ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

ΣΕΝΑΡΙΟ Ο ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΜΑΣ


ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΣενάριο: Ο υγροβιότοπος μας (η λίμνη της Καστοριάς)Επιμορφούμενος : Τουτσογλίδης Ηλίας

Επιμορφωτής:Καστοριά  2011-΄12
Σενάριο

Θεματική ενότητα:
 Ο Υγροβιότοπος μας

Τίτλος:
Η λίμνη της Καστοριάς

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:
Μελέτη  περιβάλλοντος,  γλώσσα,  δημιουργία  και  έκφραση   μαθηματικά,  νέες  τεχνολογίες.   

Τάξεις στις οποίες μπορεί να  απευθύνεται:
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα  απευθύνεται σε παιδιά    προσχολικής   
ηλικίας (Νήπια-Προνήπια).

Πρότερες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές:
Το  σενάριο  στηρίζεται στις  αρχές  του  εποικοδομητισμού  και  στις  κοινωνικοπολιτισμικές  θεωρίες  του  Vygotsky. Στόχος  της  μάθησης  είναι  η τροποποίηση  των  προυπαρχουσών  γνώσεων. Στόχος  της  διδασκαλίας  είναι  η  δημιουργία  κατάλληλου  και  πλούσιου περιβάλλοντος με  το  οποίο  αλληλοεπιδρούν  οι  μαθητές. Η  μάθηση  λαμβάνει  χώρα  μέσα  από  δραστηριότητες  διερεύνησης,  ανακάλυψης, έρευνας  πειραματισμού  και επίλυσης  προβλημάτων. Το  σενάριο  στηρίζεται στο  πλαίσιο  της  παιδαγωγικής  της  αλληλεπίδρασης όπου  τα  παιδιά  ενθαρρύνονται  να εκφράζουν, να ανταλλάσσουν και να αντιπαραθέτουν τις ιδέες τους, να θέτουν   ερωτήσεις, να κάνουν  προβλέψεις, να αναζητούν απαντήσεις και να τις ελέγχουν καθώς  δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά  και σε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο  βασιζόμενο στον κοινωνικό  εποικοδομητισμό,  στη διερευνητική- ανακαλυπτική μάθηση και εμπειρική- βιωματική  προσέγγιση.

Σκοπός και στόχοι:

Σκοπός:
   Να γνωρίσουν τον υγροβιότοπο της λίμνης της Καστοριάς.

Στόχοι:
1.Να γνωρίσουν οι μαθητές την αξία του νερού, τη συμβολή του στη
   δημιουργία και στην εξέλιξη της ζωής και να συνειδητοποιήσουν ότι
   αποτελεί έναν παγκόσμιο κοινό πόρο.
2.Να παρατηρήσουν και να γνωρίσουν μορφές ζωής που υπάρχουν μέσα
   και γύρω από την λίμνη και τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα
   τους
3.Να διαπιστώσουν την διαχρονική αλληλεξάρτηση των ανθρώπινων
   πολιτισμών με τα υδατικά οικοσυστήματα.
4.Να προσεγγίσουν τις ΤΠΕ ως εργαλεία και πηγές  μάθησης.
5. Να εξασκηθούν στην ομαδική εργασία και στη συλλογή πληροφοριών.
6. Να προβληματιστούν και να κατανοήσουν τη σημασία της  
    ευαισθητοποίησης των πολιτών και την ανάγκη σχεδιασμού
    αποτελεσματικών δράσεων για την προστασία ενός υγροβιότοπου.
7. Να προτείνουν τρόπους δράσης για την προστασία του λιμναίου
    περιβάλλοντος.
8. Να χαρούν, να διασκεδάσουν και να ενθουσιαστούν με τον
    υγροβιότοπο τους.

Λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν :
Στο σενάριο θα χρησιμοποιηθούν τα εξής:
Φυλλομετρητής διαδικτύου – Internet (Mozilla Firefox)
Λογισμικό γραφικών και Σχεδίασης Revelation Natural art
Η ιστοσελίδα http://kpe-kastor.kas.sch.gr/.
Movie maker
Κλειστό λογισμικό Hot potatoes
cd «Μια Σταγονοπαρέα στη Λίμνη μας».
Λογισμικό tux paint

Εκτιμώμενη διάρκεια:   
Το σενάριο θα έχει διάρκεια έξι  διδακτικών ωρών.

Οργάνωση τάξης & απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή:
Το σενάριο θα διεξαχθεί μέσα στην τάξη, στην οποία έχει γίνει η  κατάλληλη διαρρύθμιση του χώρου (γωνιά υπολογιστή) .Η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή αφορά σε έναν υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, έναν σαρωτή (scanner) καθώς κι έναν εκτυπωτή. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των τριών ατόμων.

Περιγραφή και αιτιολόγηση σεναρίου:
Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι απόλυτα συμβατή  με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο, καθώς είναι οργανωμένη διαθεματικά, ενισχύει την αλληλεπίδραση των μαθητών και ενθαρρύνει την πρόσβαση σε ποικίλες πηγές της γνώσης.

Δραστηριότητα  1.
Ακούνε το cd «Μια Σταγονοπαρέα στη Λίμνη μας. Η ιστορία αναφέρεται στο περιπετειώδες ταξίδι μιας σταγονοπαρέας που ξεκίνησε από κάποια μακρινή θάλασσα και συμμετέχοντας στον κύκλο του νερού φτάνει στη λίμνη μας. Στην συνέχεια κάθε ομάδα ανοίγοντας το λογισμικό tux paint ζωγραφίζει το ταξίδι της σταγονοπαρέας.  


Δραστηριότητα  2.
Επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα http://  kpe-kastor.kas.sch.gr/, εκεί  
αφού πρώτα τους δείχνω  την σελίδα ,η κάθε ομάδα επιλέγει να δει ότι θέλει. Έτσι  γνωρίζουμε τα ζώα που ζουν μέσα αλλά και γύρω από την  λίμνη  τα φυτά ,τα λουλούδια αλλά και την μόλυνση της λίμνης από τα φυτοφάρμακα και τα σκουπίδια και γίνεται συζήτηση. Διαβάζουμε την ιστορία για τον σκίουρο και  το δέντρο του (αναφέρεται στα ζωάκια που ζουν πάνω και  κάτω από ένα δέντρο), ανοίγουν τα βίντεο με τα ζώα που  ζουν στην λίμνη και μιμούνται τις κινήσεις τους και τις φωνές τους.

Δραστηριότητα 3.
Γίνεται μια μικρή συζήτηση για το πώς ήταν η λίμνη πριν και πως σήμερα και τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και αναλαμβάνουν να βρουν φωτογραφίες στο ιντερνέτ. Ανοίγουμε τον φυλλομετρητή Mozilla Firefox και από το κουμπί εικόνες ξεκινάνε την αναζήτηση. Όταν βρίσκουν μια φωτογραφία  την περιγράφουν και την αποθηκεύουν στην επιφάνεια εργασίας.

Δραστηριότητα  4.
Στο Revelation Natural art έχω δημιουργήσει ένα φύλλο εργασίας με έξι ζωάκια που ζουν μέσα και έξω από αυτή (βάτραχος-πρικι-κουνούπι-πελεκάνος-κάστορας- φίδι ) και τα παιδιά καλούνται αφού πρώτα τα μετρήσουν να ενώσουν με μια γραμμή τα ζώα που έχουν σχέση μεταξύ τους ως προς την τροφή (τροφική αλυσίδα) .Σε δεύτερη φάση έχω δημιουργήσει ένα δεύτερο φύλλο εργασίας όπου οι ομάδες καλούνται να βρουν που κατοικεί το κάθε ζωάκι πχ το γριβάδι στις καλαμιές κλπ.

Δραστηριότητα   5.
Ανοίγουν τον φυλλομετρητή Mozilla Firefox και ψάχνουν εικόνες που
Έχουν σχέση με την μόλυνση των νερών, τις περιγράφουν, λένε την άποψη τους και τις αποθηκεύουν. Στην συνέχεια μαζί με τις άλλες εικόνες από την δραστηριότητα 3 τις ανεβάζουν στο movie maker, όπου χρειαστεί βοηθάω τα παιδιά χρησιμοποιώντας τις έννοιες πάνω-κάτω, πρώτο-δεύτερο κλπ, και κάνουμε μια ταινία όπου δείχνουμε την λίμνη πως ήταν παλιά,-πως είναι τώρα αλλά και την σημασία να την διατηρήσουμε καθαρή.

Δραστηριότητα  6.
Χρησιμοποιούμε το κλειστό λογισμικό Hot potatoes για την κατασκευή
εικονόλεξου. Ο νηπιαγωγός δημιουργεί το εικονόλεξο στην επιφάνεια
εργασίας του υπολογιστή. Ζητά από τα παιδιά να τσεκάρουν έναν αριθμό
 του σταυρόλεξου  για να εμφανιστεί η εικόνα του ζώου  που αντιστοιχεί
Στη συνέχεια τα παιδιά προσπαθούν να γράψουν το όνομα του ζώου.
Κάνουν έλεγχο αν είναι σωστά γραμμένο από τον πίνακα αναφοράς με τα
ονόματα των ζώων που ζουν μέσα και έξω από την λίμνη, που είναι
αναρτημένος στη γωνιά του υπολογιστή. Αν διαπιστώσουν ότι είναι
σωστά γραμμένο πατούν το πλήκτρο «έντερ» και η λέξη εμφανίζεται στο
σταυρόλεξο. Όσα παιδιά δεν μπορούν να γράψουν τις  λέξεις μπορούν να
βοηθηθούν πατώντας το πλήκτρο “hint” με τη βοήθεια  του  οποίου
 γράφεται η σωστή λέξη. Με την ίδια διαδικασία  συνεχίζουν τα παιδιά
και με τις επόμενες λέξεις. 

Αξιολόγηση:
Από την πρώτη δραστηριότητα και με την χρήση του tux paint θα
διαπιστώσω κατά πόσο τα παιδιά κατάλαβαν τον κύκλο του νερού μέχρι
να καταλήξει στην λίμνη καθώς και από τις συζητήσεις που θα γίνουν, τις
πρότερες γνώσεις των παιδιών. Στις επόμενες δύο δραστηριότητες μέσα από την επίσκεψη στην ιστοσελίδα του Κεπ Καστοριάς και στην ιστορική αναδρομή της λίμνης θα ανατροφοδοτηθούν οι γνώσεις των παιδιών αλλά και θα προστεθούν νέες. Στις επόμενες δραστηριότητες θα διαπιστώσω κατά πόσο τα παιδιά κατανόησαν την έννοια της τροφικής αλυσίδας, την σημασία της χλωρίδας και πανίδας αλλά την σημασία ενός υγροβιότοπου στην ζωή των ανθρώπων και της προσπάθειας για την διάσωση του.

Επέκταση:
Να επισκεφτούμε το ΚΠΕ Καστοριάς και να συμμετέχουμε στα
προγράμματα του.
Να προγραμματίσουμε επισκέψεις σε διάφορους υγροβιότοπους της
Ελλάδας.

Βιβλιογραφία:
1.Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ.  για το Νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 303 και 304/13-3-
   2003 τχ.β, τόμοι Α΄ και Β΄ καθώς και οδηγός Νηπιαγωγού σελ.109-111  
   132-133,164-166,170-171,215-217,230-232,290-291).
 2.Σολομωνίδου,Χ.Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία, εποικοδο
    μητισμός και σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης, Μεταίχμιο,  Αθήνα 2006
3. Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Καστοριάς (βίντεο-ο σκίουρος 
    και το δέντρο του-η λίμνη της Καστοριάς).
4. cd «Μια Σταγονοπαρέα στη Λίμνη μας».
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου