ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Κυριακή, 24 Ιουνίου 2012

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, διενεργούνται μια σειρά δράσεων εσωτερικής αξιολόγησης της Πράξης.


Η εσωτερική αξιολόγηση αποσκοπεί στη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης για το παρόν αλλά και για μελλοντικά έργα επιμόρφωσης.


Παρακαλούνται οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν σε πρόγραμμα επιμόρφωσης Β' επιπέδου κατά την τρίτη επιμορφωτική περίοδο της Πράξης το διάστημα Οκτώβριος 2011 – Μάιος 2012, να συμπληρώσουν το αντίστοιχο Ερωτηματολόγιο εσωτερικής αξιολόγησης που αφορά στη διαδικασία και το περιεχόμενο της επιμόρφωσης, στο επιμορφωτικό υλικό, στις δράσεις «εφαρμογής στην τάξη», στις διαθέσιμες υποστηρικτικές υποδομές κλπ.


Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου υπολογίζεται ότι δεν απαιτεί περισσότερα από 15 λεπτά, καθώς γίνεται με εξαιρετικά απλό τρόπο (με εργονομία πολλαπλής επιλογής ως επί το πλείστον) και έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε τα ερωτήματα να είναι απλά στη διατύπωση και ουσιαστικά για τους σκοπούς της εσωτερικής αξιολόγησης.


Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Πράξης (http://b-epipedo2.cti.gr/mis -> Επιλογή " Ερωτηματολόγιο Επιμόρφωσης Β' Επιπέδου - Γ' περίοδος") με χρήση των κωδικών πρόσβασης που ήδη έχουν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί στη διάθεσή τους.

--
Είμαστε στη διάθεσή σας,

Για την υπηρεσία Help Desk Β - Επιπέδου (http://b-epipedo2.cti.gr/)
"Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη"
ΕΣΠΑ (2007 - 2013)
MIS Επιμόρφωσης Β' Επιπέδου
ifigeneia.cti.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου