ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2013

Τα 113 νέα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία και τα 29 ολοήμερα ΔημοτικάΑποφασίζουμε

Τη μετατροπή εκατόν δεκατριών (113)  Νηπιαγωγείων σε Ολοήμερα Νηπιαγωγεία με εκατόν είκοσι (120) Ολοήμερα Τμήματα, από το σχολικό έτος 2013-2014, χωρίς αύξηση του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων νηπιαγωγών της χώρας, ως ακολούθως:
Αποφασίζουμε
Ορίζονται ως Ολοήμερα από το σχολικό έτος 2013-2014, χωρίς αύξηση του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων δασκάλων της χώρας, τα παρακάτω είκοσι εννέα  (29) Δημοτικά Σχολεία με  τριάντα εννέα (39) Ολοήμερα Τμήματα, ως ακολούθως:
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου