ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΟΥ


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΣΕΝΑΡΙΟΥ


ΤΙΤΛΟΣ:

Οι  ΠαΧρυΒαρΣο  εξερευνούν  την  Καστοριά


ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ  ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ  ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Μελέτη  περιβάλλοντος,  γλώσσα,  δημιουργία  και  έκφραση  (εικαστικά),  μαθηματικά,  νέες  τεχνολογίες.   

     
ΤΑΞΕΙΣ  ΣΤΙΣ  ΟΠΟΙΕΣ  ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το  συγκεκριμένο  σενάριο  απευθύνεται  σε  παιδιά  προσχολικής  ηλικίας (Νήπια- Προνήπια ).


ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
 
Το  σενάριο  στηρίζεται στις  αρχές  του  εποικοδομητισμού  και  στις  κοινωνικο-  πολιτισμικές  θεωρίες  του  Vygotsky. Στόχος  της  μάθησης  είναι  η τροποποίηση  των  προυπαρχουσών  γνώσεων. Στόχος  της  διδασκαλίας  είναι  η  δημιουργία  κα-  τάλληλου  και  πλούσιου περιβάλλοντος με  το  οποίο  αλληλοεπιδρούν  οι  μαθητές. Η  μάθηση  λαμβάνει  χώρα  μέσα  από  δραστηριότητες  διερεύνησης,  ανακάλυψης,
έρευνας  πειραματισμού  και επίλυσης  προβλημάτων. Το  σενάριο  στηρίζεται στο  πλαίσιο  της  παιδαγωγικής  της  αλληλεπίδρασης όπου  τα  παιδιά  ενθαρρύνονται  να εκφράζουν, να ανταλλάσσουν και να αντιπαραθέτουν τις ιδέες τους, να θέτουν   ερωτήσεις, να κάνουν  προβλέψεις, να αναζητούν απαντήσεις και να τις ελέγχουν καθώς  δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά  και σε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο  βασιζό-
μενο στον κοινωνικό  εποικοδομητισμό,  στη διερευνητική- ανακαλυπτική μάθηση και εμπειρική- βιωματική  προσέγγιση.


ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το σενάριο είναι συμβατό με το αναλυτικό πρόγραμμα του  Νηπιαγωγείου και το
(ΔΕΠΠΣ, 2003) το οποίο προτείνει  τις  λεγόμενες  προσεγγίσεις  που  έχοντας  ως   κεντρικό  άξονα το θέμα <οι ΠαΧρυΒαρΣο εξερευνούν την Καστοριά) εξακτινώ- νεται και ταυτόχρονα αλληλεπιδράμε τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων του περιβάλλοντος, της γλώσσας και της τεχνολογίας προάγοντας  κατά αυτόν τον τρόπο την  ολόπλευρη σωματική, συναισθηματική, νοητική και    κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Ο H/Y χρησιμοποιείται ως  εργαλείο  ανακάλυ-    
ψης  δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθημερινών, συλλογικών τους
δραστηριοτήτων.  


     ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή αφορά σε έναν υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, έναν σαρωτή (scanner) καθώς κι έναν εκτυπωτή, πλήρως εξοπλισμένοι και συντηρημένοι. Από την αρχή της λειτουργίας της γωνιάς του Η/Υ ο εκπαιδευτικός έχει εγκαταστήσει τα κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά που προσφέρονται για αξιοποίηση στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στη τάξη, και τα έχει επιδείξει στα παιδιά.
      Στο σενάριο θα χρησιμοποιηθούν τα εξής λογισμικά:
·       Φυλλομετρητής διαδικτύου – Internet (Mozilla Firefox)
·       Λογισμικό οπτικοποίησης - Google earth
·       Λογισμικό γραφικών και Σχεδίασης Revelation Natural art
·       Λογισμικό εξάσκησης Hot potatoes
·       Λογισμικό Tux Paint


 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Το σενάριο θα διεξαχθεί μέσα στην τάξη, στην οποία  έχει γίνει η  κατάλληλη
  διαρρύθμιση του χώρου (γωνιά  υπολογιστή). Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες   
  των  δύο  ατόμων.


 ΣΚΟΠΟΣ
 Να γνωρίσουν την Καστοριά ,την λίμνη και ορισμένα χαρακτηριστικά μνημεία
 της (Βυζαντινές εκκλησίες -σπηλιά του δράκου-απολιθωμένο  δάσος- λιμναίος  
 οικισμός-αρχοντικά).   


ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
-Να κατανοούν χρονικές σχέσεις.
-Να αναγνωρίζουν οικείες λέξεις στο περιβάλλον και μέσα σε κείμενα.
-Να ερμηνεύσουν και να εκτιμήσουν το πολιτιστικό περιβάλλον της πόλης τους
-Να κατανοήσουν την αξία της ομαδικής εργασίας και της από κοινού  
  ανακάλυψης
- Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας
- Να συμμετέχουν σε συζητήσεις να επιχειρηματολογούν και να αιτιολογούν τις      
   απόψεις τους.
- Να ζωγραφίσουν χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της νέας τεχνολογία.
- Να καλλιεργήσουν κοινωνικές δεξιότητες
- Να αποκτήσουν θετική στάση ως προς  τη χρήση των  νέων  τεχνολογιών
- Να υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στον πολιτισμό του παρελθόντος  και   
  απέναντι στο περιβάλλον.
 -Να προσεγγίσουν τις ΤΠΕ ως εργαλεία και πηγές  μάθησης. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 Το σενάριο θα εφαρμοστεί στη γωνιά του υπολογιστή και έχει διάρκεια εφτά
  διδακτικών ωρών. Η συνολική διάρκεια της κάθε δραστηριότητας μπορεί   
  να μειωθεί ή να αυξηθεί ανάλογα με το ενδιαφέρον  που  θα  επιδείξουν  τα   
   παιδιά κατά τη συμμετοχή τους.


  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ  ΣΕΝΑΡΙΟ


  1η Δραστηριότητα

   Συζητάμε με τα παιδιά για την πόλη μας και γράφω σε ένα χαρτί την λέξη
   Ελλάδα- Καστοριά. Κατόπιν ανοίγουν τα παιδιά το εικονίδιο του Goggle Earth
   πληκτρολογούν τις λέξεις από το χαρτάκι και μετά αρχίζουν την περιήγηση τους
   στην  Καστοριά. Επισκέπτονται την πόλη, την λίμνη  και όπου τους δίνεται
   ευκαιρία ανοίγουν τις κουκκίδες  με τις φωτογραφίες και περιγράφουν αυτά που
   βλέπουν. Στο τέλος καταλήγουν  στο χωριό τους βλέπουν την γειτονιά ,τα σπίτια
   τους  από ψηλά ανταλλάσσουν απόψεις.
     2η   Δραστηριότητα

     Ανοίγουν το εικονίδιο του tux paint και αρχίζουν  να  ζωγραφίζουν την
     γειτονιά τους. Στο τέλος συγκρίνουν περιγράφουν αλλά και γράφουν τα
     ονόματα τους στις  ζωγραφιές τους.


     3η   Δραστηριότητα
 
       Γίνεται μια  συζήτηση στην παρεούλα γύρω από την λίμνη  της  Καστοριάς
       και μετά επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα http://  kpe-kastor.kas.sch.gr/, εκεί  
       αφού πρώτα τους δείχνω  την σελίδα ,η κάθε ομάδα επιλέγει να δει ότι θέλει.
       Έτσι  γνωρίζουμε τα ζώα που ζουν μέσα αλλά και γύρω από την  λίμνη  τα
       φυτά ,τα λουλούδια αλλά και την μόλυνση της λίμνης από τα φυτοφάρμακα
       και τα σκουπίδια και γίνεται συζήτηση. Διαβάζουμε την ιστορία για τον
       σκίουρο και  το δέντρο του (αναφέρεται στα ζωάκια που ζουν πάνω και
       κάτω από ένα δέντρο), ανοίγουν τα βίντεο με τα ζώα που  ζουν στην λίμνη και
       μιμούνται τις κινήσεις τους και τις φωνές τους.


      4η  Δραστηριότητα
     
      Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή ο νηπιαγωγός έχει  δημιουργήσει
       ένα φύλλο εργασίας που περιέχει πέντε από τα σημαντικότερα μνημεία της
       Καστοριάς. Ζητάω από τα παιδιά να γράψουν το όνομά τους δίπλα στο
       μνημείο που έχουν επισκεφτεί κατά το παρελθόν. Το κάθε παιδί έχει τη
       δυνατότητα να γράψει το όνομά του επιλέγοντας το χρώμα  και το μέγεθος της
       γραμματοσειράς που επιθυμεί. Αφού  γράψουν όλα τα παιδιά το όνομά τους
       εκτυπώνω το φύλλο εργασίας.  Κατόπιν στην ολομέλεια  όπου μαζεύονται όλα
       τα παιδιά της τάξης, προσπαθούν να περιγράψουν ο καθένας το μνημείο που
       επισκέφτηκε και να διηγηθούν ότι μπορούν να θυμηθούν από την επίσκεψη.
       Αν  κάποιο παιδί δεν έχει επισκεφθεί κανένα μνημείο, από  τα συγκεκριμένα
       μπορεί να επιλέξει αυτό που επιθυμεί, να γράψει το όνομά του και να το
       περιγράψει από την εικόνα.

      5η Δραστηριότητα
       Στην παρέα συζητάμε με τα παιδιά για τα μνημεία της Καστοριάς και σε ένα
       χαρτί γράφω τις  λέξεις μνημεία  Καστοριάς. Τα παιδιά ανοίγουν τον Mozilla
       γράφουν στο Google τις λέξεις πατάνε το εικονίδιο εικόνες και αρχίζουν  να
       παρατηρούν ,να  ανταλλάσσουν απόψεις και  εκφράζουν τις εμπειρίες τους.
       Διαλέγουν τέσσερα έως πέντε από μνημεία  που επιθυμούν  και με τη βοήθεια
       μου τα αποθηκεύουν σε έναν φάκελο με το όνομα των παιδιών της ομάδας.
       Αφού τελειώσουν όλα τα παιδιά την αναζήτηση, ο νηπιαγωγός καλεί  την
       ολομέλεια της τάξης γύρω από τη γωνιά του υπολογιστή και ζητά από την
       κάθε ομάδα να ανοίξει τον ηλεκτρονικό της φάκελο με τα μνημεία, και τα
       παιδιά  περιγράφουν  και επιχειρηματολογούν για τους λόγους  επιλογής
       του μνημείου.


      6η Δραστηριότητα

      Τα παιδιά στην ολομέλεια της τάξης συζητούν για τις  εικόνες και
        πληροφορίες που συγκέντρωσαν στις προηγούμενες δραστηριότητες. Οι
        εικόνες των μνημείων που έχουμε εκτυπώσει είναι αναρτημένες στον πίνακα.
        Κάθε παιδί διαλέγει ένα μνημείο και το ζωγραφίζει στον   υπολογιστή
        χρησιμοποιώντας το λογισμικό ζωγραφικής και σχεδίασης Revelation Natural
        art. Όταν ολοκληρωθούν τα  έργα όλων των παιδιών γίνεται παρουσίαση των
        έργων στην  ολομέλεια της τάξης. Στη συνέχεια τα παιδιά που   ζωγράφισαν
        το ίδιο μνημείο συγκροτούν ομάδα και  συζητούν για τα εργαλεία που
        χρησιμοποίησαν κατά τη δημιουργία του έργου τους.  Σε δεύτερη φάση τα
        παιδιά των  ομάδων δείχνουν στους υπόλοιπους συμμαθητές τους τη
        διαδικασία που ακολούθησαν για να τελειώσουν το έργο αλλά και τα
        εργαλεία και χρώματα που χρησιμοποίησαν. Η παρουσίαση των ομάδων
        γίνεται στη γωνιά του υπολογιστή.
        7η  Δραστηριότητα
         Χρησιμοποιούμε το κλειστό λογισμικό Hot potatoes για την κατασκευή
         εικονόλεξου. Ο νηπιαγωγός δημιουργεί το εικονόλεξο στην επιφάνεια
         εργασίας του υπολογιστή. Ζητά από τα παιδιά να τσεκάρουν έναν αριθμό του
         σταυρόλεξου  για να εμφανιστεί η εικόνα του μνημείου που αντιστοιχεί .Στη
         συνέχεια τα παιδιά προσπαθούν να γράψουν το όνομα του μνημείου. Κάνουν
         έλεγχο αν είναι σωστά γραμμένο από τον πίνακα αναφοράς με τα ονόματα
         των μνημείων, που είναι αναρτημένος στη γωνιά του υπολογιστή. Αν
         διαπιστώσουν ότι είναι σωστά γραμμένο πατούν το πλήκτρο «έντερ» και η
         λέξη εμφανίζεται στο σταυρόλεξο. Όσα παιδιά δεν μπορούν να γράψουν τις
         λέξεις μπορούν να βοηθηθούν πατώντας το πλήκτρο “hint” με τη βοήθεια
         του  οποίου γράφεται η σωστή λέξη. Με την ίδια διαδικασία  συνεχίζουν τα
         παιδιά και με τις επόμενες λέξεις. 


        ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
        Η αξιολόγηση σύμφωνα με το μοντέλο του Kirkpatrick  θα περιλαμβάνει
         συνολικά ή κατά περίπτωση κάποια από τα  παρακάτω:
         Α) Την ανταπόκριση(reaction).
         Β) Τη μάθηση(Learning
         Γ) Τη Συμπεριφορά (Behavior)
         Δ) Αποτελέσματα (Results)


      ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

       Να εξερευνήσουμε την ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Καστοριάς κατά
       την  πάροδο των χρόνων.
       Να γνωρίσουμε λίμνες σε διάφορες χώρες και τις προσπάθειες που κάνουν
       εκεί οι άνθρωποι για την σωτηρία τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου