ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Υπεύθυνες δηλώσεις για την δημιουργία φωτογραφικού αρχείου των νηπίωνΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

                                                                                                               ΠΡΟΣ

Τ…………………………………………………                                            τον   Προϊστάμενο/η του

                                                                                                                                                                                                                                                                                         …... Νηπιαγωγείου ………

Ο/Η υπογραφόμενος  ……………………………………………………..κηδεμόνας του/ης

……………………………………………………….Νηπίου του …… Νηπιαγωγείου…….., δηλώνω υπεύθυνα πως επιτρέπω στους εκπαιδευτικούς του Νηπιαγωγείου να προχωρήσουν στην δημιουργία φωτογραφικού αρχείου, το οποίο θα ενταχθεί στην καταγραφή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, και θα παραδοθεί στον υπεύθυνο των σχολικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ....………………..

                  …………………..2014


Ο/Η  ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑπατησε για να κατεβάσεις το αρχείο εδώΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
                 

ΠΡΟΣ                 

Τ……………………………………………………………….                       Τον  Προϊστάμενο/η του
                                                                                                                                                                                                                                                                                        …... Νηπιαγωγείου ………
Ο/Η υπογραφόμενος  ……………………………………………………..κηδεμόνας του/ης
……………………………………………………….Νηπίου του ……. Νηπιαγωγείου ……………., δηλώνω υπεύθυνα πως επιτρέπω στους εκπαιδευτικούς του Νηπιαγωγείου να προχωρήσουν στην δημιουργία φωτογραφικού αρχείου, με τις δραστηριότητες της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, το οποίο θα διανεμηθεί ,σε ψηφιακή μορφή, στα παιδιά ως αναμνηστικό δώρο στο τέλος της σχολικής χρονιάς.                  …………………..2014
Ο/Η  ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ
  


πατησε για να κατεβάσεις το αρχείο εδω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου