ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ


Ημερομηνία ..........................
Αριθ. Πρωτ.  ..........................
Σχ. Έτος: ………….......……….
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ          …………………………………………………........                                                                             
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ .....................................................................      ΓΡΑΦΕΙΟ ………….........….
ΤΗΛ. …………………..                                                         ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ …...………….....….…………...
FAX ……….……….…….                                                                                   Email ……………………………...…..……….......…………….
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:  ……......….....                                     ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ……………..
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ: ………………...……………………………………….                                                  ΠΕ: ..........……..

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ:
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................Αρ. Πράξης
ΗμερομηνίαΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΜΟΝΟ ΠΡΩΙ
ΠΡΩΙ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΜΟΝΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)
ΩΡΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
ΣΧΕΤΙΚΗ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
(ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ : …………….     ΑΓΟΡΙΑ: ………   ΚΟΡΙΤΣΙΑ: ………
ΑΜΙΓΕΣ ΤΜΗΜΑ:

ΜΕΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ:
ΗΜΕΡΑ:
ΩΡΑ:
ΤΟΠΟΣ:
ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ; ΝΑΙ / ΟΧΙ (Αν όχι δημιουργήστε ένα εφέτος)
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ  ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ; (γράψτε συνοπτικά τους πιο σημαντικούς)


Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:


Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ [NKV9] ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ


Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ  ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (20- 25 ΔΙΩΡΑ)
Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος
( διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)
1ος
ΜΗΝΑΣ

2ος ΜΗΝΑΣ

3ος ΜΗΝΑΣ

4ος ΜΗΝΑΣ

5ος ΜΗΝΑΣ


Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων       ................                                      
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκριση του προγράμματος μαζί με το έντυπο υποβάλλονται και
1. Κατάλογος  με το ονοματεπώνυμο των μαθητών της ομάδας, την τάξη και το τμήμα τους.
2. Αντίγραφο της πράξης του συλλόγου
                   Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ                                                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


 Σημειώνετε με  ν το πεδίο που σας ενδιαφέρει. Πρέπει να καταγραφεί απαραίτητα ο αριθμός πράξης του συλλογου διδασκόντων


 Ένας εκπαιδευτικός ορίζεται συντονιστής και οι υπόλοιποι, δάσκλαοι, νηπιαγωγοί ή ειδικότητες συμμετέχουν, βεβαιώσεις θα δοθούν σε όλους


 Εάν η ομάδα απαρτίζεται από περισσότερα από ένα τμήματα, τότε πρέπει να συμπληρωθεί το παρακάτω πεδίο


 Π.χ. αν αναφερθείτε στην ενέργεια θα προσεγγίσετε
1. Ιστορικά το θέμα ;
2.


 Σας θυμίζω ότι οι  στόχοι  μπορεί να είναι γνωστικοί (. να γνωρίσουν τα παιδιά
2. να κατανοήσουν), ψυχοκινητικοί (να κατασκευάσουν, να κινηθούν, ….), συναισθηματικοί (να αγαπήσουν, να αλλάξουν συμπεριφορά ….)
Μέθοδος Project
Έρευνα πεδίου
Συνεντεύξεις
Ιστορική καταγραφή
Άλλο;Δημοτική Βιβλιοθήκη
Σύλλογοι
Φυσικά Πρόσωπα
Οργανισμοί (UNESCO, UNICEF, ACTION AID, ESA …..)1.       Γλώσσα
2.        Μαθηματικά
3.       Μελέτη περιβάλλοντος
4.       Γεωγραφία
5.       Ιστορία
6.       Αισθητική Αγωγή


 Με λίγα λόγια θα παραθέσετε ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα του τι πρόκειται να κάνετε κάθε μήνα. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να αφορά το ελάχιστό δύο μήνες ή και περισσότερους


 Εάν έχετε υπόψη σας να κάνετε επισκέψεις πρέπει να το δηλώσετε εγκαίρως


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου