ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

Εκπαιδευτικό Υλικό για μαθητές με αναπηρίες ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες


  
 Βιβλία:  Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας Π.Ι/ΟΕΔΒ
Εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στο πλαίσιο πράξεων του ΕΠΕΑΕΚ Tο ακόλουθο εκπαιδευτικό υλικό παρήχθη στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης και εξειδίκευσης των πράξεων του ΕΠΕΑΕΚ:
α) Έγκαιρη και συστηματική ανίχνευση, αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών με μαθησιακά προβλήματα,
προβλήματα λόγου και ομιλίας και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
β) Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία.
Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει τα εξής:
 
 
      

     
Εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ με ανάδοχο φορέα το Ίδρυμα για το παιδί "Η Παμμακάριστος", το οποίο εστιάζει ιδιαίτερα στον αυτισμό.

- Επιστημονικά κείμενα με θέμα τον αυτισμό: Δοκίμια Επιμόρφωσης       (1,07 ΜΒ),
                                                                        Δοκίμια Εξειδίκευσης       (2,53 ΜΒ).

- Οδηγός πρακτικής άσκησης    (2,09 ΜΒ): Εμπεριέχει υποδειγματικές δραστηριότητες σε διάφορες γνωστικές περιοχές.

- Παρέχονται 7 οδηγοί εξειδίκευσης με διαβαθμισμένες δραστηριότητες:

Ανάπτυξη δεξιοτήτων    (26,8 ΜΒ)

Αυτόνομη διαβίωση     (14,3 ΜΒ)

Επικοινωνία και Γλώσσα     (5,79 ΜΒ)

Η/Υ      (28,34 ΜΒ)

Μαθηματικά      (6,14 ΜΒ)

Ψυχοκινητική
  (10,25 ΜΒ)
 

Εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος ΣΤΕΡΞΙΣ με ανάδοχο φορέα την "Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής", που αφορά στη βελτίωση της διαδικασίας ένταξης ατόμων ειδικών κατηγοριών στο εκπαιδευτικό σύστημα.

- Δείτε: Δοκίμια Επιμόρφωσης      ( 2,09 ΜΒ)
            
             Δοκίμια Εξειδίκευσης   (12,16 ΜΒ)
            
             
Λοιπά Δοκίμια   (3,16 ΜΒ)
           
            
Οδηγοί πρακτικών ασκήσεων  (3,16 ΜΒ)

- Δείτε λύσεις και εφαρμογές των πρακτικών ασκήσεων:

             Εργαστήρι  (5,83 ΜΒ) ,   ΕΣΕΕΠΑ     (7,36 ΜΒ),   Παμμακάριστος    (12,56 ΜΒ)
 

      
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες που αφορούν στην αναβάθμιση προγραμμάτων των ειδικών σχολείων ΣΜΕΑ Ν. Ηρακλείου σε συνεργασία με το εργαστήρι ειδικής αγωγής "Μαργαρίτα"

(Δείτε: Πρόγραμμα Μαργαρίτα,   Λίγα λόγια για το έργο,   Φωτογραφίες του έργου με μεθόδους εκπαίδευσης στην αυτόνομη διαβίωση και στις προεπαγγελματικές δεξιότητες.

 Ενδιαφέρουσες δραστηριότητες στο εγχειρίδιο ειδικής αγωγής   του εργαστηρίου "Μαργαρίτα".
 

Βιβλίο: "Οι μαθησιακές δυσκολίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση".   (1,07 ΜΒ) Πρόγραμμα: Επιμόρφωση και εξειδίκευση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις δυσκολίες μάθησης   (6,51 ΜΒ)
Υλικό από το πρόγραμμα "Επιμόρφωση και εξειδίκευση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις δυσκολίες μάθησης" του Π.Τ.Ε.Α. του Παν/μίου Θεσσαλονίκης
 

Βιβλίο: "Ειδική Παιδαγωγική"      (1,40 ΜΒ)

Βιβλίο: "Ζητούμενα - Ζητήματα"   (962 ΚΒ)

Εισηγήσεις Επιμορφωτών  (3,22 ΜΒ)

Εργασίες επιμορφούμενων 1  (14,99 ΜΒ), Εργασίες επιμορφούμενων 2  (18,20 ΜΒ),
Εργασίες επιμορφούμενων 3  (17,76 ΜΒ)

Υλικό από το πρόγραμμα "Επιμόρφωση και εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών της γενικής εκπαίδευσης (με έμφαση στους εκπαιδευτικούς προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης)" του Π.Τ.Ε.Α. του ΕΚΠΑ.
 

 
Κινητικές αναπηρίες σε παιδιά  (9,96 ΜΒ)

Ανάλυση περιπτώσεων κινητικών αναπηριών σε παιδιά    (5,28 ΜΒ)

Υποστηρικτική Τεχνολογία Δοκίμιο    (1,86 ΜΒ)
Διαταραχές αδρής κινητικότητας σε παιδιά με κινητ. αναπηρία Δοκίμιο   (850ΚΒ)  Παρουσ. (1,88 ΜΒ)
Η Οικογένεια και το περιβάλλον Δοκίμιο (935ΚΒ)   Παρουσίαση    (496 ΚΒ)
Κινητικές Αναπηρίες σε Παιδιά  Δοκίμιο     (1,78ΜΒ)  Παρουσίαση    (2,11 ΜΒ)
Λόγος και Επικοινωνία  Δοκίμιο    (1,13ΜΒ)  Παρουσίαση    (1,13 ΜΒ)
Νέες Τεχνολογίες & Κινητική Αναπηρία  Δοκίμιο    (1,33ΜΒ)   Παρουσίαση   ( 1,46 ΜΒ)
Αισθητικοαντιληπτικές διαταραχές  Δοκίμιο    (909ΚΒ)
Σχολική Διαδικασία  Δοκίμιο  (573ΚΒ)   Παρουσίαση   (325ΚΒ)

 Δείτε την αφίσα του προγράμματος "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"
Υλικό από το πρόγραμμα "Πρόσβαση: Αναβάθμιση του θεσμού εκπαίδευσης ατόμων με σοβαρά κινητικά προβλήματα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση" του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ.


πηγη http://www.e-yliko.gr/htmls/amea/amea_yliko.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου