τρόπους.)
  • Μαζί με τα ονόματα μπορούμε να ζητάμε από τα παιδιά να λένε και ποιο είναι π.χ. το αγαπημένο τους φαγητό, παιχνίδι, χρώμα ή οτιδήποτε θα τους επιτρέψει να πουν δυο λόγια παραπάνω για τον εαυτό τους.
  • Για να γίνει πιο διασκεδαστικό το παιχνίδι ζητάμε από τα παιδιά να σκεφτούν μια κίνηση και με αυτή ταυτόχρονα να συστηθούν (παλαμάκια, χτύπημα χεριών στα γόνατα, υπόκλιση ή οτιδήποτε τα ίδια επιθυμούν, ο εκπαιδευτικός  απλά δίνει 1 -2 παραδείγματα). Τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας  χαιρετούν με την ίδια ακριβώς κίνηση
    (Προσοχή: φροντίστε να γίνει κατανοητό από τα παιδιά ότι η κίνηση θα είναι μία και απλή. Επιπλέον, να γίνεται σε όρθια στάση, εκτός και αν θέλετε να βρεθείτε ξαφνικά να κάνετε κάμψεις, «τροχό» ή να πέφτετε στο πάτωμα- μου έχει συμβεί).
  • Κάνοντας ακόμη πιο σύνθετο το παιχνίδι μπορούμε να προσθέσουμε και παντομίμα. Συστηνόμαστε σαν να μας έπιασε φαγούρα, σαν να μας γαργαλάει ο διπλανός μας, σαν να είμαστε πάνω σε άλογο που καλπάζει  κ.τ.λ.
Σε ένα παιχνίδι γνωριμίας σίγουρα δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε όλα τα στάδια που προτείνουμε, θα είναι μεγάλο σε διάρκεια και ενδεχομένως θα κουράσει.  Η επιλογή εξαρτάται από εσάς και από το κλίμα που θέλετε να δημιουργήσετε στην τάξη.