ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ
ΑΙΤΗΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΟΝΕΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΑΞΕΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΙΕΙΑΣ ΝΗΠΙΟΥ
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΟΝΕΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ-ΝΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΚΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΑ
εντυπα σχολικης μοναδας(ολα τα εντυπα που χρειαζεσαι)
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ

1 σχόλιο: