ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΑΝΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΑΝΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΓΛΩΣΣΑ 
 Προτεινόμενα Λογισμικά 
Κλειστά περιβάλλοντα (π.χ. λογισμικά Π.Ι.)
Ανοιχτά περιβάλλοντα (Επεξεργασία Κειμένου, Ιδεοκατασκευές, Σώματα Κειμένων, Ηλεκτρονικά 
Λεξικά)
 Ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής λόγου (ψηφιακά κείμενα, ιστολόγια, ιστοσελίδες, wikis κλπ.)


 ΙΣΤΟΡΙΑ 
Προτεινόμενα Λογισμικά 
Το ’21 εν πλω 
Σύστημα εννοιολογικής χαρτογράφησης (π.χ. Kidspiration)
Μηχανές αναζήτησης – Διαδίκτυο 
Ιστορικοί και γεωγραφικοί άτλαντες σε ψηφιακή μορφή (π.χ. Centennia)
Ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες (στο διαδίκτυο) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

  Προτεινόμενα Λογισμικά 
Λογιστικό Φύλλο 
Περιβάλλον δυναμικής γεωμετρίας (SketchPad)
Δημιουργός Μοντέλων ΙΙ 
Συστήματα κλειστού τύπου (π.χ. Λογισμικό Α’ και Β’ Δημοτικού για τα Μαθηματικά, ΠΙ) για μικρές 
ηλικίες 
Περιβάλλοντα τύπου Logo, π.χ. MicroWorlds Pro και Χελωνόκοσμος για τις μεγάλες τάξεις στο 
Δημοτικό 
Χρήση βάσεων δεδομένων, τύπου TableTop  ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 Προτεινόμενα Λογισμικά 
Για τη μελέτη του Περιβάλλοντος 
Εγκυκλοπαίδεια του ανθρώπινου σώματος 
Ανακαλύπτω τις Μηχανές 
Ανακαλύπτω τη Γη 
Σύστημα εννοιολογικής χαρτογράφησης (π.χ. Κinspiration)

Για τις φυσικές επιστήμες 
Συστήματα προσομοιώσεων και μοντελοποίησης (Γαία ΙΙ, Δημιουργός Μοντέλων ΙΙ)
Χρήση συστημάτων οπτικοποίησης μέσω Διαδικτύου (π.χ. Google Earth, Google Maps)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου