ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων (Επικαιροποίηση Σεπτέμβριος 2015)


dimitrakopoulosΣτην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, συγκεντρώσαμε τα νομοθετήματα και τις διατάξεις εκείνες που ρυθμίζουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Ταυτόχρονα, αναρτούμε την απόφαση της ΔΟΕ (2013) για τα "Εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών της Π.Ε.", ώστε να γνωρίζουμε τις θέσεις του Κλάδου και να υπερασπιζόμαστε τις κατακτήσεις μας. Τέλος, επισημαίνουμε πως παραπλεύρως στην ιστοσελίδα μας και στην ενότητα "Κωδικοποιημένη εκπαιδευτική νομοθεσία" θα βρείτε ένα πολύτιμο οδηγό για τα "καθήκοντα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών". (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο φάκελος αυτός θα επικαιροποιείται σε τακτά διαστήματα, ενσωματώνοντας τις νεότερες διατάξεις).
Καλή σχολική χρονιά! (2015-2016)
Γιώργος Δημητρακόπουλος
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Πειραιά
ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ: Συνδικαλιστής σημαίνει προσφορά και ΟΧΙ επάγγελμα!

(κάνε κλικ πάνω σε κάθε σύνδεσμο και κατέβασε το σχετικό αρχείο)
Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. (αναλυτικά προγράμματα)
Ισχύουν οι Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ τ. Β' 303/2003) και (ΦΕΚ τ. Β' 304/2003)
http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. ισχύει η
Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247/3-9-2013 Υ.Α.
Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών 2015-2016 ισχύουν:
Για τις εγγραφές Νηπίων και Μαθητών η εγκύκλιος Φ.6/1064/76958/Δ1/14-5-2015
Για το ΑΔΥΜ οι εγκύκλιοι:
α) του Υπουργείου Υγείας Γ3δ/Δ.Φ.13.2./Γ.Π. οικ. 28108/17-4-2015
β) του ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015
Το νέο έντυπο ΑΔΥΜ
Το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας
Για την πιστοποίηση υγείας μαθητών ισχύουν οι:
Αρ. πρωτ. : Υ3γ/ΓΦ13.1/Γ.Π/οικ.28090/21-3-2013
Αρ. Πρωτ. : Υ3γ/ΓΦ13.1/Γ.Π/38848/17-6-2013
Αρ. Πρωτ.: οικ. 22238/28-6-2013
Αρ. Πρωτ. : οικ.23344/9-7-2013
Για τη λειτουργία του κυλικείου ισχύει
η εγκύκλιος Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27-8-2013
και η τροποποίησή της Υ1γ/ Γ.Π/οικ 96605/17-10-2013
Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου 2015-16 ισχύει η
Φ.12 /1039 /137119 / Δ1/3-9-2015
Προγραμματισμός Ολοήμερου Προγράμματος 2015-2016
Ισχύει η εγκύκλιος Φ. 50/660 / 86320 /Δ1/29-5-2015
Για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος 2015- 2016  (εκκρεμεί η έκδοση εγκυκλίου)
Για τις σχολικές δραστηριότητες 2015-2016 ισχύει η
(εκκρεμεί η έκδοση εγκυκλίου)
Αναλογία αριθμού μαθητών ανά τμήμα
ισχύουν οι:
Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006
Φ. 12 /622 /129803/Γ1/16-9-2013 (τροποποίηση)
Ι. Ωρολόγια Προγράμματα για τα Δημοτικά σχολεία
Για τα εξαθέσια και άνω συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει η
Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 ή ΦΕΚ 1139/2006 τ. Β΄
Για τα 1/θέσια, 2/θέσια, 4/θέσια και 5/θέσια σχολεία ισχύει η

Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005 ή ΦΕΚ 1280/2005 τ. Β΄
Για τα 3/θέσια σχολεία ισχύει η
Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 ή ΦΕΚ 1139/2006
Για το Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολείων που θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τη  Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011  ισχύει η Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003 ή ΦΕΚ 1325 τ. Β΄
Για τα 1.347 δημοτικά σχολεία ΕΑΕΠ συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει η:
Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 ή ΦΕΚ 804 τ. Β΄ 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο Β1 της

Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011 ή ΦΕΚ 1327 τ. Β΄
Για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ και Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ ισχύουν:
ο Ν. 3879/10 (άρθρο 26, παρ. 1α και 1β)
154158/Γ1/26-9-2014, εγκύκλιος
η εγκύκλιος (οδηγίες για την ίδρυση και λειτουργία ΖΕΠ)  164871 /Γ1/1-11-2013
η εγκύκλιος (παιδαγωγικές προϋποθέσεις για την ίδρυση ΖΕΠ) 127050 /Γ1/17-10-2012
Για τις 18 σχολικές μονάδες που εντάχθηκαν στις ΖΕΠ σύμφωνα με την Φ.1TY/809/101455/Γ1/7-9-2011  ισχύουν οι :
Φ.12/20/2045/Γ1/10-1-2010 (ΦΕΚ 56, τ.Β΄)
Φ.12/805/100859/Γ1/7-9-2011(ΦΕΚ 2270, τ.Β΄)                
Για την Ευέλικτη Ζώνη στα συμβατικά σχολεία ισχύει η
Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005
στα ΕΑΕΠ ισχύει η

Φ.12/520/61575/Γ1/30-05-2011
Για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού ισχύουν:
α) Ίδρυση Πρατηρητηρίου 159704/Γ7/17-12-2012
β) Επιμόρφωση Μελών Ομάδων Δράσεων Πρόληψης 4965/29-6-2015
γ) Συμπληρωματικές ενέργειες 6607/31-8-2015
Ωρολόγια Προγράμματα για τα Νηπιαγωγεία
Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει η Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007 ή ΦΕΚ 1420/2007 τ. Β΄
Για τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ισχύει η
(εκκρεμεί η έκδοση εγυκλίου)
ΙΙ. Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας
Ισχύουν οι:

Φ.52/ 63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦEΚ 253, τ. Β΄)
Φ52/632/81912/Δ1/22-5-2015
Φ 52/1034/133898/Δ1/27-8-2015 (κατάλογος βιβλίων Γερμανικής Γλώσσας)
Φ 52/1035/133897/Δ1/27-8-2015 (κατάλογος βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας)
Φ.52/1036/133905/Δ1/27-8-2015  (Διαδικασία προμήθειας)
Πίνακας (συμπληρώνεται από το Διευθυντή)
Αξιολόγηση Β' Ξένης Γλώσσας
Ισχύει η  Φ.52/1588/152164/Γ1/25-11-2008
ΙΙΙ. Διδασκαλία – Προγράμματα Σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων στα σχολεία με ΕΑΕΠ
Ισχύει η  Φ.12/879/88413/Γ1/20-7-2010 ή ΦΕΚ 1139/2010 τ. Β΄
ΙV. Κατ’ οίκον εργασίες
Ισχύουν οι:
Φ.12/428/85241/Γ1/18-8-2003
Φ.12/342/35602/Γ1/9-5-2005
V. Αξιολόγηση μαθητών – επανάληψη τάξης στο δημοτικό σχολείο
Π.Δ. 8/1995 ή ΦΕΚ 3Α
Π.Δ. 121/1995 ή ΦΕΚ 75Α
Φ.7/228/Γ1/1561/15-11-1996
Για την αξιολόγηση μαθητών στα νέα διδακτικά αντικείμενα ΕΑΕΠ ισχύουν οι: Φ.7/709 /138775 /Γ1/2 -12 -2011, εγκύκλιος
Φ.7Α/837/153507/Γ1/6-12-2012, εγκύκλιος
VI. Επιλογή σημαιοφόρων
Ισχύουν:

Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 13, παρ. 11)
Γ1/219/13-3-2001 ή ΦΕΚ 277Α  και  Φ.10/84/Γ1/480/21-6-2001 ή ΦΕΚ 863Β
Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011, εγκύκλιος
Φ.10/610/118443/Γ1/14-10-2011, εγκύκλιος
VII. Εκπρόθεσμες εγγραφές στο Δημοτικό σχολείο – επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο
Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 7, παρ. 2α, 2β, 13,14)
Π.Δ. 200/98 ή ΦΕΚ 161 (άρθρο 7, παρ. 7)
VIII. Εγγραφή και φοίτηση Ρομά
Ισχύουν οι:

Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-96 ή ΦΕΚ 893Β
11684/Γ1/10-9-2008
Φ.3/960/102679/Γ1/20-8-2010
180644/Γ1/26-11-2013 εγκύκλιος
ΙΧ. Εμβολιασμός μαθητών
Ισχύουν οι:
Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-96 Υ.Α.
16184/Γ1/10-9-2008, εγκύκλιος 
Φ.6/451/115136/Γ1/16-9-2010
Χ. Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών
α) με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα ισχύει ο
Ν. 3016/02 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3879/10
και η Υ.Α. 2/46354/0026 (ΦΕΚ 2204/2012, η. Β΄)
β) ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ισχύει η
2/71338/0026/22/7/2013 Υ.Α.
ΧΙ. Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
Ισχύει η  Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010
ΧΙΙ. Μεταφορά σχολικής τσάντας Ισχύει η  Φ. 7/531/129567/Γ1/15-10-2010
XIV. Καθορισμός τύπου βεβαίωσης παρακολούθησης νηπίου Ισχύει η  Φ.6/278/56068/Γ1/17-5-2011 ή ΦΕΚ 1266 τ. Β΄
XV. Διόρθωση προσωπικών στοιχείων μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου
Ισχύει η  Φ.6/277/56425/Γ1/17-5-2011
XVI. Πιστοποιητικά γέννησης μαθητών
Ισχύει η  Φ.6/350/67503/Γ1/16-6-2011
XVII. Διδακτικές επισκέψεις – Εκδρομές
Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει το
Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 13, παρ. 3)
129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α., (για μετακινήσεις)
2595/1-9-2015 (έγγραφο Γενικού Γραμματέα Βουλής)
Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει το

Π.Δ. 200/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 11, παρ. 3)
Για μετακινήσεις με διανυκτέρευση ισχύουν:
107632/Γ7/2-10-2003 ή ΦΕΚ 1477Β
126807/14-11-2003
4115/Γ7/16-1-2004
17485/Γ7/17-2-2004
36590/Γ2/30-3-2010 ή ΦΕΚ 428 τ. Β΄
XVIII. Ασφάλεια μαθητών
Ισχύει η   2368/Γ2/9-1-2007
XIX. Άσκηση παιδαγωγικού ελέγχου
Ισχύει το  Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 13, παρ. 8)
XX. Απουσίες μαθητών
Π.Δ. 201/98 (άρθρο 11, παρ. 2, εδαφ. α και β)
ΧΧΙ. Χρήση κινητών τηλεφώνων
Ισχύουν οι
132328/Γ2/7-12-2006
100553/Γ2/4-9-2012 Υ.Α.
ΧΧΙΙ. Απώλεια τίτλων σπουδών
Ισχύει η  116153/Γ2/17-10-2007
ΧΧΙΙΙ. Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων, κα.
Ισχύει η 144456/Γ2/20-12-2005
ΧΧΙV. Άδειες εισόδου στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία
Ισχύουν:
 49181/Γ2/18-5-2005
Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13, παρ. 4)
ΧΧV. Ημερολόγιο σχολικής ζωής
Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει το  Π.Δ. 201/98 (άρθρο 6)
Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει το   Π.Δ. 200/98 (άρθρο 6)
XXVI. Πρωινή προσευχή – Ανάρτηση σημαίας
Ισχύει το  Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13, παρ. 5, εδαφ. α και β και παρ. 10, εδαφ. δ)
XXVII. Επιτήρηση μαθητών - Εφημερία 

Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν:
Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13, παρ. 2)
353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρο 36, παρ. 18)
Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 ή ΦΕΚ 1139 τ. Β΄
Για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς ισχύει η
Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008
Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν
Π.Δ. 200/98 (άρθρο 11, παρ. 2)  και Φ.353.1/324/105657/Γ1/8-10-2002 (άρθρο 39)
XXVIII. Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων – Παιδαγωγικές συναντήσεις – Έλεγχος προόδου – Συνεργασία με γονείς
Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν:

Π.Δ. 201/98 (άρθρο 11, παρ. 1 και άρθρο 13, παρ. 1)
Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄(άρθρα 37, 38 και 39)  
Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν:
Π.Δ. 200/98 (άρθρο 9 και άρθρο 11, παρ. 1)
Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρα 37, 38 και 39)
XXIX. Εφαρμογή ωραρίου σε περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικού
Ν. 1566/85 (άρθρο 13, παρ. 8) και  Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρο 36, παρ. 25 και άρθρο 29, παρ. 8)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δείτε εδώ  την απόφαση της ΔΟΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα 
ΧΧΧ. Ενισχυτική διδασκαλία – Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας
Ισχύει το   Π.Δ. 462/91 ή ΦΕΚ 171 τ. Α΄(άρθρο 5)
(εκκρεμεί η εγκύκλιος για το 2015-2016)
Για τα δικαιώματα του μαθητή διαζευγμένων ή σε διάσταση γονιών και που ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλεια ισχύει η:
Φ.7/ 517/ 127893 /Γ1/13-10-2010
Για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών ισχύει η
133099/Γ2/19-9-2013
ΧΧΧΙ. Μεταφορά μαθητών
Ισχύουν:
24001/11-06-2013 Κ.Υ.Α.
η τροποποίησή της
Αριθμ. 32807/1-9-2014 Κ.Υ.Α.
29261/23-7-2014, εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.
Αριθμ. Πρωτ. 34232/11-9-2014, εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.
Για τις αθλητικές δραστηριότητες ισχύουν οι:
2005_1870 YA (Δαπάνες σχολικών Αγώνων)
2005_1497 YA με τις ακόλουθες χρονολογικά τροποποιήσεις της)   2006_1830   2009_545   2010_365   2011_582   2011_2794   2012_1896   2013_1858

Κατεβάστε:
εδώ τα Π.Δτα 200/98 (Οργάνωση και λειτουργία των Νηπιαγωγείων) και 201/98 (Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων) 
εδώ το "καθηκοντολόγιο" των εκπαιδευτικών (Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002)
και τις κατά χρονολογική σειρά τροποποιήσεις του:
2003-64 
2003-1809 
2005-470 
2005-1461 
2007-2487 
2010-1180
2012-2214 
2013-2341
2014_2648
2015
Όλη η εκπαιδευτική νομοθεσία που ρυθμίζει τη λειτουργία της σχολικής μονάδας 23 ώρες πρίν 0 dimitrakopoulos Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, συγκεντρώσαμε τα νομοθετήματα και τις διατάξεις εκείνες που ρυθμίζουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Ταυτόχρονα, αναρτούμε την απόφαση της ΔΟΕ (2013) για τα “Εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών της Π.Ε.”, ώστε να γνωρίζουμε τις θέσεις του Κλάδου και να υπερασπιζόμαστε τις κατακτήσεις μας. Τέλος, επισημαίνουμε πως παραπλεύρως στην ιστοσελίδα μας και στην ενότητα “Κωδικοποιημένη εκπαιδευτική νομοθεσία” θα βρείτε ένα πολύτιμο οδηγό για τα “καθήκοντα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών”. Καλή σχολική χρονιά! (2015-2016) Γιώργος Δημητρακόπουλος Αιρετός ΠΥΣΠΕ Πειραιά ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ: Συνδικαλιστής σημαίνει προσφορά και ΟΧΙ επάγγελμα! (κάνε κλικ πάνω σε κάθε σύνδεσμο και κατέβασε το σχετικό αρχείο) Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. (αναλυτικά προγράμματα) Ισχύουν οι Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ τ. Β’ 303/2003) και (ΦΕΚ τ. Β’ 304/2003) http://www.pi-schools.gr/programs/depps/ Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. ισχύει η Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247/3-9-2013 Υ.Α. Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών 2015-2016 ισχύουν: Για τις εγγραφές Νηπίων και Μαθητών η εγκύκλιος Φ.6/1064/76958/Δ1/14-5-2015 Για το ΑΔΥΜ οι εγκύκλιοι: α) του Υπουργείου Υγείας Γ3δ/Δ.Φ.13.2./Γ.Π. οικ. 28108/17-4-2015 β) του ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Το νέο έντυπο ΑΔΥΜ Το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Για την πιστοποίηση υγείας μαθητών ισχύουν οι: Αρ. πρωτ. : Υ3γ/ΓΦ13.1/Γ.Π/οικ.28090/21-3-2013 Αρ. Πρωτ. : Υ3γ/ΓΦ13.1/Γ.Π/38848/17-6-2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 22238/28-6-2013 Αρ. Πρωτ. : οικ.23344/9-7-2013 Για τη λειτουργία του κυλικείου ισχύει η εγκύκλιος Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27-8-2013 και η τροποποίησή της Υ1γ/ Γ.Π/οικ 96605/17-10-2013 Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου 2015-16 ισχύει η Φ.12 /1039 /137119 / Δ1/3-9-2015 Προγραμματισμός Ολοήμερου Προγράμματος 2015-2016 Ισχύει η εγκύκλιος Φ. 50/660 / 86320 /Δ1/29-5-2015 Για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος 2015- 2016 (εκκρεμεί η έκδοση εγκυκλίου) Για τις σχολικές δραστηριότητες 2015-2016 ισχύει η (εκκρεμεί η έκδοση εγκυκλίου) Αναλογία αριθμού μαθητών ανά τμήμα ισχύουν οι: Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006 Φ. 12 /622 /129803/Γ1/16-9-2013 (τροποποίηση) Ι. Ωρολόγια Προγράμματα για τα Δημοτικά σχολεία Για τα εξαθέσια και άνω συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει η Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 ή ΦΕΚ 1139/2006 τ. Β΄ Για τα 1/θέσια, 2/θέσια, 4/θέσια και 5/θέσια σχολεία ισχύει η Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005 ή ΦΕΚ 1280/2005 τ. Β΄ Για τα 3/θέσια σχολεία ισχύει η Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 ή ΦΕΚ 1139/2006 Για το Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολείων που θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τη Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011 ισχύει η Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003 ή ΦΕΚ 1325 τ. Β΄ Για τα 1.347 δημοτικά σχολεία ΕΑΕΠ συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει η: Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 ή ΦΕΚ 804 τ. Β΄ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο Β1 της Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011 ή ΦΕΚ 1327 τ. Β΄ Για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ και Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ ισχύουν: ο Ν. 3879/10 (άρθρο 26, παρ. 1α και 1β) 154158/Γ1/26-9-2014 , εγκύκλιος η εγκύκλιος (οδηγίες για την ίδρυση και λειτουργία ΖΕΠ) 164871 /Γ1/1-11-2013 η εγκύκλιος (παιδαγωγικές προϋποθέσεις για την ίδρυση ΖΕΠ) 127050 /Γ1/17-10-2012 Για τις 18 σχολικές μονάδες που εντάχθηκαν στις ΖΕΠ σύμφωνα με την Φ.1TY/809/101455/Γ1/7-9-2011 ισχύουν οι : Φ.12/20/2045/Γ1/10-1-2010 (ΦΕΚ 56, τ.Β΄) Φ.12/805/100859/Γ1/7-9-2011(ΦΕΚ 2270, τ.Β΄) Για την Ευέλικτη Ζώνη στα συμβατικά σχολεία ισχύει η Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005 στα ΕΑΕΠ ισχύει η Φ.12/520/61575/Γ1/30-05-2011 Για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού ισχύουν: α) Ίδρυση Πρατηρητηρίου 159704/Γ7/17-12-2012 β) Επιμόρφωση Μελών Ομάδων Δράσεων Πρόληψης 4965/29-6-2015 Ωρολόγια Προγράμματα για τα Νηπιαγωγεία Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει η Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007 ή ΦΕΚ 1420/2007 τ. Β΄ Για τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ισχύει η (εκκρεμεί η έκδοση εγυκλίου) ΙΙ. Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας Ισχύουν οι: Φ.52/ 63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦEΚ 253, τ. Β΄) Φ52/632/81912/Δ1/22-5-2015 Φ 52/1034/133898/Δ1/27-8-2015 (κατάλογος βιβλίων Γερμανικής Γλώσσας) Φ 52/1035/133897/Δ1/27-8-2015 (κατάλογος βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας) Φ.52/1036/133905/Δ1/27-8-2015 (Διαδικασία προμήθειας) Πίνακας (συμπληρώνεται από το Διευθυντή) Αξιολόγηση Β’ Ξένης Γλώσσας Ισχύει η Φ.52/1588/152164/Γ1/25-11-2008 ΙΙΙ. Διδασκαλία – Προγράμματα Σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων στα σχολεία με ΕΑΕΠ Ισχύει η Φ.12/879/88413/Γ1/20-7-2010 ή ΦΕΚ 1139/2010 τ. Β΄ ΙV. Κατ’ οίκον εργασίες Ισχύουν οι: Φ.12/428/85241/Γ1/18-8-2003 Φ.12/342/35602/Γ1/9-5-2005 V. Αξιολόγηση μαθητών – επανάληψη τάξης στο δημοτικό σχολείο Π.Δ. 8/1995 ή ΦΕΚ 3Α Π.Δ. 121/1995 ή ΦΕΚ 75Α Φ.7/228/Γ1/1561/15-11-1996 Για την αξιολόγηση μαθητών στα νέα διδακτικά αντικείμενα ΕΑΕΠ ισχύουν οι: Φ.7/709 /138775 /Γ1/2 -12 -2011 , εγκύκλιος Φ.7Α/837/153507/Γ1/6-12-2012 , εγκύκλιος VI. Επιλογή σημαιοφόρων Ισχύουν: Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 13, παρ. 11) Γ1/219/13-3-2001 ή ΦΕΚ 277Α και Φ.10/84/Γ1/480/21-6-2001 ή ΦΕΚ 863Β Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011 , εγκύκλιος Φ.10/610/118443/Γ1/14-10-2011 , εγκύκλιος VII. Εκπρόθεσμες εγγραφές στο Δημοτικό σχολείο – επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 7, παρ. 2α, 2β, 13,14) Π.Δ. 200/98 ή ΦΕΚ 161 (άρθρο 7, παρ. 7) VIII. Εγγραφή και φοίτηση Ρομά Ισχύουν οι: Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-96 ή ΦΕΚ 893Β 11684/Γ1/10-9-2008 Φ.3/960/102679/Γ1/20-8-2010 180644/Γ1/26-11-2013 εγκύκλιος ΙΧ. Εμβολιασμός μαθητών Ισχύουν οι: Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-96 Υ.Α. 16184/Γ1/10-9-2008 , εγκύκλιος Φ.6/451/115136/Γ1/16-9-2010 Χ. Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών α) με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα ισχύει ο Ν. 3016/02 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3879/10 και η Υ.Α. 2/46354/0026 (ΦΕΚ 2204/2012, η. Β΄) β) ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ισχύει η 2/71338/0026/22/7/2013 Υ.Α. ΧΙ. Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου Ισχύει η Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010 ΧΙΙ. Μεταφορά σχολικής τσάντας Ισχύει η Φ. 7/531/129567/Γ1/15-10-2010 XIV. Καθορισμός τύπου βεβαίωσης παρακολούθησης νηπίου Ισχύει η Φ.6/278/56068/Γ1/17-5-2011 ή ΦΕΚ 1266 τ. Β΄ XV. Διόρθωση προσωπικών στοιχείων μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου Ισχύει η Φ.6/277/56425/Γ1/17-5-2011 XVI. Πιστοποιητικά γέννησης μαθητών Ισχύει η Φ.6/350/67503/Γ1/16-6-2011 XVII. Διδακτικές επισκέψεις – Εκδρομές Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει το Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 13, παρ. 3) 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. , (για μετακινήσεις) Φ.12/608/122230/Γ1/04-09-2013 , (για επισκέψεις στη Βουλή) 2368/1-9-2014 (έγγραφο Γενικού Γραμματέα Βουλής) Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει το Π.Δ. 200/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 11, παρ. 3) Για μετακινήσεις με διανυκτέρευση ισχύουν: 107632/Γ7/2-10-2003 ή ΦΕΚ 1477Β 126807/14-11-2003 4115/Γ7/16-1-2004 17485/Γ7/17-2-2004 36590/Γ2/30-3-2010 ή ΦΕΚ 428 τ. Β΄ XVIII. Ασφάλεια μαθητών Ισχύει η 2368/Γ2/9-1-2007 XIX. Άσκηση παιδαγωγικού ελέγχου Ισχύει το Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 13, παρ. 8) XX. Απουσίες μαθητών Π.Δ. 201/98 (άρθρο 11, παρ. 2, εδαφ. α και β) ΧΧΙ. Χρήση κινητών τηλεφώνων Ισχύουν οι 132328/Γ2/7-12-2006 100553/Γ2/4-9-2012 Υ.Α. ΧΧΙΙ. Απώλεια τίτλων σπουδών Ισχύει η 116153/Γ2/17-10-2007 ΧΧΙΙΙ. Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων, κα. Ισχύει η 144456/Γ2/20-12-2005 ΧΧΙV. Άδειες εισόδου στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία Ισχύουν: 49181/Γ2/18-5-2005 Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13, παρ. 4) ΧΧV. Ημερολόγιο σχολικής ζωής Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει το Π.Δ. 201/98 (άρθρο 6) Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει το Π.Δ. 200/98 (άρθρο 6) XXVI. Πρωινή προσευχή – Ανάρτηση σημαίας Ισχύει το Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13, παρ. 5, εδαφ. α και β και παρ. 10, εδαφ. δ) XXVII. Επιτήρηση μαθητών – Εφημερία Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν: Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13, παρ. 2) 353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρο 36, παρ. 18) Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 ή ΦΕΚ 1139 τ. Β΄ Για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς ισχύει η Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008 Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν Π.Δ. 200/98 (άρθρο 11, παρ. 2) και Φ.353.1/324/105657/Γ1/8-10-2002 (άρθρο 39) XXVIII. Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων – Παιδαγωγικές συναντήσεις – Έλεγχος προόδου – Συνεργασία με γονείς Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν: Π.Δ. 201/98 (άρθρο 11, παρ. 1 και άρθρο 13, παρ. 1) Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄(άρθρα 37, 38 και 39) Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν: Π.Δ. 200/98 (άρθρο 9 και άρθρο 11, παρ. 1) Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρα 37, 38 και 39) XXIX. Εφαρμογή ωραρίου σε περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικού Ν. 1566/85 (άρθρο 13, παρ. 8) και Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρο 36, παρ. 25 και άρθρο 29, παρ. 8) ΠΡΟΣΟΧΗ: Δείτε εδώ την απόφαση της ΔΟΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα ΧΧΧ. Ενισχυτική διδασκαλία – Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ισχύει το Π.Δ. 462/91 ή ΦΕΚ 171 τ. Α΄(άρθρο 5) (εκκρεμεί η εγκύκλιος για το 2015-2016) Για τα δικαιώματα του μαθητή διαζευγμένων ή σε διάσταση γονιών και που ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλεια ισχύει η: Φ.7/ 517/ 127893 /Γ1/13-10-2010 Για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών ισχύει η 133099/Γ2/19-9-2013 ΧΧΧΙ. Μεταφορά μαθητών Ισχύουν: 24001/11-06-2013 Κ.Υ.Α. η τροποποίησή της Αριθμ. 32807/1-9-2014 Κ.Υ.Α. 29261/23-7-2014 , εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. Αριθμ. Πρωτ. 34232/11-9-2014 , εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. Για τις αθλητικές δραστηριότητες ισχύουν οι: 2005_1870 YA (Δαπάνες σχολικών Αγώνων) 2005_1497 YA με τις ακόλουθες χρονολογικά τροποποιήσεις της) 2006_1830 2009_545 2010_365 2011_582 2011_2794 2012_1896 2013_1858 Κατεβάστε: εδώ τα Π.Δτα 200/98 (Οργάνωση και λειτουργία των Νηπιαγωγείων) και 201/98 (Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων) εδώ το “καθηκοντολόγιο” των εκπαιδευτικών (Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002) και τις κατά χρονολογική σειρά τροποποιήσεις του: 2003-64 2003-1809 2005-470 2005-1461 2007-2487 2010-1180 2012-2214 2013-2341 2014_2648 2015 http://www.gdimitrakopoulos.gr/

Διαβάστε περισσότερα:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου