ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012

Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθορίων περιοχών.

απο http://aperantoblue.blogspot.gr/

Η πρώτη παραβίαση της προγραμματικής συμφωνίας της νέας κυβέρνησης;

Του Θωμά Μπαχαράκη
Αιρετού ΠΥΣΔΕ Ν. ΠΕΛΛΑΣ
Η υπηρεσιακή κυβέρνηση που πριν λίγες μέρες έδωσε τη θέση της στην κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ, με το πρόσχημα της θέσπισης ενιαίων κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών, ξεκίνησε προσπάθεια περιορισμού του αριθμού των περιοχών αυτών με σκοπό τη δραστική μείωση του αριθμού των δικαιούχων. Με εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ζητήθηκε από τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αιτιολογημένη πρόταση για πόλεις ή χωριά και μάλιστα με …σειρά προτεραιότητας, ως προς την αναγκαιότητα χορήγησης του επιδόματος, σύμφωνα με τρία νέα κριτήρια τα οποία επιβάλλονται χωρίς καν να αιτιολογηθούν. Ούτε κουβέντα για διάλογο με τους ενδιαφερόμενους. Με απροκάλυπτα αυθαίρετο τρόπο θεσπίζονται κριτήρια ασαφή, που κινούνται στη λογική του «διαίρει και βασίλευε». Κριτήρια που έχουν έναν κοινό παρονομαστή: τη μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων.

Στην προγραμματική συμφωνία της νέας κυβέρνησης δηλώνεται με σαφήνεια ότι δεν θα γίνει καμία επί πλέον περικοπή μισθών και συντάξεων. Ο τελικός δημοσιονομικός στόχος μπορεί να επιτευχθεί με την περιστολή της σπατάλης και τη στοχευμένη καταπολέμηση της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας. Η κυβέρνηση αν πραγματικά ενδιαφέρεται για τη θέσπιση ενιαίων κριτηρίων θα πρέπει να συμπεριλάβει και άλλες περιοχές στο χαρακτηρισμό. Και η παραμικρή μείωση του αριθμού των δικαιούχων του επιδόματος συνιστά παραβίαση της προγραμματικής συμφωνίας της κυβέρνησης και θέτει θέμα αξιοπιστίας.

http://www.alfavita.gr

Κυριακή 24 Ιουνίου 2012

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, διενεργούνται μια σειρά δράσεων εσωτερικής αξιολόγησης της Πράξης.


Η εσωτερική αξιολόγηση αποσκοπεί στη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης για το παρόν αλλά και για μελλοντικά έργα επιμόρφωσης.


Παρακαλούνται οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν σε πρόγραμμα επιμόρφωσης Β' επιπέδου κατά την τρίτη επιμορφωτική περίοδο της Πράξης το διάστημα Οκτώβριος 2011 – Μάιος 2012, να συμπληρώσουν το αντίστοιχο Ερωτηματολόγιο εσωτερικής αξιολόγησης που αφορά στη διαδικασία και το περιεχόμενο της επιμόρφωσης, στο επιμορφωτικό υλικό, στις δράσεις «εφαρμογής στην τάξη», στις διαθέσιμες υποστηρικτικές υποδομές κλπ.


Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου υπολογίζεται ότι δεν απαιτεί περισσότερα από 15 λεπτά, καθώς γίνεται με εξαιρετικά απλό τρόπο (με εργονομία πολλαπλής επιλογής ως επί το πλείστον) και έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε τα ερωτήματα να είναι απλά στη διατύπωση και ουσιαστικά για τους σκοπούς της εσωτερικής αξιολόγησης.


Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Πράξης (http://b-epipedo2.cti.gr/mis -> Επιλογή " Ερωτηματολόγιο Επιμόρφωσης Β' Επιπέδου - Γ' περίοδος") με χρήση των κωδικών πρόσβασης που ήδη έχουν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί στη διάθεσή τους.

--
Είμαστε στη διάθεσή σας,

Για την υπηρεσία Help Desk Β - Επιπέδου (http://b-epipedo2.cti.gr/)
"Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη"
ΕΣΠΑ (2007 - 2013)
MIS Επιμόρφωσης Β' Επιπέδου
ifigeneia.cti.gr

Σάββατο 23 Ιουνίου 2012

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝΜε βάση επιστημονικά δεδομένα, αναφέρατε παραμέτρους που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη η νηπιαγωγός για τη συγκρότηση ομάδων στο πλαίσιο των ελεύθερων και οργανωμένων δραστηριοτήτων


Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας βασίζεται στις θεωρητικές αρχές και διδακτικές πρακτικές του κινήματος, που είναι γνωστό ως cooperative learning movement. Επανέρχεται το 1980 στο διδακτικό προσκήνιο ως πρόταση με σαφή θεωρητική υποδομή και ερευνητική στήριξη. Στην Ελλάδα εφαρμόζεται στη διδακτική πράξη από τους Δελμούζο και Παπαμαύρο στο Μαράσλειο Διδασκαλείο και από τον Κουντουρά στο Διδασκαλείο θηλέων της Θεσσαλονίκης.


Υποστηρικτής της εργασίας σε ομάδες ήταν ο Dewey, ο οποίος εισήγαγε και τη μέθοδο project. Σύμφωνα με την Cohen, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ορίζεται ως η εργασία κατά την οποία οι μαθητές δουλεύουν μαζί σε μια μικρή ομάδα, όπου ο καθένας μπορεί να συμμετέχει σε μια συλλογική εργασία, η οποία θα έχει καθοριστεί με σαφήνεια.

Ακόμα, αναμένεται οι μαθητές να διεκπεραιώσουν την εργασία τους χωρίς την άμεση και κατευθυνόμενη επίβλεψη του δασκάλου.


Η δημιουργία των ομάδων στο νηπιαγωγείο μπορεί να γίνεται αυθόρμητα από τα παιδιά, στο πλαίσιο των ελεύθερων δραστηριοτήτων, και να μεθοδεύεται από τη νηπιαγωγό στα πλαίσια οργανωμένων δραστηριοτήτων. Και στις δύο μορφές λειτουργίας των ομάδων η νηπιαγωγός υποστηρίζει την έκφραση και τη δημιουργικότητα των παιδιών, ενώ παράλληλα παρατηρεί και καταγράφει τη δράση τους, προκειμένου να αξιοποιήσει τα στοιχεία στον προγραμματισμό και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού της έργου.


Η ανάπτυξη των ομάδων οδηγεί στον περιορισμό του εγωκεντρισμού, που χαρακτηρίζει τα παιδιά στην προσχολική ηλικία, ιδιαίτερα κατά το πρώτο διάστημα φοίτησης στο νηπιαγωγείο.

Ο αυθορμητισμός των παιδιών για δημιουργία ομάδων αξιοποιείται από τη νηπιαγωγό για την οργάνωση ομαδοσυνεργατικών μορφών διδασκαλίας και μάθησης. Οι παράγοντες που συντελούν στη δημιουργία των ομάδων είναι τα κοινά ενδιαφέροντα των παιδιών, η διακίνηση των μελών από τις γωνιές, ορισμένα εξωτερικά χαρακτηριστικά των παιδιών. Η νηπιαγωγός ενισχύει τη δραστηριοποίηση των παιδιών στην ομάδα, παρέχοντας νέα ερεθίσματα ή θέτοντας προβληματισμούς.

Επιπλέον, γίνεται και η ίδια, κατά περίπτωση, μέλος της ομάδας λειτουργώντας ισότιμα με τα άλλα μέλη. Τέλος, ενθαρρύνει και τα πιο διστακτικά παιδιά να ενταχθούν σε ομάδες και να συνεργαστούν με τα υπόλοιπα. Η ανάπτυξη των ομάδων γίνεται προοδευτικά, ξεκινώντας από τα δύο μέλη και μεγαλώνοντας τον αριθμό.


Στα πλαίσια των οργανωμένων δραστηριοτήτων η συγκρότηση των ομάδων έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η εργασία σε ομάδες μπορεί να εφαρμοστεί σε δραστηριότητες που αφορούν όλες τις γνωστικές περιοχές.

Οι ομάδες επεξεργάζονται το ίδιο θέμα ή διαφορετικό, ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος και την εφαρμογή θεματικών ενοτήτων ή σχεδίων εργασίας - projects. Η λειτουργία των ομάδων απαιτεί ανάληψη ρόλων από τα μέλη της και συντονιστή. Η ανάθεση των ρόλων αυτών γίνεται σε συνεργασία νηπιαγωγού και παιδιών.


Η εργασία στις ομάδες διέρχεται από τέσσερις φάσεις. Η πρώτη είναι η φάση της προετοιμασίας. Σε αυτή η νηπιαγωγός και τα παιδιά επεξεργάζονται το θέμα εργασίας, καθορίζουν τους στόχους και προσδιορίζουν τις δραστηριότητες. Η εκπαιδευτικός κάνει διευκρινίσεις, λύνει απορίες και δίνει οδηγίες. Στην επόμενη φάση της επεξεργασίας, η κάθε ομάδα συγκεντρώνεται, οργανώνεται, γίνεται κατανομή ρόλων και συνθέτουν την εργασία τους.

Στην τρίτη φάση παρουσιάζουν τις εργασίες τους στην τάξη και στην τέταρτη φάση αξιολογούν τα έργα τους και διατυπώνουν προτάσεις για τυχόν βελτιώσεις. Προκειμένου να είναι δημοκρατική η λειτουργία των ομάδων, η εκπαιδευτικός προτείνει στα παιδιά να αποφασίσουν όλοι μαζί με ποιο τρόπο θα λειτουργούν, διατυπώνουν κανόνες είτε γραπτά (γράφουν τα ίδια τα παιδιά ή υπαγορεύουν στη νηπιαγωγό, η οποία έχει το ρόλο του γραφέα) είτε εικονογραφημένα.

Οι κανόνες αυτοί μπορούν να υπάρχουν στην τάξη σε όλη τη σχολική χρονιά και να αναδιατυπώνονται.

Η εκπαιδευτικός απευθύνεται στα παιδιά με τρόπο που ενθαρρύνει ή προτρέπει την έκφραση διαφορετικών απόψεων και την ισότιμη συμμετοχή και τα παιδιά μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα που δηλώνει διάθεση συνεργασίας και αποδοχή των άλλων.

Το συνεργατικό κλίμα καλλιεργείται στην τάξη και επηρεάζεται από το είδος των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται, από τους κανόνες που διαμορφώνονται και από τις παρεμβάσεις της εκπαιδευτικού, η οποία προσπαθεί να εξασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή των παιδιών. Η νηπιαγωγός παρατηρώντας τη λειτουργία των ομάδων διαπιστώνει τις προσωπικές ανάγκες του κάθε παιδιού και το υποστηρίζει ανάλογα.

Οταν διαπιστώσει ότι έχει δυσκολίες μια ομάδα στη λειτουργία της επεμβαίνει με διακριτικό τρόπο για να διευκολύνει τις δράσεις. Τέλος, φροντίζει μέσα από εξατομικευμένες εργασίες να ασχοληθεί με τα παιδιά που χρειάζονται υποστήριξη.


Η θετική αλληλεξάρτηση των μελών της ομάδας συμβάλλει στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητά της. Τα παιδιά θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η ατομική τους επιτυχία εξαρτάται από τη συμβολή και των υπόλοιπων μελών της ομάδας. Βασικός στόχος είναι η καλλιέργεια της επικοινωνίας και η δημιουργία κλίματος αγάπης, σεβασμού, αποδοχής, εμπιστοσύνης και αλληλοβοήθειας. Τέλος, «η εξουσία» του εκπαιδευτικού αποκεντρώνεται και διανέμεται στα μέλη της ομάδας, με αποτέλεσμα αυτά να αναλαμβάνουν πιο υπεύθυνα τους ρόλους τους.


Η εργασία σε ομάδες εξασφαλίζει τη μέγιστη ανάπτυξη των παιδιών σε όλους τους τομείς. Η μάθηση μεγιστοποιείται μέσα από την αντιπαράθεση των απόψεων και ιδεών και αυξάνεται το ενδιαφέρον των παιδιών.

Οι μαθητές οδηγούνται στην επίλυση προβλημάτων. Μειώνονται τα κρούσματα αρνητικής συμπεριφοράς και αντικοινωνικών τάσεων και αυξάνονται οι πιθανότητες υιοθέτησης συμπεριφορών κοινωνικά αποδεκτών. Οσον αφορά τους αδύνατους μαθητές, μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με άλλα παιδιά και γνωρίζοντας ότι την εργασία θα την επιτελέσουν από κοινού, απαλλάσσονται από το άγχος της αποτυχίας και αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς, καθώς εξασφαλίζουν βοήθεια και υποστήριξη. Τέλος, τα νήπια γίνονται πιο υπεύθυνα και αναπτύσσουν την κριτική τους ικανότητα και τον λόγο τους.


Η νηπιαγωγός προκειμένου να συγκροτήσει τις ομάδες πρέπει να λαμβάνει υπόψη κάποιες παραμέτρους. Η γνώση επιστημονικών δεδομένων κρίνεται απαραίτητη. Αρχικά, πρέπει να γνωρίζει ότι μπορούν να λειτουργήσουν τα παιδιά σε ομάδες σε όλες τις μαθησιακές ηλικίες, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να γίνουν πιο αποδοτικές. Το φύλο των παιδιών δεν παίζει ρόλο στις μικρές ηλικίες, ενώ ο αριθμός που προτείνεται δεν ενδείκνυται να υπερβαίνει τα έξι μέλη.

Ενας καλός αριθμός είναι 3-4 μέλη, αλλά ο εκπαιδευτικός θα κρίνει και θα αποφασίσει, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία των παιδιών, τη φύση του μαθησιακού αντικειμένου, τους στόχους που επιδιώκονται και τις συνθήκες (μέγεθος τάξης, εποπτικά μέσα, υλικά), τον αριθμό των μελών.

Ως προς τη σύνθεση της ομάδας θα πρέπει να υπάρχει ανομοιογένεια ως προς την επίδοση και ως προς την ηλικία (νήπια, προνήπια), καθώς οι αδύνατοι μαθητές ωφελούνται από τους περισσότερο ικανούς. Οσον αφορά την ηλικία τα μεγαλύτερα παιδιά βοηθώντας τα μικρότερα ενισχύουν την υπευθυνότητά τους, την αυτοεκτίμησή τους, την αυτοπειθαρχία τους και εξελίσσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, ενώ τα μικρότερα παιδιά αναδύουν νέες κοινωνικές δεξιότητες και γνώσεις και ενεργοποιούν τη σκέψη τους.

Η νηπιαγωγός καλό είναι να λαμβάνει υπόψη τα ενδιαφέροντά τους, τις φιλίες τους και τον χρόνο γνωριμίας τους, ειδικά στις πρώτες προσπάθειες για τη λειτουργία σε ομάδες. Ο χώρος ενδείκνυται να είναι διαμορφωμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η οπτική και η ακουστική επαφή μεταξύ των μελών (προτείνονται στρογγυλά τραπέζια), να εξασφαλίζονται διάδρομοι μετακίνησης της εκπαιδευτικού και των μαθητών για τη χρήση των απαραίτητων υλικών.

Σημαντική είναι και η ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην αποτελεσματική ανάπτυξη αλληλεπίδρασης στις ομάδες. Η νηπιαγωγός αναπτύσσει στα νήπια την επικοινωνιακή δεξιότητα, τη δεξιότητα διαλόγου και συζήτησης, όπου μέσα από διορθωτικά σήματα και κατευθυντήριες ερωτήσεις βοηθά τα παιδιά στη διατήρηση του διαλόγου μέσα στο κοινό πλαίσιο- θέμα και στην κατάκτηση της κοινής γνώσης και τα καθιστά ώριμους ομιλητές. Επίσης, καλλιεργεί τη δεξιότητα συνεργασίας, αρχικά μέσα από το συνεργατικό παιχνίδι και τέλος, τις δεξιότητες διαχείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς των μελών της, με την υποστήριξή της.


Συμπερασματικά, η εργασία σε ομάδες είναι μια μέθοδος που ενδείκνυται ιδιαιτέρως για το πλαίσιο της προσχολικής εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί αξιοποιώντας τον αυθορμητισμό των παιδιών για δημιουργία συντροφιάς, προωθούν τη συγκρότηση ομάδων και τη μάθηση με τη συγκεκριμένη μέθοδο.

Γνωρίζουμε ότι η διαδικασία της αλληλεπίδρασης του παιδιού με το κοινωνικό και το φυσικό περιβάλλον οδηγεί σε σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα. Η καλλιέργεια σχέσεων αλληλεπίδρασης τόσο με ενήλικες όσο και με ομηλίκους των παιδιών είναι βασική παράμετρος του εκπαιδευτικού έργου και διαρκές μέλημα των εκπαιδευτικών.

Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012

Όλα όσα πρέπει να προσέχουμε για τα παγωτά


απο: OnAir24

Το παγωτό είναι παρασκεύασμα του γάλακτος, γνωστό από την αρχαιότητα και πολύ διαδεδομένο σε όλο τον κόσμο. Περιέχει λίπος, πρωτεΐνες, ζάχαρη. Κάποια είδη παγωτού περιέχουν σοκολάτα, καφέ ή φρούτα, που δημιουργούν ανάλογες γεύσεις. Όλα, όμως, τα παγωτά περιέχουν πρόσθετα, δηλαδή χρωστικές, αρωματικές ουσίες και σταθεροποιητές.
Το παγωτό είναι επιδόρπιο, όχι γεύμα. Ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά, δεν μπορεί να υποκαταστήσει ένα γεύμα, που αποτελείται από φυσικές τροφές, όπως φρέσκο γάλα, φρούτα ή λαχανικά.
Τα παγωτά διατηρούνται στην κατάψυξη. Η κατάψυξη είναι ένας πολύ καλός τρόπος συντήρησης τροφίμων, ο οποίος, όμως, προϋποθέτει την τήρηση αυστηρών κανόνων υγιεινής και λειτουργίας των μηχανημάτων διατήρησής τους.
Τα παγωτά διακρίνονται σε τυποποιημένα και χύμα:
Τυποποιημένα Παγωτά
Πωλούνται από supermarket, περίπτερα, ψιλικατζίδικα κλπ. Φυλάσσονται, σε ειδικούς καταψύκτες. Αυτοί δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο, δεν πρέπει να είναι υπερβολικά γεμάτοι και δεν πρέπει να περιέχουν άλλα προϊόντα, εκτός από παγωτά. Πρέπει να είναι σχολαστικά καθαροί και να έχουν θερμοκρασία, κάτω από -18οC.
Δεν πρέπει να αγοράζουμε τα τυποποιημένα παγωτά, όταν:
Δεν έχουν την απαιτούμενη σκληρότητα, ή παρατηρούμε κάποια προβλήματα στη λειτουργία του καταψύκτη.
Το χαρτί της συσκευασίας είναι υγρό ή κολλημένο πάνω στο παγωτό, ή σχισμένο ή η συσκευασία έχει σχήμα διαφορετικό από αυτό, που φαίνεται, στα διάφορα διαφημιστικά της παρασκευάστριας εταιρίας. Συνήθως, στους καταψύκτες επάνω, υπάρχει η σχετική αφίσα.
Αυτά, που είναι συσκευασμένα, σε κύπελλα, παρουσιάζουν υπερχείλιση, στο καπάκι.
Είναι μαλακά, υδαρή, η υφή τους μοιάζει με αυτή του γιαουρτιού ή του βουτύρου ή με κόκκους άμμου.
Εμφανίζουν ίζημα ή θρυμματίζονται, σε μικρά κομματάκια, ή περιέχουν μικροκρυστάλλους (μικρά παγάκια), ή έχουν σχήμα παραμορφωμένο. Αυτά τα χαρακτηριστικά δείχνουν ότι το παγωτό, κάποια στιγμή, αποψύχθηκε και καταψύχθηκε πάλι.
Έχουν γεύση πικρή, ξινή, ή αλμυρή.
Η οσμή τους δεν είναι ευχάριστη.
Άλλες πληροφορίες
Το χρώμα στα παγωτά είναι συνήθως αποτέλεσμα χρωστικών ουσιών. Προσοχή λοιπόν, στα έντονα χρώματα, γιατί οι χρωστικές ουσίες είναι χημικά.
Σύμφωνα με το νόμο, η αναγραφή των ημερομηνιών παραγωγής και κατανάλωσης είναι υποχρεωτική, μόνο για τις συσκευασίες οικογενειακού τύπου και όχι για τις ατομικές συσκευασίες. Βέβαια, κάποιες βιομηχανίες αναγράφουν αυτές τις ημερομηνίες, ακόμα και στις ατομικές συσκευασίες. Πάντα ελέγχουμε τη συσκευασία και σε περίπτωση, που αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, διαλέγουμε την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη.
Αν μεταφέρουμε τα παγωτά, που αγοράσαμε, στο σπίτι τα βάζουμε, αμέσως, στον καταψύκτη. Η μεταφορά, σε μεγάλες αποστάσεις, πρέπει να γίνεται, σε ισοθερμικές συσκευασίες.
Παγωτά χύμα
Πωλούνται από ζαχαροπλαστεία - εργαστήρια παρασκευής παγωτών. Αν αγοράζουμε παγωτό χύμα, πρέπει να γνωρίζουμε καλά το εργαστήριο που το παρασκευάζει. Οι κανόνες υγιεινής και καθαριότητας πρέπει να τηρούνται, αυστηρά. Το προσωπικό, τα σκεύη και τα μηχανήματα που έρχονται σε επαφή με παγωτό πρέπει να είναι σχολαστικά, καθαρά.
Το παγωτό χύμα φυλάσσεται σε ειδικές βιτρίνες. Αυτές πρέπει να είναι καθαρές, δηλαδή να μην υπάρχουν υπολείμματα παγωτού ή γάλακτος, στα τοιχώματά τους. Η θερμοκρασία τους πρέπει να είναι κάτω από τους -10οC. Η διαφορά των 8οC στη θερμοκρασία, ανάμεσα σε αυτή των καταψυκτών, για τα τυποποιημένα παγωτά και σε αυτή των ειδικών βιτρινών, οφείλεται στο γεγονός ότι το χύμα παγωτό, στους -18οC, είναι ιδιαίτερα σκληρό και δεν μπορεί να σερβιριστεί. Οι ειδικές βιτρίνες πρέπει να είναι τοποθετημένες σε απόσταση ενός μέτρου, από την είσοδο του καταστήματος, ώστε να αποφεύγονται σκόνη και καυσαέρια. Επίσης, δεν πρέπει να τις ‘χτυπάει' ο ήλιος.
Το ειδικό κουτάλι σερβιρίσματος του παγωτού χύμα πρέπει να βρίσκεται, μέσα σε διαφανές δοχείο, με νερό συνεχούς ροής. Αν το νερό δεν είναι συνεχούς ροής, τότε πρέπει να αλλάζεται, κάθε μία ώρα, για να αποφεύγεται η δημιουργία βακτηρίων, που μπορεί να προκαλέσει βλάβες, στην υγεία των Καταναλωτών. Αν δεν είμαστε σίγουροι ότι το νερό αλλάζεται κάθε ώρα, απαιτούμε να πλυθεί το ειδικό κουτάλι, παρουσία μας, για να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα γάλακτος.
Τα σκεύη, όπου φυλάσσεται το χύμα παγωτό, δεν πρέπει να έχουν υπολείμματα παγωτού ή γάλακτος, στα τοιχώματά τους, λίγο πάνω από την επιφάνεια του παγωτού. Αυτό δείχνει ότι το παγωτό έλιωσε και ξαναπάγωσε.
Προσοχή
Τα παγωτά που έχουν λιώσει και ξαναπαγώσει δεν πρέπει ποτέ να καταναλώνονται, γιατί είναι πιθανόν αλλοιωμένα.
Προσοχή στην παχυσαρκία, γιατί ένα κανονικό παγωτό δίνει περίπου 300 θερμίδες, στον οργανισμό μας.
Τα παγωτά ‘light’, που αναγράφουν ότι περιέχουν 0% λιπαρά και 0% ζάχαρη, δίνουν στον οργανισμό μας, μέχρι και 200 θερμίδες, γιατί περιέχουν γλυκαντικές ουσίες. Αν έχουν επικάλυψη, οι θερμίδες αυξάνονται, γιατί περιέχουν και λιπαρά.
Η δροσιά ενός παγωτού είναι μόνο στιγμιαία. Οι πολλές θερμίδες, που μας δίνει, όταν ‘καίγονται’ στον οργανισμό μας, αυξάνουν το αίσθημα της θερμότητας και μας δημιουργούν την αίσθηση ότι ζεσταινόμαστε και ότι διψάμε περισσότερο από ότι πριν την κατανάλωση του παγωτού.

Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
Ενέργειες για την καταστροφή υλικών
Η καταστροφή άχρηστων, παλιών υλικών που ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου ή σε Ν.Π.Δ.Δ. όπως είναι και οι Σχολικές Επιτροπές γίνεται με έγκριση της Δημοτικής Αρχής και με την ακόλουθη διαδικασία :
Ενέργεια 1η : Με έγγραφο η Σχολική Επιτροπή ζητά από τον Δήμο την έγκριση του υλικού που πρόκειται να καταστρέψει. Στο έγγραφο αυτό αναφέρονται αναλυτικά τα υλικά και ο αριθμός τους  (Υπόδειγμα 1ο)
Ενέργεια 2η :  Η Δημοτική Αρχή με έγγραφο του εγκρίνει την καταστροφή του υλικού εάν δεν έχουν καμία εμπορική αξία.
Ενέργεια 3η : Η Σχολική Επιτροπή συνεδριάζει και αποφασίζει για την καταστροφή του άχρηστου, μη εμπορεύσιμου υλικού που εγκρίθηκε με την απόφαση της Δημοτικής Αρχής και ορίζει τριμελή Επιτροπή για την καταστροφή του υλικού. (Υπόδειγμα 2ο)
Ενέργεια 4η : Η τριμελή Επιτροπή καταστρέφει τα άχρηστα υλικά, ως αναφέρονται στην εγκριτική απόφαση καταστροφής της Δημοτικής Αρχής και τις αποφάσεις της Σχολικής Επιτροπής και συντάσσει σχετικό Πρωτόκολλο καταστροφής .(Υπόδειγμα 3ο)
Ενέργεια 5η : Η Σχολική Επιτροπή ενημερώνει το αρμόδιο Γραφείο Εκπαίδευσης

ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ


Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012

0ι προϋπηρεσίες που προσμετρούνται και μοριοδοτούνται για την πρόσληψη στα σχολεία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης


Ρεπορταζ: alfavita.gr Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία (ν. 3848/2010) η προϋπηρεσία που προσμετράται στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων ορίζεται ως εξής:


α) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας,
β) στα Μουσικά Σχολεία,
γ) στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων,
δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής,
 ε) στα Ναυτικά Λύκεια,
στ) Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα,
ζ) στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία,
θ) στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων,
ι) σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει προσφερθεί μέχρι 31.8.2005,
ια) για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης,
ιβ) για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης,
ιγ) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
ιδ) στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν.2817/2000 (ΦΕΚ. 78/Α΄),
 ιε΄) στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.),
ιστ΄) στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης, μετά την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Παιδείας , Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ. 199 Α¨), για την υλοποίηση προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.).


          
           Προσμέτρηση των υπηρεσιών γίνεται, εφόσον η πρόσληψη έχει γίνει από:


i) το Υπουργείο Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ii) τους αρμόδιους φορείς κατά τις ισχύουσες διατάξεις για τα Ολοήμερα Σχολεία και για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης, iii) το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τα δημόσια ναυτικά λύκεια, πριν την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, iv) τη διοίκηση της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, v) τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ινστιτούτο Διαρκούς  Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.


Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υπολογίζεται μέχρι το ήμισυ του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου, vi)  φορείς των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία των σχολείων τελεί υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου, vii) το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για τα Τ.Ε.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ. και viii) το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης για την υλοποίηση προγραμμάτων για Α.Μ.Ε.Α. στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης.»


            Επιπλέον, οι Αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ1 Θεολόγων, ΠΕ2 Φιλολόγων, ΠΕ3 Μαθηματικών, ΠΕ4 Φυσικών (όλες οι ειδικότητες), ΠΕ5 Γαλλικών, ΠΕ6 Αγγλικών, ΠΕ7 Γερμανικών και ΠΕ11Φυσικής Αγωγής και απασχολούνταν στα TEE Μαθητείας Α΄ και Β΄ κύκλου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), τα οποία αντικατέστησαν τις Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. εντάσσονται, μετά από αίτησή τους, στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών. Οι ανωτέρω αποκτούν δικαίωμα διορισμού σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών. Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων υπολογίζεται από 17.2.1999 μέχρι το μισό του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου (11 ώρες εβδομαδιαίως). Οι ανωτέρω αποκτούν δικαίωμα διορισμού σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών από το σχολικό έτος 2010 – 2011, η δε προϋπηρεσία τους, όπως αναγνωρίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, υπολογίζεται ως πραγματική, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄)

Τρίτη 19 Ιουνίου 2012

ΚΕΦΑΛΑΡΙ
                                                              ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ

Διορισμοί Εκπαιδευτικών και Προσλήψεις Αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2012-2013

ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΠΕ
ΤΗΛ. 6974 750409
FAX: 210 3442287 Αθήνα, 13/06/2012
Διορισμοί Εκπαιδευτικών και Προσλήψεις Αναπληρωτών
για το σχολικό έτος 2012-2013
Απαντώντας σε ερωτήματα συναδέλφων σχετικά με τον τρόπο και τον αριθμό διορισμών των εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για τη σχολική χρονιά 2012 – 2013 σας ενημερώνω τα εξής:

Με βάση το Ν.3848/10 σε συνδυασμό και με την υπ’ αρ. 21406/Δ2/29-2-12 Υπουργική Απόφαση, οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών θα γίνουν με το σύστημα 60 – 40.

Οι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών έπαψαν να τροφοδοτούνται με προϋπηρεσίες μετά την 01/07/2010. Η προϋπηρεσία θα ληφθεί υπόψη για τη διαμόρφωση των τελικών πινάκων ΑΣΕΠ όποτε διενεργηθεί ο διαγωνισμός πρόσληψης εκπαιδευτικών.

Σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής διαγωνισμού πρόσληψης εκπαιδευτικών δεν υπάρχει κάτι το συγκεκριμένο, αφού και η μόνη δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ΑΣΕΠ για τους συναδέλφους Ειδικής Αγωγής τελικά δεν πραγματοποιήθηκε κι εξακολουθούν να βρίσκονται σε ομηρία οι συνάδελφοί μας για πάνω από 10 χρόνια. Αν πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ θα αποτελεί την μοναδική πηγή για μόνιμους διορισμούς αλλά και για προσλήψεις αναπληρωτών.

Ως προς τον αριθμό των διορισμών δασκάλων και νηπιαγωγών για το 2012-2013 αυτό που μπορεί να υποθέσει κάποιος είναι πως όλες οι ενέργειες της κυβέρνησης τα 3 τελευταία χρόνια αποσκοπούσαν στη μείωση του αριθμού μονίμων διορισμών. Ενδεικτικά αναφέρω: τις καταργήσεις – συγχωνεύσεις – υποβιβασμούς σχολείων, την αναστολή λειτουργίας της Μετεκπαίδευσης, τη μη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών, τον περιορισμό των ολοήμερων σχολείων, τον αποκλεισμό 60.000 προνηπίων από το δημόσιο νηπιαγωγείο κτλ.

Θυμίζω πως οι περσινοί διορισμοί προκάλεσαν σοκ στην εκπαιδευτική κοινότητα αφού δεν ήταν απλά οι λιγότεροι μετά το 1950 αλλά επιβεβαίωσαν τις προθέσεις της κυβέρνησης να θυσιάσει την Παιδεία στο βωμό της εξοικονόμησης πόρων για την υποτιθέμενη αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Αναλυτικά την τελευταία δεκαετία οι διορισμοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έχουν ως εξής:
 
 
Τις περιοχές διορισμού εκπαιδευτικών για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σας τις γνωστοποίησα με ανακοίνωσή μου στις 24/04/2012.

Η πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται από τους πίνακες Β΄ και Γ΄. Στον πίνακα Β΄ κατατάσσονται με αίτησή τους οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί με σειρά που εξαρτάται από την προϋπηρεσία τους που συγκέντρωσαν έως τις 30/06/2010 ως αναπληρωτές και τα μόρια που συγκέντρωσαν στους δύο τελευταίους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ. Στον πίνακα Γ΄ κατατάσσονται όλοι οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί με μηδενική προϋπηρεσία βάσει το χρόνο κτήσης του πτυχίου. Σήμερα στους πίνακες αναπληρωτών είναι εγγεγραμμένοι 5.609 ΠΕ70 και 8.475 ΠΕ60. Μέχρι τις αρχές Απριλίου 2012 είχαν προσληφθεί 3.915 ΠΕ70, 1.823 ΠΕ60, 1.225 ΠΕ71 και 356 ΠΕ61. Για πρώτη φορά φέτος, 522 αναπληρωτές δεν ανέλαβαν υπηρεσία και 145 παραιτήθηκαν μετά την ανάληψη υπηρεσίας, κυρίως λόγω των μειωμένων αποδοχών.

Η ελληνική κοινωνία έχει επενδύσει πολλά στη νέα γενιά δασκάλων και νηπιαγωγών και προσμένει ότι θα αποτελέσουν το βασικό μοχλό για την αναβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου.

Αυτό προϋποθέτει ότι η κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012, θα κατανοήσει πως σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, είναι ανάγκη να επενδύσουμε στη γνώση. Θα κατανοήσει πως η Παιδεία είναι ο ασφαλέστερος και βασικότερος μοχλός οποιασδήποτε μορφής ανάπτυξης, κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής.

Η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην κάλυψη όλων των αναγκών της εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικό προσωπικό με μόνιμους διορισμούς. Διορισμούς που θα πραγματοποιούνται με ένα δίκαιο, αντικειμενικό μεικτό σύστημα διορισμών όπως ίσχυε πριν την ψήφιση του Ν.3848/2010.

Τονίζω ιδιαίτερα την απαίτηση όλων για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ΑΣΕΠ για τους συναδέλφους μας της Ειδικής Αγωγής ώστε επιτέλους να πραγματοποιηθούν μόνιμοι διορισμοί για τους πτυχιούχους του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει η νέα κυβέρνηση να κατανοήσει πως με 600 ευρώ το μήνα ο εκπαιδευτικός, όταν μάλιστα είναι υποχρεωμένος να προσφέρει τις υπηρεσίες του μακριά από την οικογένειά του, μακριά από τον τόπο συμφερόντων του δεν μπορεί να ζήσει. Η Πολιτεία θα πρέπει να του εξασφαλίσει τη δυνατότητα να ζει και να εργάζεται, αν μη τι άλλο, με αξιοπρέπεια.

Κυριακή 17 Ιουνίου 2012

Η σωματική τιμωρία «τρώει» τα παιδιά


Μειώνει τη συναισθηματική νοημοσύνη και επηρεάζει αρνητικά τη συμπεριφορά τους
«Όχι» στα χαστουκάκια και σε άλλες μορφές σωματικής τιμωρίας φωνάζουν οι επιστήμονες καθώς επηρεάζουν μακροπρόθεσμα τα παιδιά, οδηγώντας σε ατίθασους έφηβους με χαμηλό αυτοέλεγχο και αδυναμία προσαρμογής και λειτουργίας υπό διαφορετικές συνθήκες
Ουάσινγκτον
Οι γονείς που ακολουθούν την τακτική της σωματικής τιμωρίας των παιδιών τους με χαστουκάκια, ουσιαστικά περιορίζουν τη συναισθηματική νοημοσύνη τους, αλλά και την ικανότητα εκτελεστικής λειτουργίας τους – το να μπορούν δηλαδή αυθόρμητα να μεταβάλλουν την συμπεριφορά τους ανάλογα με τις συνθήκες που συναντούν.
Τα τρομακτικά ευρήματα έρχονται από μια ομάδα αμερικανών και καναδών ειδικών οι οποίοι παρακολούθησαν συνολικά 63 μαθητές ηλικίας 5 και 6 ετών, από δύο ιδιωτικά σχολεία στη Δυτική Αφρική.
Το ξύλο βγήκε από το… σχολείο
Το ένα σχολείο ακολουθούσε την τακτική της σωματικής τιμωρίας των μαθητών για «παραπτώματα» που ξεκινούσαν από το να ξεχάσουν τα μολύβια και τα βιβλία τους και έφταναν μέχρι την πρόκληση φασαρίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Το δεύτερο σχολείο υποστήριζε την αρχή των λεκτικών προειδοποιήσεων, της τιμωρίας σε απομόνωση και των αποβολών.
Όλα τα παιδιά που έλαβαν μέρος στη μελέτη προέρχονταν από την ίδια περιοχή και είχαν παρόμοιο κοινωνικό υπόβαθρο. Οι ειδικοί τα υπέβαλαν σε μια σειρά από δοκιμασίες για να ελέγξουν την ικανότητα εκτελεστικής λειτουργίας τους.
Όπως δημοσιεύουν στο επιστημονικό έντυπο «SocialDevelopment», τα παιδιά που φοιτούσαν στο σχολείο που απέφευγε την σωματική τιμωρία συγκέντρωναν υψηλότερη βαθμολογία στα ειδικά τεστ, συγκριτικά με τα παιδιά που τις «έτρωγαν» στο σχολείο.
Προβλήματα λόγω σωματικής τιμωρίας
«Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι ένα περιβάλλον σωματικής τιμωρίας μπορεί μακροπρόθεσμα να έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην λεκτική νοημοσύνη των παιδιών αλλά και την ικανότητά τους να προσαρμόζονται σε διαφορετικές συνθήκες που συναντούν στη ζωή τους» αναφέρει η καθηγήτρια Βικτόρια Τάλουαρ, από το Πανεπιστήμιο ΜακΓκίλστο Μόντρεαλ και μία εκ των συγγραφέων της μελέτης.
«Τα αποτελέσματα αυτά υπογραμμίζουν ότι η σωματική τιμωρία δεν διδάσκει τα παιδιά πώς να συμπεριφέρονται ή πώς μπορούν να βελτιώσουν τη μάθηση και τις επιδόσεις τους. Παράλληλα, τα παιδιά που υποβάλλονται σε αυτήν ενδεχομένως να παρουσιάσουν πρόβλημα ως προς την εσωτερίκευση κανόνων, γεγονός που μπορεί μελλοντικά να οδηγήσει σε παιδιά με χαμηλότερο αυτοέλεγχο» προσθέτει.
«Στην παρούσα φάση προσπαθούμε να εξετάσουμε κατά πόσο η διαρκής έκθεση των παιδιών σε περιβάλλοντα σωματικής τιμωρίας θα μπορούσε να έχει και άλλες αρνητικές επιπτώσεις, όπως π.χ. την ενίσχυση αντικοινωνικών συμπεριφορών ή τη συνήθεια του να λένε ψέματα» σχολιάζει από την πλευρά του ο δεύτερος συγγραφέας της μελέτης και καθηγητής Κανγκ Λι από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο

απο βημα

Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012

Φτιάχνοντας θέατρο και κούκλες με κουτάλες!

Πώς να φτιάξετε ένα θέατρο για να παίζει το παιδί σας


 
Μία εξαιρετική ιδέα για να περάσετε δημιουργικά τον χρόνο με το παιδί σας είναι να φτιάξετε μαζί του ένα κουκλοθέατρο και να ζωντανέψετε, παρέα, τα αγαπημένα σας παραμύθια!
Δείτε, αυτό, το κουκλοθέατρο είναι φτιαγμένο από ένα κουτί και είναι μοναδικό, βγαλμένο  από τις χίλια και μία νύχτες!
Με ένα κουτί και μερικά χαρτόνια, μπορείτε να κάνετε θαύματα! Δείτε, μπορείτε να ζωντανέψετε το π[αραμύθι με τα τρία γουρουνάκια ή μία παραλλαγή του για να υπάρχει αίσιο τέλος!
Τους ήρωες του παραμυθιού σας, μπορείτε να τους φτιάξετε από χαρτί και να φτιάξετε μια σκηνή που τα έργα της, θα είναι τα καλύτερα και θα παίζονται παντού!
mamapeapod
Ένα κομμάτι ύφασμα, ίσως, αρκεί για να ζωντανέψει το όνειρο!
Κι εάν βρίσκεστε στην εξοχή, μαζέψτε κλαδιά, φύλλα και κορμούς δέντρων και δημιουργήστε την καλύτερη υπαίθρια θεατρική σκηνή του κόσμου!
Εξαιρετική είναι η ιδέα να κόψετε κομάτια από παλιά περιοδικά και να φτιάξετε, σε μια γωνιά, με την τεχνική του κολάζ, την δική σας θεατρική σκηνή!
Και, βέβαια, εάν έχετε ένα σεντόνι κι ένα φακό μπορείτε να παίξετε με το παιδί σας στο πιο μαγικό θέατρο σκιών του κόσμου!

                                 

                                        φτιαχνοντας κουκλες με κουτάλες
Μία εξαιρετική ιδέα για να περάσετε ένα ευχάριστο απόγευμα με το παιδί σας είναι να φτιάξετε κούκλες με κουτάλες και να ζωντανέψετε του κόσμου τα παραμύθια. 
krokotak
Το μόνο που χρειάζεστε είναι χρώματα για να ζωγραφίσετε το πρόσωπό τους και διάφορα υλικά από σχοινάκια, κορδέλες, κομμάτια από ύφασμα και ότι άλλο βρείτε. 
mydayisfriday
Ύστερα, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να διαλέξετε ένα αγαπημένο σας παραμύθι και να φτιάξετε τους ήρωές σας! 
Οδηγός σας η φαντασία και όλα μεταμορφώνονται μαγικά!
 Μπορείτε να φτιάξετε τα πάντα! Από βασιλοπούλες και δράκους μέχρι πανέξυπνους γάτους! 
Το να φτιάξεις κούκλες σε κουτάλες δεν είναι ένα συναρπαστικό παιχνίδι για τους μικρούς αλλά και για τους μεγάλους! 
Εμείς φτιάξαμε κάποτε με την κόρη μου ένα παραμύθι για μια οικογένεια από κουτάλες. 
Και, βέβαια, μπορείτε να διακοσμήσετε τις κούκλες σας στην κουζίνα. Αυτό θα είναι συναρπαστικό! 
Καλή διασκέδαση! 
απο  http://paizoumemazi.blogspot.gr/2012/02/blog-post_17.html
 

Πώς να βάψετε με το παιδί σας τις πέτρες που μαζέψατε στην παραλία!


Μια βόλτα στην παραλία με το παιδί σας είναι ότι πιο όμορφο! Μαζέψτε πέτρες και ζωγραφίστε πάνω τους.
Υπάρχουν πολλές ιδέες. Φτιάξτε ένα χωριό με πετρούλες. Απόλυτα συναρπαστικό παιχνίδι με το παιδί μας!
Μικρά και μεγάλα σπιτάκια, οχήματα και ότι άλλο βάλει η φαντασία σας! Θα αρέσει πολύ στο παιδί σας. Το μυστικό; Να βρείτε πέτρες με κατάλληλο σχήμα. Σχεδιάζετε το περίγραμμα και ζωγραφίζετε. Απολαυστικό! 
Μια πολύ ωραία ιδέα είναι, ακόμα, να ζωγραφίσετε με το παιδί σας ζωάκια. Θα του αρέσει πολύ. Δείτε τι μπορείτε να κάνετε. Μια οικογένεια από πάπιες. Ή ότι άλλο ζωάκι σας αρέσει.
marthastewart
Ένα ουράνιο τόξο, είναι πάντα υπέροχο! 
actsofbeauty
flickr
Και, βέβαια μπορείτε να φτιάξετε παζλ! 
kopilochka
flickr
Φτιάξτε τα δικά σας παραμύθια, με πρωταγωνιστές ζωάκια! 
Και, βέβαια, μπορείτε να φτιάξετε ανθρωπάκια!
Κι ένα έξυπνο παιχνίδι είναι να ζητήσετε από το παιδί σας να βρει ποιο σώμα ταιριάζει στο κεφάλι. 
Μπορείτε να κάνετε τις πετρούλες σας να μιλούν. Κι αυτά που το παιδί σας θα σας πει θα είναι απολαυστικά! Ή, απλά καρδούλες. Τι όμορφος τρόπος να εκφράσετε την αγάπη.
 Δοκιμάσετε να φτιάξετε με πέτρες, επιτραπέζια παιχνίδια.
kickcanandconkers
Κρατείστε, μερικές πέτρες, για να τις ζωγραφίσετε κι εσείς!
Μια μέρα στην παραλία μπορεί να είναι συναρπαστική! 
flickr
Στολίστε τις, παντού! Τις φτιάξατε με το παιδί σας!
                                                                   


απο http://paizoumemazi.blogspot.gr/2012/02/blog-post_17.html


Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012

Η ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΥ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
μην μου πεις την ηλικία σου, πιθανόν να πεις ψέματα -όμως ο Hershey Man την ξέρει!
  
Η ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΥ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Είναι ωραίο.

ΜΗΝ ΚΛΕΨΕΙΣ ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ!
Διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό.
Διάβασέ το γραμμή γραμμή.
Μην διαβάσεις το τέλος ώσπου να βγάλεις το επιθυμητό αποτέλεσμα!
Είναι διασκεδαστικό, δεν θα χάσεις τον χρόνο σου.
1. Πρώτα επέλεξε έναν αριθμό με βάση πόσες φορές την εβδομάδα θες να φας σοκολάτα (πάνω από 1 φορά αλλά λιγότερες από 10)

 
2. Πολλαπλασίασέ το x2 (να είναι ζυγός αριθμός)
3. Πρόσθεσε 5
4. Πολλαπλασίασέ το x50 -- Θα περιμένω ώσπου να φέρεις το κομπιουτεράκι
5. Αν έχουν ήδη περάσει τα γενέθλιά σου πρόσθεσε 1762 ..
Αν όχι, πρόσθεσε 1761..

 
6... Τώρα αφαίρεσαι την χρονολογία της γέννησής σου. (π.χ: 1983)

 
Θα πρέπει να έχεις μείνει μ' έναν τριψήφιο αριθμό 
Ο πρώτος αριθμός δείχνει πόσες φορές θες να φας σοκολάτα την εβδομάδα
Οι επόμενοι 2 αριθμοί είναι...

 
Η ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΥ!!!
ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΧΡΟΝΙΑ(2012) ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΛΠΟ, ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ ΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ.