ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2014

Παίζοντας με τα σχήματα(κύκλος-τρίγωνο-τετράγωνο)


Τα παιδιά διαλέγουν ένα σχήμα και λένε το όνομα του.....

 Όταν χτυπήσω το ντέφι σηκώνουν το χέρι τους αυτοί που έχουν τρίγωνα κλπ.

 Όταν χτυπήσω το ντέφι τα τρίγωνα ξαπλώνουν,οι κύκλοι κάθονται και τα τετράγωνα πάνω στα παγκάκια....


Όταν χτυπήσω το ντέφι τα τετράγωνα πάνε στην πόρτα,τα τρίγωνα στο μαγαζάκι και οι κύκλοι στην γωνιά του παραμυθιού....

Ποιός θα φτιάξει ένα τρίγωνο(τρία ραβδάκια ,με το που χτυπώ το ντέφι τα παιδιά φτιάχνουν ένα τρίγωνο)....
Και μπαίνουν μέσα.

Τέσσερα ραβδάκια...ποιός θα φτιάξει ένα τετράγωνο....Μετά μπαίνει μέσα σε αυτό.
Ζωγραφίζω σε κάθε κύκλο, το σχήμα που  μου λέει η ετικέτα και γράφω το όνομα του χρησιμοποιώντας τον πίνακα αναφοράς.

Σχεδιάζω,κόβω και κολλάω μέσα στους κύκλους το σχήμα που μου λέει η ετικέτα.
 Τα έργα μας......

6 Νηπιαγωγείο Καστοριάς

2 σχόλια: