ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2012-13 (Α΄ τρίμηνο)
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σχολική μονάδα

Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου


1ο Τμήμα
2ο Τμήμα
3ο Τμήμα
4ο Τμήμα
Νηπιαγωγοί
Αριθμός νηπίων


1.Χώρος

1.α. Περιοχές μάθησης, γωνιές που λειτουργούν στην αίθουσα διδασκαλίας
Περιοχή μάθησης
Αναγκαιότητα λειτουργίας
Χρονικό διάστημα λειτουργίας
Κουκλόσπιτο


Οικοδομικού υλικού


Μουσικής


Μαγαζάκι


Παρατήρησης


Γραφής


Βιβλιοθήκη


Παιδαγωγικών παιχνιδιών


Εικαστικών


Άλλο:


(π.χ. γωνιά στο πλαίσιο υλοποίησης σχεδίου εργασίας )

Παρατηρήσεις, σχόλια, προτάσεις:


1.β. Χώροι που χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία  εκτός από την αίθουσα διδασκαλίας
Χώρος
Αναγκαιότητα χρήσης
Χρονικό διάστημα
Αυλή


Αίθ. πολλαπλών χρήσεων


Γραφείο


Τραπεζαρία


Κουζίνα


Άλλο:


(π.χ. κουζίνα – μαγείρεμα στο πλαίσιο υλοποίησης σχεδίου εργασίας)

Παρατηρήσεις, σχόλια, προτάσεις:


2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών  Νηπιαγωγείου

2.α. Βασικοί στόχοι – Περιεχόμενα του Αναλυτικού Προγράμματος που επιδιώκονται
Γνωστικό αντικείμενο
Στόχοι - Περιεχόμενα
Γλώσσα

Μαθηματικά

Μελέτη Περιβάλλοντος

Τέχνες

Φυσική Αγωγή

Τεχνολογία

 (π.χ. Μαθηματικά – αναγνώριση συμμετρικών σχημάτων)

Παρατηρήσεις, σχόλια, προτάσεις:2.β. Καινοτόμα προγράμματα – εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Πρόγραμμα
Θέμα
Αριθ. Νη/γών
Αριθ. Νηπίων
Χρον.διάρκεια
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Αγωγή Υγείας

Πολιτιστικά θέματα
Επιστημονικά θέματα
Αθλητικά θέματα
Άλλο:Παρατηρήσεις, σχόλια, προτάσεις:


2.γ. Εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, εθελοντικές δράσεις, διαγωνισμοί
Εκδήλωση
Θέμα
Τόπος-χρόνος
Διάρκεια
Συμμετέχοντες
Παρατηρήσεις, σχόλια, προτάσεις:3. Μεθοδολογία διδασκαλίας

3.α. Μέθοδοι διδασκαλίας
Μέθοδος
Γνωστικό αντικείμενο
Διάρκεια
Συχνότητα
λίγο   αρκετά  πολύ
Μετωπική διδασκαλία

Διάλογος

Σχέδια εργασίας

Ομαδοσυνεργατική μορφή διδασκαλίας

Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Εξατομικευμένη διδασκαλία

Ηλεκτρονικός υπολογιστής

Παιχνίδι

Άλλο:Παρατηρήσεις, σχόλια, προτάσεις:


3.β. Εποπτικά μέσα και εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό υλικό
Υλικό
Συχνότητα χρήσης:
Σπάνια     λίγο     αρκετά    πολύ     πάρα πολύ
Χάρτες

Εικόνες

Βιβλία

Ακουστικό υλικό

Μουσικά όργανα

Βιντεοταινίες, DVD

Η/Υ

Διαδίκτυο

Εκπαιδευτικό λογισμικό

Παιδαγωγικά παιχνίδια

Άλλο:Παρατηρήσεις, σχόλια, προτάσεις:4. Αξιολόγηση

4.α. Αξιολόγηση μαθητών
Τεχνικές αξιολόγησης
Συχνότητα:
Σπάνια      λίγο       αρκετά      πολύ      πάρα πολύ
Φάκελος εργασιών

Συνθετικές, δημιουργικές εργασίες

Αυτοαξιολόγηση

Αξιολόγηση συμμαθητώνΠαρατηρήσεις, σχόλια, προτάσεις:


4.β. Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικής μονάδας
Στάδιο υλοποίησης
Χρονικό διάστημα
Γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου

Διατύπωση και ιεράρχηση προτεραιοτήτων για δράση

Διαμόρφωση σχεδίου δράσης

Υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση σχεδίου δράσηςΠαρατηρήσεις, σχόλια, προτάσεις:


5. Αντισταθμιστική αγωγή

Αντιμετώπιση μαθητών με ελλείψεις ( γνωστικές, κοινωνικοσυναισθηματικές κτλ)
Τρόπος παρέμβασης
Αριθμός μαθητών
Εξατομικευμένη διδασκαλία

Τάξεις ένταξης

Παράλληλη στήριξη

Άλλο:Παρατηρήσεις, σχόλια, προτάσεις:


6. Σχέσεις – κλίμα

6.α. Συνεργασία νηπιαγωγών
Συναντήσεις που πραγματοποιούνται για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου
Συνάντηση
Θέμα
Τόπος- χρόνος
Συμμετέχοντες


Παρατηρήσεις, σχόλια, προτάσεις:6.β. Συνεργασία- επικοινωνία με γονείς
Μορφές επικοινωνίας
Θέμα
Τόπος- χρόνος
Διάρκεια
Συμμετέχοντες
Οργανωμένες συναντήσεις
Οργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων για γονείς
Κοινές πρωτοβουλίες με το σύλλογο γονέων
Τηλεφωνική επικοινωνία
Ηλεκτρονική επικοινωνία
Άλλο:


Παρατηρήσεις, σχόλια, προτάσεις:


6.γ. Συνεργασία με στελέχη και φορείς εκπαίδευσης
Φορέας
Θέμα
Τόπος- χρόνος
Διάρκεια
Συμμετέχοντες
Σχολική Σύμβουλος
Δ/ντής Εκπ/σης
Αποκεντρωμένες υπηρεσίες ΥΠΘΑΠ (ΚΕΔΔΥ, ΚΠΕ)
Υπεύθυνος Σχ. Δραστηριοτήτων
Άλλα σχολεία
Πανεπιστήμια κτλ
Δήμος, Σχ. Επιτροπή
Τοπική κοινωνία
Άλλο:


Παρατηρήσεις, σχόλια, προτάσεις:


7. Επιμόρφωση νηπιαγωγών
Επιμορφωτικές συναντήσεις, ημερίδες, σεμινάρια
Τόπος- χρόνος
Φορέας υλοποίησης


Παρατηρήσεις, σχόλια, προτάσεις:


8. Άλλες πρωτοβουλίες
Για την αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζονται στη σχολική μονάδα και τη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου
Πρωτοβουλία
Τόπος -χρόνος
Φορέας υλοποίησης
Διάρκεια


Παρατηρήσεις, σχόλια, προτάσεις:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου